Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Pisna gradiva

Izbrana gradiva, ki so nastajala skozi obdobje delovanja VSŠ:

 • Diplome (Vrtnarstvo, Hortikultura)

  • A

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Andreja Abram 6.7.2010 Primerjava pelargonij nekoč in danes v vrtnariji
   Tadej Absec 3.11.2010 Ugotavljanje ustreznosti razvrščanja zgodnjih krompirjevih sort na Gorenjskem
   Mihaela Albreht 16.1.2008 Možnost oskrbe Bolnišnice Topolšica z enoletnicami lastne proizvodnje
   Alenka Anžlin 14.6.2007 Ugotavljanje razlik v rasti posameznih sort pelargonij v različnih substratih
   Maja Arh 10.12.2014 Primerjava zasaditve različnih vodnih objektov
   Renato Arnejčič 7.5.2018 Rekunstrukcija družinskega vrta - gradnja in zasaditev
   Dragančo Arsov 10.12.2014 Primerjava podpornega okolja za podjetništvo v Makedoniji in Sloveniji
   Darko Avžner 14.11.2007 Vloga in pomen dreves v celjskem mestnem parku in na ostalih javnih zelenih površinah v mestnem jedru
  • B

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Maja Bačovnik 30.5.2012 Izgradnja skalnjaka na različnih talnih podlagah
   Sanja Belec 14.6.2011 Poslovni načrt podjetja UREJENO BIVANJE
   Andrej Belej 19.6.2012 Primerjava pridelkov različnih sort endivije (Cichorium endivia L.) pridelanih na tleh brez prekrivke
   Anja Bevc 6.10.2008 Nakupne navade kupcev okenskih in balkonskih rastlin na območju Savinjske doline
   Katja Blažič 17.12.2013 Primerjava vpliva substratov in gnojila na sadike pelargonij (Pelargonium sp.) dveh proizvajalcev
   Apolonija Bobnar 6.10.2008 Vrednotenje in ohranjanje naravnega in zdravega zvočnega okolja z uporabo grajenih elementov in z zasaditvami v MO Ljubljana
   Jože Bojanc 9.6.2008 Napake, pomanjkljivosti in posledice nepravilnega obrezovanja drevnine listavcev v Novem mestu
   Karmen Bolčevič 19.10.2012 Analiza prodaje biotičnih pripravkov v letih 2010,2011 v izbranem vrtnem centru
   Sandra Borinc 16.2.2010 Preizkušanje kalivosti semen in rasti izbranih okrasnih rastlin različnih ponudnikov
   Tomaž Bratkovič 10.6.2009 Živa meja kot presek med arhitekturo narave in življenjem človeka
   Jerneja Brežnik 13.11.2015 Vpliv različnih bio gnojil na rast in razvoj solate (Lactuca sativa L.) "Majska kraljica"
   Lucija Brglez 12.12.2016 Primer možne ureditve grede v parku Mozirski gaj
   Boštjan Brlek 31.1.2014 Ozaveščenost sadjarjev severovzhodne Slovenije glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev strupenih za čebele
   Urška Brumec 18.3.2015 Uporabnost domačega substrata za izbrano balkonsko cvetje
   Igor Brvar 4.11.2010 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekturne dediščine za enoto kulturne dediščine Park gradu Ponoviče
  • C

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Gašper Cestar 16.11.2009 Analiza hortikulturnih ureditev grobnih polj na celjskem območju
   Renata Cimperman 17.1.2014 Analiza urejanja grobov in pokopališča na primeru Žale v Ljubljani
   Danilo Ciz 29.3.2011 Analiza zaposlovanja in usposobljenosti kadrov na področju hortikulture
   Peter Colarič 19.12.2014 Postopek gojenja božične zvezde v vrtnariji Colarič
  • Č

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Katja Črešnik 20.12.2013 Primerjava vzgoje nizkega fižola (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus) vzgojenega s sadikami in z direktno setvijo
   Danijela Črnko 18.4.2014 Analiza pridelka paprike (Capsicum annuum L.) v rastlinjaku in na prostem na kmetiji Rengeo
   Domen Čurč 19.12.2013 Vpliv različno grajenih vodnih objektov na počutje ljudi
  • D

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Sabina Danko 20.12.2013 Rast, razvoj, pridelek in antioksidacijske lastnosti različnih vrst materine dušice (Thymus L.)
   Janja Dečman 10.6.2009 Avtohtone vrtnine severovzhodne Slovenije
   Špela Detmar 26.9.2014 Obdelava biorazgradljivih odpadkov na odlagališču Podhom v občini Gornji Grad
   Marjeta Doler 26.9.2014 Uporaba mešanih posevkov in privabilnih rastlin proti boleznim in škodljivcem vrtnin
   Silvija Dominko 19.6.2012 Merjenje hitrosti rasti korenin in listov orhidej iz rodu Phalenopsis
   Jera Draksler 10.12.2013 Načrtovanje in izvedba prostora za počitek z vključitvijo elementa vode
   Katarina Drobež Vrščaj 16.12.2011 Načrtovanje in ureditev trajnega in mobilnega vrta medonosnih rastlin
   Vida Dvoršek 20.6.2017 Pregled prodaje herbicida Boom efekt v podjetju Zrno d.o.o.
  • E

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Tjaša Eferl 24.4.2015 Naravni pripravki za zaščito sadnega drevja
  • F

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Sonja Fabinc 25.11.2015 Primer načrta in stroškovna opredelitev izgradnje rastlinske čistilne naprave
   Tadeja Fajs 12.12.2016 Zasaditev vrta z divje rastočimi rastlinami z uporabo permakulture
   Ksenija Filipčič 8.7.2013 Analiza povpraševanja in ponudbe drevnine na Celjskem
   Helena Furman 14.11.2007 Celostna ureditev vodnega motiva v vrtu na primeru ribnika v Radizlu
  • G

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Darko Gačnik 14.6.2011 Primerjava delovne motivacije pri zaposlenih na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Šolskim centrom Šentjur
   Ksenija Gajić 9.6.2008 Različne možnosti razširitve vrtnarske ponudbe v cvetličarni Aralija
   Nina Gajšek 12.7.2012 Možnost vključevanja lokalno pridelane zelenjave na integrirani in ekološki način v prehrano otrok v Savinjski regiji
   Alda Gerchi 6.7.2010 Vrednotenje  izbranih otroških igrišč v Sloveniji
   Andreja Gerželj 6.10.2008 Botanični park v Sežani - možnosti in priložnosti
   Barbara Glavič 9.11.2011 Analiza ponudbe skupin lončnic po letnih časih v specializiranih prodajalnah
   Petra Golec 16.1.2008 Primerjava dveh sort soje glede na pridelek semena, vsebnost olja v semenu in pridelek olja
   Gregor Golob 12.7.2011 Vrednotenje podobe hortikulturne ureditve pročelja izbranih vrtnarij
   Karmen Goričan 10.2.2010 Spremljanje listnih uši na kumarah in paradižniku ter njihovo kemično zatiranje
   Renata Gorišek 17.10.2014 Primerjava Slovenskih hortikulturnih tekmovanj s tekmovanji v tujini
   Maša Grešak 6.12.2016 Nakupne navade kupcev substratov v Savinjski regiji
   Tina Gunde 20.12.2013 Hortikulturna ureditev poslovnega prostora
  • H

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Metka Hafner Zupančič 19.12.2013 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekturne dediščine parka graščine Smlednik
   Monika Herega 19.12.2013 Preureditev starih grobov v skladu s pokopališko arhitekturo na Žirovskem
   Tanja Holc 31.1.2014 Raziskava ponudbe in povpraševanja po lončnicah v okolici Ptuja
   Simon Horvat 21.4.2017 Različne senzorične lastnosti nekaterih hibridov paradižnika ( Lycopersicon esculentum H1) pridelanih v zavarovanih prostorih
   Mojca Hrovatič 6.4.2012 Let kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Descha&Dimić) na navadnem (Aesculus hippocastaneum L.) in mesnatem divjem kostanju (Aesculus x carnea).
  • I

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • J

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Aleksandra Jakšič 9.11.2011 Problematika vrtičkarske dejavnosti v Ljubljani
   Nika Jazbec 22.2.2011 Dekoracija prostora ter vpliv rastlin in barv na počutje ljudi
   Andreja Jazbinšek 18.2.2010 Vpliv uporabe fungicidov po presajanju glavnate solate (Lactuca sativa L.) na zdravstveno stanje in količino pridelka
   Samo Jelen 18.10.2013 Možnosti učinkovitega razmnoževanja bršljana - Hedera helix
   Anja Jernejšek 28.10.2016 Primerjava avtohtonih sort (Lycopersicon lycopersicum L 'Val' in Lycopersicon lycopersicum 'Chocolate cherry') paradižnika  v rastni dobi
   Jolanda Jeromel 13.12.2016 Ureditev krožišča in otroškega parka v občini Radlje ob Dravi
   Daša Jeseničnik 20.8.2014 Vpliv skladiščenja različnih sort korenčka (Daucos carota ssp.sativus Hoffman) na senzorične lastnosti
   Daša Jež 28.9.2016 Arboristična ocena drevoredov "Sežana" in "Marmont" v Lipici
   Anja Jug 8.12.2015 Prepoznavnost naravnih spomenikov v krajinskem parku Boč - Donačka gora
   Marko Jurič 12.7.2011 Potrebna sredstva in proizvodni program za prestrukturiranje vrtnarskega obrata
   Sabina Jurkošek 3.7.2012 Vpliv kamnoloma Liboje na rastline in ljudi v okolici
   Tina Juršič 12.7.2016 Osveščenost strank izbranega vrtnarskega podjetja o vrtnarjenju po luni
   Jure Justinek 6.3.2009 Zasaditev čebelarske učne poti z medovitimi rastlinami
  • K

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Nadja Kac 16.1.2008 Preoblikovanje starejšega obhišnega vrta enostanovanjske hiše v okolici Slovenske Bistrice
   Saša Klajnšek 24.4.2015 Hortikulturna ureditev grajskega parka Štatenberg
   Manuela Kerndl 25.11.2015 Ponudba ekoloških kmetij na območju Prlekije
   Uroš Klemenc 13.12.2016 Favnistični pomen hortikulturne ureditve vaškega vrta v Ljutomerskih goricah
   Darja Klemenčič 31.1.2014 Optimizacija stroškov in zagotavljanje kakovosti žive meje na Gorenjskem
   Luka Kmecl 6.10.2008 Načrt postopka pridobivanja virov financiranja za posodobitev podjetja Vrtnarstvo Celje
   Tadeja Kocjančič 16.12.2011 Spreminjajoče navade porok kot odraz sprememb poročne floristike
   Anja Kokošin 18.12.2013 Kvalitativna primerjava dveh mineralnih gnojil v proizvodnji falenopsisov (Phalaenopsis)
   Jasmina Kokot 19.12.2014 Zadovoljni kupci - pogoj za uspešno podjetje
   Andreja Kolman 18.2.2010 Vpliv načina vzgoje eko sadik ameriškega slamnika (Echinaea purpurea) in žajblja (Salvia officinalis L.) na kakovost sadike
   Marija Kolmanič Bučar 14.11.2007 Prednosti ekološke pridelave trajnic v Sloveniji
   Eva Koncilja 8.6.2016 Akvaponika  - poslovna priložnost 21. stoletja
   Karmen Kop 6.10.2008 Obstojnost impregniranega lesa v krajinarstvu
   Janez Korenjak 10.2.2010 Vrednotenje stilne ureditve balkonskega vrta
   Renata Korošec 12.7.2011 Gnojenje vrtnin z dušikom na podlagi hitrega nitratnega testa
   Sergej Kos 8.10.2014 Krajinski park PONIKOVSKI KRAS- spodbuda ali zaviralec trajnostnega razvoja na Ponikovski planoti
   Špela Kos 26.9.2016 Permakulturna pridelava vrtnin na območju Spodnje Savinjske doline
   Boris Kosi 20.2.2008 Uporabnost, oskrba in razmnoževanje iglavcev primernih za izpostavljene in obremenjene lege mariborskega okoliša
   Mihelca Košir 12.5.2009 Vpliv zamrzovanja in nizkih temperatur na kalivost semen boba (Vicia faba L.) in fižola (Phaseolus vulgaris)
   Natalija Kotnik Gril 16.1.2008 Zelene strehe - pomanjkljivosti pri izvedbi in prostorska rešitev Bolnišnice Maribor
   Alen Kovačič 18.12.2012 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekutrne dediščine parka vile Široko
   Andreja Kovše 19.12.2012 Vrtna umetnost v grajskem parku Slovenska Bistrica
   Miran Koželj 18.2.2010 Uporaba regulatorjev rasti pri vzgoji krizantem (Chrysanthemum spp.) za rezanje v zavarovanem prostoru
   Bojana Kralj 18.12.2013 Možnost uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: aranžiranje in izdelava šopkov iz lastnega cvetja ter prodaja trajnic z drugih kmetij
   Stanka Krašovec 10.12.2014 Vpliv temperature na kalitev mačeh (Viola cornuta L. in Viola x wittrockiana Gams.) na Vrtnarstvu Marolt
   Maja Kresnik 17.12.2012 Primerjava pridelka bučk (Cucurbita pepo L.) sorte"Elite F1 " v različnih terminih setve na kmetiji Kresnik
   Blanka Križanec 7.7.2014 Analiza poznavanja gojenja in sort bradatih perunik (Iris barbata)
   Barbara Kumer 15.12.2017 Ponudba ekoloških kmetij v Spodnji Savinjski dolini
   Barbara Kušar 15.11.2013 Permakultura in samooskrba na območju Dravinjske doline
  • L

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Petra Laharnar 2.10.2014 Zelene urbane oaze
   Natalija Lebar 19.1.2009 Vpliv svetlobe z LED-DIOD na sadike solate
   Matjaž Lekše 29.5.2015 Ureditev vrta za dementne osebe
   Aleš Lešnik 19.12.2014 Namakalni sistem hišnega vrta v osrednji Sloveniji - nuja ali prestiž
   Mateja Linasi 9.4.2010 Primerjava gojenja zdravilnih rastlin iz semena in iz potaknjencev
   Janja Lipnik 17.10.2014 Nakupne odločitve kupcev v cvetličarni
   Barbara Lipuš 27.9.2013 Primerjava kontrole kakovosti pridelka ekoloških kmetij na Štajerskem
   Nejc Lozinšek 2.10.2014 Vpliv gostote sajenja Ptujskega jesenskega in spomladanskega česna (Allium sativum L., cv."Ptujski jesenski" in cv. "Ptujski spomladanski") na količino pridelka
  • M

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Nina Majcen 19.10.2009 Analiza stanja in problematika snežne plesni na igrišču za golf Ptuj
   Petra Marjetič 6.7.2010 Problematika obstoječih gred posajenih z vrtnicami v mestu Velenje
   Manica Markelj 7.3.2014 Idejna zasnova zeliščne spirale v Arboretumu Volčji Potok
   Martin Marn 14.11.2007 Preizkus normativov za vrtnarska dela pri ureditvi vrta
   Metka Matešič 20.2.2008 Celostna ureditev hriba Tabor v Slavini
   Sabina Maučec 14.12.2010 Spremljanje koruzne vešče na vrtninah in okrasnih rastlinah
   Gorazd Mauer 7.3.2014 Vzgoja potaknjencev v različnih medijih
   Mateja Mazgan 3.4.2008 Možnost vključitve obnovljivih virov energije v okrasni vrt
   Sašo Mejak 6.10.2008 Razširjenost potonik in možnost uporabe zelnatih potonik v nekaterih javnih nasadih
   Sonja Meršnik 12.11.2009 Primerjava različnih načinov gojenja dišavnic v Sloveniji
   Lidija Milutin 12.7.2016 Projekt prenove izbranega javnega parka v občini Žalec
   Janja Mlakar 29.3.2010 Pomen dediščine za trajnostni razvoj na kmetiji Bajer v Loški dolini
   Patricija Mlakar 26.9.2016 Trženje na ekoloških kmetijah v občini Slovenske Konjice
   Maja Mlinar 18.12.2012 Preizkušanje trpežnosti trajnic v javnih zasaditvah
   Andraž Močnik 10.6.2009 Primerjava med sejano in položeno travno rušo v obdobju enega leta
   Marko Močnik 27.9.2013 Značilnosti načrtovane hortikulturne zasaditve krožišča v Celju
   Anže Mohorič 22.10.2012 Vpliv različnih tipov tal na rast travne mešanice Evrogarden
   Modest Motaln 18.4.2016 Hortikulturna ureditev krožišč z vključevanjem mešanih zasaditev v mestu Slovenska Bistrica
   Anja Mugerle 14.6.2011 Poslovni načrt podjetja Cvetlica D.O.O.
  • N

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Jana Nepužlan 4.11.2010 Vpliv klime na gojenje zelišč in dišavnic v Posavju
   Lucija Novak 29.9.2017 Učinkovitost naravnega pripravka Rumeni mineral pri gojenju paradižnika
  • O

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Benjamin Očurščak 27.9.2013 Vpliv nizkih temperatur na kalitev izbranih vrtnin
  • P

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Mateja Paškvan 15.4.2016 Razvoj ekoturizma v zavarovanih območjih narave narodnega parka Risnjak in Triglavskega narodnega parka
   Saša Pečnik 28.9.2007 Hortikulturna ureditev zdraviliškega parka v Rogaški Slatini
   Dejan Petek 6.12.2016 Pridelava jezičastih cvetov pri različnih sortah žametnice (Tagetes erecta l.)
   Veronika Petek 27.9.2013 Primerjava hortikulturne ureditve krožišč v Velenju in okolici
   Barbara Petrič 6.10.2008 Opredelitev nepravilnosti pri oblikovno različnih skalnjakih in predlogi za izboljšavo
   Jure Pezdevšek 14.12.2010 Hortikulturna ureditev zelenih površin v Šmarju pri Jelšah
   Maja Pikl 6.10.2008 Ocena primernosti in učinkovitosti različnih tekočih gnojil za cvetoče rastline na surfinijah
   Tanja Planinšek 6.7.2009 Presoja vključevanja zelnatih trajnic v javne nasade
   Vladimir Planinšek 7.3.2014 Analiza in primerjava obrezovanja dreves izbranih drevoredov v mestni občini Slovenj Gradec
   Lidija Planko 10.6.2009 Primerjava različnih setvenih substratov za vzgojo sadik glavnate solate (Lactuca sativa L.) v gojitvenih ploščah
   Matjaž Plečko 5.2.2014 Razkuževanje rastnega substrata lastne proizvodnje za vzgojo sejancev paprike (Capsicum annuum L.) v toplih gredah
   Denis Podaj 27.11.2015 Primerjava nekaterih Slovenskih parkov v pogostosti rastlinskega sortimenta v povezavi z velikostjo
   Tomaž Podgoršek 17.6.2009 Ureditev prostora za obiskovalce in informacijske točke na območju Mrzlega studenca na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku
   Alenka Pogačar 13.12.2016 Pomen zunanje ureditve podjetja
   Anja Polič 26.9.2014 Primerjava dejavnikov okolja na rast rododendronov (Rhododendron sp.L.) v Sloveniji in na Škotskem
   Klemen Poličnik 26.8.2009 Krajinska ureditev in umestitev vodnega objekta hidroelektrarne Blanca v krajino vodotokov
   Mitja Povh 10.6.2009 Analiza ureditve posebnega vrta v Šmarju pri Jelšah
   Darja Požun 17.6.2009 Analiza stanja tipov krožišč in predlog ureditve v Škofji Loki
   Primož Prešeren 19.12.2014 Uporaba rastlin za pripravo naravnih pripravkov
   Boris Pustovrh 20.12.2013 Primerjava vpliva talne podlage oskrbe in lokacije na travno rušo
  • R

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Barbara Rajh 18.10.2013 Strategija oglaševanja v treh vrtnih centrih
   Zdenka Ratajc 10.12.2008 Pregled stanja in možnosti ekološke in integrirane pridelave zelenjave v Sloveniji v obdobju od leta 2002 do 2007
   Erika Ratoša 28.10.2016 Bentonitna zemlja kot izbolševalec tal pri gnojenju paradižnika sorte "Optima"
   Silvija Ravnjak 16.2.2010 Vpliv fitoregulatorjev na rast in razvoj ranunkul
   Jelka Rebov 17.6.2009 Analiza ureditve hišnega vrta na Proseniškem
   Darja Reher 18.12.2015 Krajinska ureditev Premogovnika Velenje
   Jurij Rekelj 31.1.2014 Ohranjanje biodiverzitete metuljev z ekstenzivnim pašništvom pod gozdno mejo znotraj zavarovanih območij
   Maja Rekelj 6.10.2008 Proizvodni program zasebnega vrtnarskega obrata
   Jožica Renko 25.9.2017 Vpliv zeolita na različne vrste solatnic
   Aleksandra Repnik Merc 10.6.2009 Ohranitev in obnovitev grajskega parka v Slovenski Bistrici
   Anita Rižnik 15.11.2013 Analiza trga lesnatih rastlin v Sloveniji in izdelava poslovnega načrta za drevesnico
   Robert Rogič 19.12.2014 Tematski botanični vrt v Sežani - Skrivnosti vrtov sveta
   Robert Rovšnik 19.10.2012 Biotično varstvo Špargljeve muhe (Platyparea poeciloptera) s pomočjo entomopatogenih ogorčic vrste (Steinernema carpocapsae in Steinernema feltiae)
  • S

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Miroslav Sanabor 9.6.2008 Pregled stanja in predlogi obrezovanja lip v ljubljanski regiji
   Marko Satler 12.7.2011 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtno arhitekturne dediščine za enoto kulturne dediščine park dvorca Jelšingrad - Zadrže pri Šmarju
   Slađana Savič 3.4.2008 Biotično varstvo paradižnika in paprike v zavarovanih prostorih
   Silina Senica Pintar 26.9.2016 Možnosti rabe industrijske konoplje (Canabis sativa l.)
   Boštjan Sikošek 6.7.2010 Optimalni letni vzdrževalni načrt zelenih površin golf igrišča Bled
   Urška Slapnik 22.6.2012 Oblikovanje celostne grafične podobe MO ART o.d.d.
   Marjanca Söke 10.6.2009 Postopek pridobitve dovoljenj za delo v Avstraliji
   Danijela Strmšek 24.4.2015 Spremljanje in ugotavljanje prisotnosti azijskega (Anoplophora glabripennis) in kitajskega (Anoplophora chinensis) kozlička
   Jera Sušnik 7.4.2009 Primerjava uporabe polaganja travne ruše in setve trave
  • Š

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Petra Šabeder 19.1.2009 Vrednotenje novih trendov zasaditev v posodah za bivalni in poslovni prostor
   Bernarda Šamperl 6.12.2016 Primerjava šestih zaviralcev rasti pri dveh sortah mačeh
   Marko Šebart 23.1.2014 Vrednotenje zunanjih ureditev na območju občine Lenart v Slovenskih Goricah
   Sabina Šelih 8.12.2015 Primer možne ureditve v parku Vojnik
   Matej Šibanc 17.12.2012 Analiza ukrepov in hortikulturnih ureditev za zaščito brežin proti eroziji
   Tomaž Škrlec 6.7.2010 Vrednotenje ureditve vrta po Feng šuju
   Katja Šlogar 17.12.2012 Postopek pridobivanja gradbene dokumentacije za grajene prvine v vrtnarstvu
   Lidija Šmid 12.11.2009 Vpliv kakovosti semena in vrste substrata na kalivost in rast trajnic
   Nataša Špegel 13.4.2012 Vpliv načina setve različnih sort motovilca na količino in kakovost pridelka
   Emil Špes 14.6.2007 Primerjava in vpliv tehnoloških postopkov siljenja tulipanov na rentabilnost proizvodnje v osrednji Sloveniji
   Nataša Špiljak 6.4.2012 Rast in razvoj ter pridelek pri ričku (Camelina sativa L.) glede na sorto
   Andreja Špur 10.6.2009 Problematika stanja in vzdrževanja javorjev v drevoredih v Murski Soboti
   Martin Šraj 19.12.2014 Razmnoževanje in vzgoja izbranih drevesnih vrst v preteklosti in sedanjosti v drevesnici Arboretuma Volčji Potok
   Sonja Štempelj Uršič 10.2.2010 Primerjava konvencionalne in ekološke pridelave mešanega posevka šalotke, korenčka in solate
   Davorin Štopfer 22.6.2012 Zeliščni vrt kot sestavni del ureditve obhišnega vrta
   Blažka Štorgel 26.9.2016 Uporabnost vermikompostiranja v praksi
  • T

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Bojana Tajnšek 6.3.2009 Primerjalna analiza mestnega parka v Celju in zdraviliškega parka na Dobrni
   Ivan Taseski 8.7.2013 Primerjava različnih načinov vertikalnih ozelenitev
   Marija Terčelj 20.2.2008 Primernost izbranih zasaditev in vzdrževanje zelenih površin v občini Piran
   Anita Teršek 14.3.2014 Pridelek semena, vsebnost olja ter pridelek olja pri navadni konoplji (Cannabis sativa L. var sativa) glede na sorto
   Natalija Titan 16.4.2007 Ocena uporabe rož v javnih nasadih mursko soboškega območja
   Dobrinka Todorić 10.6.2009 Zahteve in možnosti za pridelovanje hrena (Armoracia rusticana) v Sloveniji
   Mateja Trebec 10.6.2009 Možnosti za pridelovanje lubenic (Citrullus lanatus) v notranjsko-kraški regiji
   Doris Trstenjak 12.12.2016 Hortikulturno urejanje parka v domu ob Savinji
  • U

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Gorazd Urh 6.10.2008 Analiza stanja in predlogi za kakovostnejšo trato v bivalnem vrtu v Letušu
  • V

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Andreja Venguš 11.9.2015 Ponudba ekološko pridelane zelenjave in sadja v občini Slovenska Bistrica
   Mojca Vidmar 19.1.2009 Komparativne prednosti regionalnih vrtnih centrov v Avstriji, Italiji in Sloveniji
   Nadja Vidmar 9.4.2010 Oblikovanje, urejanje in vzdrževanje kadilskega prostora za tri izbrana podjetja
   Žiga Vidmar 12.7.2016 Idejna zasnova hortikulturne ureditve poslovalnice trgovske verige
   Matjaž Vilhar 12.11.2008 Primerjalna analiza ročnega in računalniškega načrtovanja obhišnega vrta
   Jožica Vinter 10.12.2013 Ekonomičnost ogrevanja rastlinjaka z biomaso iz lastnih nasadov
   Anja Vodopivc 4.12.2015 Vpliv različnih dejavnikov na uspešnost kalitve semen japonske magnolije (Magnolia kobus DC.)
   Cirila Vodovnik 18.10.2013 Pridelovanje, gojenje in uporaba vrtnic v vrtnariji Dolinšek od leta 1985 do danes.
   Darja Volkar 8.7.2013 Razširjenost in pomen gorenjskega nageljna v narodni tradiciji na Gorenjskem
   Urška Vovk 22.6.2012 Uspešnost koreninjenja potaknjencev navadne hortenzije - Hydrangea macrophylla v različnih substratih z uporabo različnih koncentracij rastnih hormonov
   Melisa Vuk 8.6.2015 Zalivanje orhidej falenopsis (Phalaenopsis) z ledenimi kockami
  • W

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Tanja Weissenbach 29.3.2011 Ugotavljanje hitrosti rasti pri različnih vrstah siljenih čebulic
  • Z

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Irena Zamernik 14.6.2011 Analiza in etnološka raziskava sestavin hortikulturnega parka v Mozirskem gaju
   Alenka Zamida 8.12.2015 Hortikulturna in arhitekturna obnovitev stare domačije na Kozjanskem
   Simona Zavec 28.9.2007 Uporabnost in izvedba gradnje opornih zidov v bivalnem vrtu
   Tanja Zavrl 25.11.2011 Vpliv različnih substratov na rast in razvoj špargljevih sadik
   Helena Zavšek 7.4.2009 Vpliv gnojenja z mineralnim gnojilom CIFO na rast in razvoj glavnate solate (Lactuca sativa L. var. capitata)
   Monika Zdovc 18.12.2012 Ugotavljanje priljubljenosti cvetja iz časov naših babic v sodobnih zasaditvah in vezavah
   Mateja Zeme 8.12.2015 Parkovna ureditev dvorca Jelšingrad
   Silvestra Zupanc Čas 6.10.2008 Ocena prilagajanja drevnine na sanirani deponiji komunalnih odpadkov Duplica
   Heidi Zupančič 14.11.2007 Primerjava zasaditve brežin hišnega vrta in cestišč v tujini in pri nas
   Janko Zver 19.12.2014 Agrohomeopatsko zdravljenje bolezni in škodljivcev na pušpanih (Buxus.sp.)
  • Ž

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Andreja Žafran 28.9.2009 Analiza javnega mnenja o funkcijah in predlogu detajla zasaditve sončnega parka
   Bernardka Žgavc 12.7.2011 Vpliv natrija na debelni prirast vrste Pinus sylvestris v okolici Kidričevega
   Tamara Žniderič 10.12.2013 Načrt vzdrževanja razstavne zasaditve kaktusov in drugih sočnic v podjetju Ocean Orchids d.o.o.
   Marko Žučko 4.11.2010 Sledljivost embalaže fitofarmacevtskih sredstev na območju spodnje Savinjske doline
   Gojko Žvižaj 10.6.2009 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja Vile Ružička

 • Diplome (Snovanje vizualnih komunikacij in trženja)

  • A

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • B

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • C

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • Č

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • D

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Sabina Debelak 28.9.2017 Celostna grafična podoba in promocija slaščičarne Polonine sladke skrivnosti
  • E

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Tjaša Eferl 24.4.2015 Naravni pripravki za zaščito sadnega drevja
  • F

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • G

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • H

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • I

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • J

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Klara Janežič 29.9.2017 Snovanje poročne dekoracije
  • K

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Jakob Kač Šelih 29.9.2017 Pomen znanj in primerjava ročne risbe z računalniško risbo za izdelavo ilustracije
   Michelle Klepej 29.9.2017 Celostna podoba in marketing za profile dodatne dopolnilne dejavnosti
   Urška Kresnik 27.9.2017 Razvrščanje izdelkov v prodajalni Vonj narave
  • L

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Jasmina Lovrič 25.9.2017 Mobing nad študenti višjih strokovnih šol na praktičnem izobraževanju in študentskem delu
  • M

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Špela Muha 16.10.2017 Celostna grafična podoba podjetja Nova Vizija
  • N

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • O

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • P

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Katarina Poiškruh 19.9.2017 Oblikovanje tiskovin za ozaveščanje
   Nika Pšajd 27.9.2017 Funkcionalna prenova starega pohištva
  • R

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • S

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • Š

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Tina Šraml 20.6.2017 Vizualni merchandising v prodajalni Mina
  • T

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • U

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • V

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • W

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        
  • Z

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

   Nežika Zabret 28.9.2017 Dekoracija prodajnega prostora slaščičarne Polonine sladke skrivnosti
  • Ž

   Ime, priimek

   Datum zagovora

   Naslov diplomske naloge

        

 • Zborniki strokovnih posvetov
 • Galerija izdelkov študentov
 • Katalogi znanj: Hortikultura
 • Katalogi znanj: Snovanje vizualnih komunikacij in trženja