Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Zaposlitvene možnosti

Študij hortikulture

Zaposlitvene možnosti diplomantov HORTIKULTURE so zelo različne. Zaposlijo se lahko v vrtnarijah, ki pridelujejo vrtnine in okrasne zelnate rastline, v drevesnicah, v arboretumih in botaničnih vrtovih, vrtnih centrih, cvetličarnah, zdraviliščih, termah in drugih turističnih podjetjih, komunalnih podjetjih, v javnih občinskih ali državnih službah (npr. protokolarnih) ter zasebnih podjetjih za urejanje krajine, prostora in okolja, rekreacijskih in športnih zelenih površin in kot samostojni podjetniki

Zaposlitvene možnosti diplomantov HORTIKULTURE:

 • Zaposlitev v podjetjih ali javnih službah
 • Samostojna podjetniška pot

Možnosti in priložnosti na strokovnih področjih:

 • Pridelovanje vrtnin, okrasnih zenatih in lesnatih rastlin
 • Floristika
 • Krajinsko načrtovanje in urejanje: vrtov, parkov, botančnih vrtov, arboretumov, trgov, razgledišč, počivališč, teras, balkonov, krožišč, parkirišč, zelenih streh in sten, zaklonišč, suhozidov in skalnjakov, brežin in modelirih površin, pokopališč, grobov, ribnikov, jezer in potokov, občinskih in državnih zgradb, zaporov in vzgojnih zavodov, vrtcev in šol, onesnaženih in degradiranih površin, bolnic, domov za ostarele, slepe in dementne, turističnih objektov (hoteli, glampingi, wellnessi, kampi…), rekreacijskih in športnih površin, čebelnjakov, hipodromov, pasjih šol, azilov za živali, itd.
 • Kombinacija z drugimi strokovnimi področji, trgovska dejavnost in drugo

Študij snovanja vizualnih komunikacij in trženja

Zaposlitvene možnosti diplomantov SNOVANJA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA so zelo različne. Zaposlijo se lahko v kreativnih oblikovalskih, trženjskih in proizvodnih podjetjih (npr. v grafičnih podjetjih, tiskarnah, trgovinah in trgovskih centrih, v turističnih podjetjih, oglaševalskih in multimedijskih podjetjih), v lokalnih skupnostih in državnih inštitucijah in kot samostojni podjetniki

Zaposlitvene možnosti diplomantov SNOVANJA VIZUANIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA:

 • Zaposlitev v podjetjih ali javnih službah
 • Samostojna podjetniška pot

Možnosti in priložnosti na strokovnih področjih:

 • Vizualne komunikacije in multimedija
 • Snovanje dekoracij interierja in eksterierja
 • Komercialna fotografija
 • Risanje in slikanje
 • Recikliranje v oblikovanju
 • Pospeševanje prodaje, komercialno poslovanje, trženje

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920