Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Nagovor ravnateljice Višje strokovne šole

Spoštovane študentke, študenti in obiskovalci naše spletne strani.

Smo šola, ki je vedno usmerjena v prihodnost, v skrb za ohranjanje hortikulture v slovenskem prostoru, v skrb za kakovostno bivalno kulturo, v skrb za ohranjanje in sooblikovanje naravne, kulturne in urbane krajine, v skrb za promocijo in prodajo slovenskih proizvodov.

Pomembna so znanja s področja vizualnih komunikacij, oblikovanja grafične podobe podjetij, sodobnih trženjskih prijemov z uporabo računalniških programov in  povezovanje znanj likovnega in trženjskega področja.

Vizualizacija in digitalizacija spreminjata svet in temu se že prilagajamo s posodabljanjem vsebin v obeh programih, tako v Hortikulturi kot v Snovanju vizualnih komunikacij in trženju.

Vse te vsebine imajo velik pomen v današnjem času, ko se vsi ukvarjamo z nepričakovanim vdorom virusa in ga želimo čimprej izločiti iz našega okolja. Podnebne spremembe pa nas silijo v prilagajanje na vseh področjih in vsebinah naših programov.

Smo šola kreativnega razmišljanja in ustvarjalnih idej, uresničljivih v realnosti. Sodelovanje z delodajalci doma in v tujini nam to omogoča.

Naša višješolska strokovna programa sta kakovostna, imamo odlične študente, uspešne  predavatelje s sodelavci ter ustvarjalno okolje.

Odprti smo za spremembe in nove izzive.

Inženirji hortikulture s svojim delom in kreativnimi idejami bogatijo prostor in okolje.

Poklic snovalec vizualnih komunikacij in trženja omogoča razvijanje talentov s področja oblikovanja, vizualnih komunikacij, trženja in iskanja izzivov sodobnega časa.

Vabimo vas k vpisu na našo višjo strokovno šolo ali  nas le obiščete. Prepričana sem, da boste našli zadovoljstvo, odkrili mnoge nove priložnosti za poklic prihodnosti in uresničili svoje sanje.

Nada Reberšek Natek, ravnateljica VSŠ