Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Erasmus+

PIC KODA: 949280025

ID ORGANIZACIJE: E10083198

Erasmus identifikacijska koda: SI CELJE01

Koordinator: Tjaša Ogrizek, prof.
tjasa.ogrizek@hvu.si

KA 1

Predstavitev mobilnosti za namen prakse študentke Veronike Kocjančič (2022)

Predstavitev Programa Erasmus+, 16. 2. 2021

Vodnik za prijavitelje

RAZPIS  – MOBILNOST ŠTUDENTOV

RAZPIS  – MOBILNOST OSEBJA

 

DOKUMENTACIJA:

 

 


Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Razpis za sofinanciranje mobilnosti za študente

Razpis za sofinanciranje mobilnosti za osebje


 

KA 2

 

Arhiv mobilnosti KA 1