Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Prijava in vpis na višjo strokovno šolo

Vljudno vabljeni na vpis na našo Višjo strokovno šolo

V program: HORTIKULTURA ali SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

Program Redni študij Izredni študij Dodatna vpisna mesta za tuje državljane
Hortikultura 35 20 2
Snovanje vizualnih komunikacij in trženja 35 20 2

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2024/25 bo potekal od 20. februarja do 15. marca 2024, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki ste se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 21. avgusta 2024. 

Drugi prijavni rok bo potekal od 23. do 29. avgusta 2024. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.   

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2024. 

Vpis v IZREDNI študij: 
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se boste lahko po drugem prijavnem roku vpisali neposredno na višjo strokovno šolo do 9. oktobra 2024, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Informacije o prijavi in vpisu bodo na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje (objavljen do 1. februarja 2024). 

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo na Višji strokovni šoli Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v referatu za študentske zadeve, po telefonu 03 428 59 08 ali po e-pošti referat@hvu.si.

Pogoji za vpis

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih,
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.