Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Aktivnosti Višje strokovne šole

Poleg izobraževalnega procesa študentov so na VSŠ tudi aktivnosti, ki dopolnjujejo ali popestrijo študij in študentsko življenje. Predstavljene so le nekatere aktivnosti.

Erasmus +

Za študente in zaposlene na VSŠ omogočamo možnost pridobitve strokovnih izkušenj v tujini preko projekta učne mobilnosti v okviru programa Erasmus +. Program podpira mobilnost posameznikov ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Strokovni posvet

Vsako leto organiziramo strokovni posvet z naslovom Hortikultura – možnosti, priložnosti, prenos dobre prakse. K sodelovanju so vabljeni tako študenti, zaposleni, kot strokovna ali laična javnost. Posvete lahko spremljajo razstave na temo posvetov, vsakokrat pa tudi strokovni zbornik prispevkov, dostopen v knjižnici ali na internetnih straneh.

Sejmi, razstave

V okviru VSŠ prirejamo ali se udeležujemo strokovnih sejmov (Flora, Agra…) in razstav (Dan mokrišč, Dan zemlje…), kjer sodelujejo tako študenti kot zaposleni.

Tekmovanja

Veseli nas, da vsako leto na strokovnih tekmovanjih (npr. na državnem tekmovanju na Flori, na šolskem tekmovanju, tekmovanju Konzorcija biotehniških šol in drugih tekmovanjih v Sloveniji) sodelujejo študenti obeh programov in da so zelo uspešni. Prva mesta dosegajo tudi na nekaterih mednarodnih tekmovanjih (npr. na florističnem tekmovanju v Splitu, Evropskem tekmovanju cvetličarjev). Posebno pa smo ponosni, da slovenski tekmovalci na Euroskills-u prihajajo z naše šole (VSŠ in SŠ) in da so tudi tam zelo uspešni.

Učna pot za slepe, slabovidne in videče

Po učni poti vodimo v obdobjih lepega in toplega vremena skupine slepih, slabovidnih ali videčih. Prilagajamo se vsem starostnim skupinam, ljudem različnih poklicev ali zanimanj, tujcem…

Projektni razpisi

Izkoriščamo možnosti in priložnosti razpisov, ki dopolnjujejo ali popestrijo naša programa.

Teden vseživljenjskega učenja

Zaposleni in študenti vsako leto sodelujemo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja s pripravo delavnic in strokovnih predavanj.

Ekskurzije

Strokovne ekskurzije so organizirane tako za študente kot za zaposlene. Večina ekskurzij je po Sloveniji, manj pa po tujini.

Sodelovanje z inštitucijami

V okviru Regijskega študijskega središča se že več let aktivno udeležujemo Dneva raziskovalcev.

Na različne načine sodelujemo z delodajalci, npr. s skupnimi projekti, predstavitvami dejavnosti v podjetjih, pri diplomah, pri dnevih odprtih vrat…

Strokovno sodelovanje poteka predvsem s sorodnimi šolami pri nas in v tujini, z inštituti, podjetji in posamezniki.

Promocija

Izvajamo lastno promocijo šole in pomagamo nekaterim podjetjem pri njihovih predstavitvah, včasih pa se predstavljamo skupaj.

Pomagamo

V preteklosti smo že pomagali z delom ob naravni nesreči in posameznikom na različne načine.

Zabava

Prostočasne aktivnosti popestrijo dneve.