Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Cenik storitev izobraževanja na Višji strokovni šoli

REDNI ŠTUDIJ CENA
Vpisnina v I. letnik 30,00 €
Vpisnina v višji letnik ali ponovni vpis v letnik 20,00 €
Vpisnina evidenčni vpis 20,00 €
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov 20,00 €
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko 10,00 €
Zdravniški pregledi (po dejanskih stroških)
Terenske vaje in strokovne ekskurzije (po dejanskih stroških)
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa 40,00 €
Organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00 €
IZPITI:
IV. in vsako nadaljnje opravljanje izpitov
40,00 €
I., II., III. opravljanje izpita za osebe brez statusa  20,00 €
IV. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 €
Diplomski izpit za osebe brez statusa 30,00 €
Izdaja nove diplomske listine 150,00 €
POTRDILA:
Izdaja potrdil o opravljenih izpitih oz. o doseženi povprečni oceni
5,00 €
Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 10,00 €

 

IZREDNI ŠTUDIJ CENA
Vpisnina v I. ciklus 30,00 €
Šolnina  za študijsko leto – izredni študij – 1. ciklus(izvajanje programa, študijsko gradivo, I. opravljanje izpita in enkratno opravljanje izpita za posamezni predmet, študijska izkaznica) 1.170,00 €
Vpisnina v višji letnik ali ponovni vpis v letnik 20,00 €
Šolnina za študijsko leto – izredni študij – 2. ciklus(izvajanje programa, študijsko gradivo, I. opravljanje izpita in enkratno opravljanje izpita za posamezni predmet, študijska izkaznica) 1.180,00 €
Šolnina za študijsko leto – izredni študij – 3. ciklus(izvajanje programa, študijsko gradivo, I. opravljanje izpita in enkratno opravljanje izpita za posamezni predmet, zagovor diplome) 880,00 €
Diplomska naloga – izredni študij 350,00 €
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov 20,00 €
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko 10,00 €
Izdaja nove diplomske listine 150,00 €
Zdravniški pregledi (po dejanskih stroških)
Terenske vaje in strokovne ekskurzije (po dejanskih stroških)
Laboratorijske vaje in strokovne ekskurzije (po dejanskih stroških)
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa 40,00 €
Organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00 €
IZPITI:IV. in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 40,00 €
I., II., III. opravljanje izpita za osebe brez statusa  20,00 €
IV. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 €
POTRDILA:Izdaja potrdil o opravljenih izpitih oz. o doseženi povprečni oceni 5,00 €
Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 10,00 €

Cenika veljata od 7. 7. 2022 dalje.

Ravnateljica Višje strokovne šole Direktorica
Nada Reberšek Natek Štefanija Kos Zidar