Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Leto: 2022

Erasmus+ predstavitev programa

V ponedeljek, 19. decembra, bo ob 10. uri predstavitev programa Erasmus+ za študente, ki jih zanima mobilnost za namen prakse. Na predstavitvi bo tudi študentka Veronika Kocjančič, ki se je mobilnosti udeležila v tem letu.

Zaradi lažje organizacije se najkasneje do petka, 16. decembra, prijavite na tem obrazcu https://forms.gle/QrQ2pALHap6xCezp9

 

Tjaša Ogrizek, Erasmus+ koordinatorica

Potek študijskega dne za redne študente SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA, 3. 10.

1. letnik redni

Ob 14.00 ste vljudno vabljeni, da se zberete v predavalnici 28.

Sledijo naslednje ure:

Ura
Predmet
Predavalnica
Predavateljica/predavatelji
14.00 – 14.45
Uvodna ura
28
Nada Reberšek Natek,
14.45 – 15.30
Stili skozi obdobja
28
Karmen Volavšek

2. letnik redni

Ob 15.00 ste vljudno vabljeni, da se zberete v predavalnici 48.

Ura
Predmet
Predavalnica
Predavateljica/predavatelj
15.00 – 15.30
Uvodna ura
48
Nada Reberšek Natek
15.30 – 17.00
Recikliranje v oblikovanju
48
Petra Pižmoht

Potek študijskega dne za redne študente HORTIKULTURE, 3. 10.

1. letnik redni

Ob 11.00 ste vljudno vabljeni, da se zberete v predavalnici 25.

Sledijo naslednje ure:

Ura

Predmet

Predavalnica

Predavateljica/predavatelji

11.00 – 11.30

Uvodna ura

25

Nada Reberšek Natek

11.30– 12.15

Praktično izobraževanje

25

Rafael hrustel

12.15 – 13.10

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije

25

Andreja Gerčer


2. letnik redni

Ob 12. 30 uri v predavalnici 48

Ura
Predmet
Predavalnica
Predavateljica/predavatelj
12.30– 14. 15
Uvodna ura in Praktično izobraževanje
48
Nada Reberšek Natek, Rafael Hrustel

Osnutek #2250

Interier Pisarna(2)
Interier Pisarna(1)
IMG 9248
IMG 9261
Interier Dnevna Soba
IMG 1983
IMG 1984
IMG 9246
IMG 1981
IMG 1980
IMG 1979
IMG 1982
IMG 3849
IMG 3858
IMG 3840
IMG 3842
IMG 3843
IMG 1118
IMG 0683
IMG 0672
Image4
Image5
Image2
Image3
Image0
Image1
H Zbirka Semen Za Generativno Razmnozevanje
H Zasaditev Po Sadilnem Nacrtu
H Za Floriste Krajinarje In Tehnologe
H Strojno Sajenje
H Strokovna Ekskurzija
H Strokovni Posvet Hortikultura In Turizem
H Priprave Na Tekmovanje
H Profesionalna Vzgoja Ali Hobi
H Priprava Na Tekmovanje
H Pridelava Rastlin Za Zelene Strehe In Skalnjake
H Prepoznavanje Rastlin
H Oblikovanje Zelene Povrsine
H Ogled Drevesnice
H Ogled Zgodovinskega Parka
H Nacrtovanje S Programom Archicad
H Na Tekmovanju Euroskills
H Izdelki Iz Zelisc
H Izkustveno Ucenje Vcasih
H Kolekcijski Nasad Potonik
H Ideja Za Osebno Dekoracijo
H Gostje Na Ucni Poti Za Slepe
H Hotel Za Koristne Zuzelke
H Ekskurizja Studentov
H Euroskills1mesto V Kompoziciji Skupno 2mesto
H Arboristika Resevanje Tezav Drevnine
Archicad 3D Idejna Postavitev
20220805 104104
20220307 103415
20220615 120512 HDR

  • Ekonomika in menedžment podjetij
   Ekonomika in menedžment podjetij

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Podjetje (vrste podjetij in pogoji za obstoj)
   • Poslovni proces (predmeti dela, delovna sredstva, delo tuje storitve)
   • Stroški (vrste stroškov in kalkulacije)
   • Prodajna cena
   • Evidenca poslovanja
   • Premoženje podjetja (sredstva in bilanca stanja)
   • Poslovni izid, analiza poslovanja (prihodek, dobiček, kazalci uspešnosti poslovanja, bilanca uspeha)
   • Odločanje o poslovanju (vrste investicij, odločanje o investicijah)
   • Financiranje podjetja (dejavnosti financiranja, viri financiranja, finančni tok)
   • Projektni menedžment

   Seminarska naloga se osredotoča na finančno analizo izbrane vrtnarske ali cvetličarske proizvodnje.


   Bogdana Kapitler
   bogdana.kapitler@hvu.si

  • Gradiva in parkovna tehnika
   Gradiva in parkovna tehnika

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Gradiva in materiali, uporabni pri vrtnih gradnjah
   • Delovna sredstva in varnost pri delu
   • Analiza in priprava zemljišča za vrtne gradnje
   • Predpisi, zakoni, standardi, projektna dokumentacija, risbe, načrti
   • Vrste grajenih prvin, značilnosti in postopki gradnje (vrtne poti, stopnice, klančine, labirinti, blodnjaki, krožišča, zelene strehe, zelene stene, skalnjaki, suhozidi, kolonade, pergole, ribniki, bazeni, vrtni dodatki, vrtne gradnje za dementne, slepe, gibalno ovirane…)
   • Vzdrževanje (ozelenjenih) grajenih prvin in odstranjevanje

   Seminarska naloga se osredotoča na izbiro materialov in postopek gradnje izbrane vrtne prvine. V predavanja so vključeni terenski ogledi in analize obstoječih vrtnih prvin.


   Barbara Pajk
   barbara.pajk@hvu.si

  • Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi
   Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Varna uporaba mehanizacije (predpisi, zdravstveno varstvo, požarna varnost, sredstva za delo, orodja in stroji, vzdrževanje mehanizacije, traktor in traktorski priključki, obnovljivi viri energije…)
   • Mehanizacija v krajinarstvu (značilnosti ureditve prostora, analiza učinkov posega v okolje, operacije pri urejanju prostora, oprema za urejanje prostora, ohranjanje narave)
   • Mehanizacija v hortikulturi (mehanizacija v zelenjavnem in zeliščnem vrtu, nasadu trajnic in v drevesnici, oprema za urejanje manjših površin).

   Pri laboratorijskih vajah so najbolj zanimivi terenski ogledi, spoznavanje orodij in strojev, varno delo z njimi, meritve z različnimi napravami in postopki izračunov.


   Rafael Hrustel

  • Poslovanje vrtnarskega podjetja
   Poslovanje vrtnarskega podjetja

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Podjetništvo (vrste pravnih oblik podjetij, postopek ustanovitve in registracije podjetja, motivi za podjetništvo in lastnosti podjetnih oseb, pridobivanje, preverjanje in vrednotenje podjetniških idej, izdelava poslovnega načrta…)
   • Trženje (osnovni pojmi, dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev, nakupno vedenje porabnikov, trženjske odločitve, trženjski informacijski sistem, tržno komuniciranje v vrtnarstvu, zadovoljstvo kupcev, dejavniki, ki vplivajo na ceno vrtnarskih pridelkov in storitev…)
   • Organizacija poslovanja vrtnarskega podjetja (delovanje podjetja kot poslovnega sistema, poslovne funkcije podjetja, različni tipi proizvodnih procesov, vrste planov, organizacija nabave…)

   Pri laboratorijskih vajah je predvidena izdelava lastnega poslovnega načrta za izbrani obrat, obisk AJPESa in vsaj 5 uspešnih vrtnarskih podjetij.


   Anja Žužej Gobec
   anja.gobec@hvu.si

  • Poslovno sporazumevanje in vodenje

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Medosebno in poslovno sporazumevanje (načini, metode, kakovost poslovnega sporazumevanja, javno nastopanje, odnosi z javnostjo, tržno komuniciranje…)
   • Ljudje v organizaciji, motivacija in motiviranje zaposlenih
   • Vodenje in poslovna kultura (različni pristopi k delu, omogočanje kreativnega in logičnega pristopa k reševanju nalog, spodbujanje ustvarjalnosti, psihološke osnove in načini odločanja, ciljno vodenje…)
   • Stresne situacije, prepoznavanje in odprava

   Pri laboratorijskih vajah poteka delo v skupinah z uporabo tehnik za razvijanje ustvarjalnega reševanja problemov (Brainstorming, Delfi, Sinekta…) in simulacijo različnih situacij poslovnega okolja.

  • Praktično izobraževanje
   Praktično izobraževanje

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Organizacija lastnega dela, prenos pridobljenih znanj predmetov in modulov v prakso
   • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje tehnoloških postopkov pridelave vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine
   • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje tehnološki postopkov vrtnih gradenj in zasaditev
   • Uporaba zakonitosti in načel hortikulturnega oblikovanja in kompozicij v bivalnih, poslovnih in drugih notranjih ali zunanjih prostorih
   • Načrtovanje, organiziranje in upravljanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

   Praktično izobraževanje poteka pri delodajalcih, kjer je zaželeno, da se pripravi praktična zasnova diplomskega dela

   Dokumenti:


   Rafael Hrustel
   rafael.hrustel@hvu.si

  • Pridelovanje drevnine
   Pridelovanje drevnine

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Botanične in druge značilnosti drevnine (vrste lesnatih rastlin, alergenost, mikoriza, medonosnost…)
   • Dejavniki rasti, izbira prostora za razmnoževanje in vzgojo drevnine in izbira drevnine glede prostora (gojitvena zahtevnost, prezimna trdnost…)
   • Generativno razmnoževanje
   • Vegetativno razmnoževanje (cepljenje, potaknjenci, grebeničenje, spuščeno grebeničenje, vlačenice, poševno polaganje, različna grobanja, mikrorazmnoževanje…)
   • Načini vzgoje sadik drevnine v drevesnici, oskrba in vzdrževanje do prodaje ali sajenja na stalno mesto
   • Standardi kakovosti drevnine, zakoni in predpisi

   Pri laboratorijskih vajah in pri seminarskih nalogah je poudarek na razmnoževanju lesnatih rastlin, vzgoji sadik in prezimni trdnosti.


   Barbara Pajk
   barbara.pajk@hvu.si

  • Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Okrasne zelnate rastline (opredelitev skupin okrasnih zelnatih rastlin)
   • Značilnosti pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin (zavarovani prostori, vzgoja na prostem, rastišča, hranila, vlaga…)
   • Razmnoževanje okrasnih zelnatih rastlin (generativno in vegetativno s trosi, zarodnimi čebulicami, živicami, mikrorazmnoževanjem…)
   • Oskrba in vzdrževanje okrasnih zelnatih rastlin
   • Zagotavljanje kakovosti ob upoštevanju zakonov in predpisov

   Seminarska naloga in laboratorijske vaje se osredotočajo na tehnologijo pridelave okrasnih zelnatih rastlin.

  • Pridelovanje vrtnin
   Pridelovanje vrtnin

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Glavne značilnosti vrtnin, tudi manj poznanih (okra, vigna…)
   • Načini pridelovanja vrtnin in zakonodaja
   • Tehnologija pridelovanja vrtnin, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja rastlin

   Seminarska naloga se nanaša na tehnologijo izbranih vrtnin, predvsem novosti na tržišču.


   Katja Funtek
   katja.funtek@hvu.si

  • Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja
   Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Osnovni pojmi informatike in informacijski sistemi v stroki
   • Uporaba IKT orodij in komunikacija s sodobno IKT tehnologijo
   • Zbiranje, obdelovanje, shranjevanje podatkov in informacij za uspešno delo v podjetju
   • Uporaba statističnih metod pri vrednotenju eksperimentov, razumevanje statističnih podatkov in primerna interpretacija analiziranih podatkov

   Vse seminarske naloge in vaje se opravljajo izključno z IKT tehnologijo.


   Matej Zdovc, univ. dipl. ing.
   Vsebine:

   Opravljene obveznosti:

  • Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika (angleščina ali nemščina)
   • Samostojno komuniciranje v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah
   • Uporaba IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

   Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku je pomembno razvijati bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje predvsem pri strokovnih vsebinah iz področij hortikulture.

   https://youtu.be/UfivOUHWw_U

  • Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina
   Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Širjenje znanja splošnega, poslovnega in strokovnega tujega jezika (angleščina ali nemščina)
   • Samostojno komuniciranje v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah
   • Uporaba IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

   Pri predmetu Strokovna terminologija v tujem jeziku je pomembno razvijati bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje predvsem pri strokovnih vsebinah iz področij hortikulture.


   Lidija Oblak

  • Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije
   Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Varovanje in ohranjanje naravnih ekosistemov, osnovne zakonitosti biotske pestrosti, pomen zavarovanih vrst in genskih bank za biotsko pestrost
   • Varovanje in ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine pri svojem delu
   • Trajnostna raba energije in surovin, raba prostora in sonaravno gospodarjenje
   • Polucija in načrtovanje ukrepov za ekoremediacijo in revitalizacijo degradiranega prostora
   • Klimatske spremembe

   Poudarek predmeta je na laboratorijskih vajah in terenskem delu, kjer se v naravi spoznavajo invazivke, bioindikatorji čistega zraka, živi fosili in naravne vrednote v občini.


   Andreja Gerčer
   andreja.gercer@hvu.si

   https://youtu.be/_QpsIZYbQNE

  • Varovanje krajine, prostora in okolja
   Varovanje krajine, prostora in okolja

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Prepoznavanje škodljivih in nevarnih snovi v krajini, prostoru in okolju
   • Kritična presoja posegov v krajino, okolje in prostor z zavedanjem kompleksnih ekoloških problemov
   • Načrtovanje proizvodnje hortikulturnih rastlin z upoštevanjem varovanja tal, vode in zraka

   Laboratorijsko in terensko delo vključuje različna merjenja (npr. merjenje nitratov v solati) in obiske organizacij, ki se ukvarjajo z ločevanjem odpadkov, čiščenjem vode itd.


   Andreja Gerčer

   andreja.gercer@hvu.si

   https://youtu.be/Fev_305jMzc

  • Vrtnarska tehnologija
   Vrtnarska tehnologija

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Osnove agrometeorologije (meteorološke meritve in opazovanja, vpliv vremenskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin…)
   • Pedologija (pedogenetski dejavniki, zgradba tal, lastnosti in vrste tal)
   • Gnojenje
   • Fitopatologija in entomologija (skupine povzročiteljev bolezni in škodljivcev, simptomi poškodb škodljivcev in bolezni na okrasnih zelnatih rastlinah, drevnini in vrtninah, varstvo rastlin pred boleznimi ni škodljivci, zakonodaja s področja varstva rastlin…)

   Pri laboratorijskih vajah je mnogo vsebin, ki se izvajajo v laboratoriju (mineralna sestava talnih vzorcev, opazovanje bolezni in škodljivcev pod mikroskopom in lupo…).

    


   Anja Žužej Gobec
   anja.gobec@hvu.si

    

  • Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti
   Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Organi oblasti v Sloveniji in institucije Evropske unije, ustava, zakoni, podzakonski predpisi, zakonodajni postopek, sprejemanje predpisov
   • Pravni predpisi, akti in zakoni, ki urejajo področje kmetijstva oziroma vrtnarstva in varovanja okolja (zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, kmetijska gospodarstva, kmetijska zemljišča, ekološko kmetijstvo, gnojenje, varstvo rastlin in FFS, semenski material),
   • Standardi kakovosti s področja vrtnarstva in krajinskega vrtnarstva, dokumentacija za vodenje kakovosti

   Seminarska naloga temelji na razumevanju in razlagi zakonov in predpisov z določenega strokovnega področja (npr. pridelava zelišč, varstvo novih sort rastlin, dopolnilna dejavnost na kmetiji…).


   Bogdana Kapitler
   bogdana.kapitler@hvu.si

  • Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin
   Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Načrtovanje ureditve in zasaditve zelenih površin, predvsem v urbanem okolju
   • Zgodovinski vrtovi in parki, vzdrževanje in rekonstrukcija tovrstnih zelenih površin
   • Vzdrževanje in oskrbovanje zelenih površin
   • Uporaba okrasnih rastlin za ozelenitev različnih prostorov z obravnavo značilnosti in namena določenih območij (parki, vrtovi, arboretumi, zelene površine pri bolnicah, zaporih in vzgojnih zavodih, državnih in občinskih ustanovah, vodne površine, labirinti in blodnjaki, križišča, krožišča, pokopališča in grobovi, turistični objekti, čebelnjaki, hlevi, brežine, stopnišča, zelen stene in strehe…), analizo rastnega prostora in drugih dejavnikov rasti, posebnosti izbire rastlin in njihovega sajenja ter oskrbe

   Pri laboratorijskih vajah je poudarek na načrtovanju in izbiri ustreznih rastlin za določene zelene površine (risanje načrtov).


   Barbara Pajk
   barbara.pajk@hvu.si

  • Zemljemerstvo in priprava terena

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Osnove zemljemerstva (geodetska dela, merski sistem in merila, projekcije…)
   • Mersko orodje in zakoličevanje (horizontalne in vertikalne izmere terena, uporaba geodetskih orodij, pripomočkov in inštrumentov…)
   • Kartografija in uporaba načrtov, zemljiški kataster in zemljiška knjiga
   • Ureditven operacije v prostoru (zemeljski premiki, kultiviranje tal, stroški zemeljskih del…)

   Laboratorijske vaje potekajo večinoma zunaj, kjer se pri orientaciji na terenu izvajajo različne meritve ob interpretaciji prostorskih informacij.

  • Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami – PIP

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Načrtovanje in organiziranje rekreacijskih in športnih zelenih površin (izdelava idejnih načrtov za vzpostavitev rekreacijskih in športnih površin, vodenje, koordiniranje, nadziranje dela, delovnih sredstev, materialov in tehnologije)
   • Oskrba in vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin s poudarkom na varstvu in oskrbi travne ruše ter varni uporabi specialne mehanizacije

   Laboratorijske vaje obsegajo analize stanj rekreacijskih in športnih površin diagnoze zdravstvenega stanja, fizioloških motenj, poškodb in sanacijo teh površin.

  • Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami – PIP
   Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami – PIP

   Glavne vsebine predmeta so:

   • Temeljni elementi hortikulturnega oblikovanja in oblike prostorskega reda (barvne kombinacije, simetrija, ritem, zaporedje, poudarek, progresija, kontrast, kompozicije…)
   • Dekorativne rastline, ohranjanje, vzdrževanje kakovosti in oskrba dekorativnih rastlin
   • Tehnike dela (tehnike v floristiki, večje konstrukcije)
   • Značilnosti različnih prostorov in umeščanje rastlin v prostor po načelih in zakonitostih oblikovanja od ideje in načrta do postavitve

   V okviru predmeta se je možno aktivno udeležiti različnih tekmovanj (državnih, mednarodnih…).

   https://youtu.be/2gD7bA_2D4g

 

Raziskava Campus International 2022

vabimo vas k sodelovanju v mednarodni raziskavi Campus International 2022.

Raziskava ugotavlja, kako študij vpliva na osebnostni razvoj študentov, tudi iz vidika mednarodne izkušnje. Sodelujete lahko vsi študentje, ne glede na to, ali se zanimate za mobilnost ali ne – dejansko študija potrebuje vse!

Sodelovanje je enostavno; potrebna je registracija preko povezave: https://survey.institut-istat.com/t/p/sl_campus/; čez nekaj mesecev pa prejmete še dva vprašalnika. In to je to.

Če bi vas zanimali tudi rezultati, jih boste lahko prejeli – podatki bodo obdelani popolnoma anonimno. Sodelovanje je prostovoljno in nezavezujoče.

Že sedaj hvala za vašo podporo!

Veseli bomo, če boste povezavo posredovali svojim študijskim kolegom in kolegicam.

V primeru vprašanj se lahko vi in vaši študentje obrnejo na elektronski naslov erasmusplus-ka1@cmepius.si.

Ekipa terciarnega izobraževanja Cmepius

 

 • 1
 • 2

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920