Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Izobraževalna programa HORTIKULTURA in SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

V tem študijskem letu izvajamo oba programa:

Programa sta organizirana za redne in izredne študente.

Programa za redne študente trajata 2 leti in pol ter se zaključita z diplomskim delom.

Programa za izredni študij sta prilagojen tako, da trajata 3 leta oz. 3 cikluse in se zaključita z diplomskim delom. To je usklajeno z Navodili za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju(SSRSPSI, 9.7.2010). Organizacija programa je naravnana tako, da študentom omogoča doseganje enakega števila kreditnih točk kot rednim. Pri izrednem študiju uporabljamo druge oblike poučevanja in študentovega dela (več je samoizobraževanja, vodenega učenja, konzultacij, tutorstva) in manj kontaktnih ur.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920