Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Zakoni in predpisi, pomembni za VSŠ

Veljavni predpisi za področje višješolskega izobraževanja so javno dostopni v uradnih listih Republike Slovenije oz. na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/visjesolsko_izobrazevanje/).

Nekateri pravilniki so objavljeni na spletnih straneh šole, drugi so dostopni pri vodstvu šole.

Najpomembnejša zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja na VSŠ:

Druga pomembna zakonodaja:

Zakon in predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih,
 • Pravilnik o varnostnih znakih,
 • Izjavo o varnosti Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
 • Požarni red Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Drugi zakoni in predpisi:


Bonton

Moč prvega vtisa

Nikoli ne boste imeli druge priložnosti, da napravite prvi vtis, ki je nedvomno pomemben, vendar gotovo ne tako, da nam naslednjič ne bi bilo treba paziti na vedenje.

Pri prvem vtisu so pomembni zunanja podoba (kakšni smo videti – pravila oblačenja), počutje (kako nastopamo) in govor (kako govorimo). Najpomembnejši življenjski trenutki, kot so nastop pred izpitno komisijo, pogovor za zaposlitev, prvi dan na novem delovnem mestu, prvi obisk pri za nas pomembni osebi, prvo srečanje z delodajalci, lahko bistveno odločajo o naši prihodnosti.

(Vsebina je povzeta iz knjige Protokol – Simfonija forme in vsebine Seminarja poslovni protokol za vrhunska srečanje Ksenije Benedetti).

Poleg zunanjega vidika so pomembni še prijaznost, nasmeh, ljubeznivost.

Pozdravljanje

Naj bo vljudno in olikano, saj je izraz spoštovanja do drugega.

Nekaj osnovnih pravil pozdravljanja:

 • mlajša oseba pozdravi prva,
 • mlajša oseba se vedno prva predstavi starejši,
 • moški pozdravi žensko,
 • pri predstavljanju – seznanjanju gledamo sogovornika v oči,
 • pozdravi tisti, ki vstopi v prostor.

Zamujanje in predčasno odhajanje

Na predavanja in vaje hodite pravočasno. Predčasno zapuščanje le-teh naj bo izjemoma oziroma ob opravičljivih vzrokih. V primeru predčasnega odhoda storite to v času odmora.

Vikanje in tikanje

Bonton v poslovnem svetu je naklonjen vikanju in zato to načelo upoštevamo tudi na naši Višji strokovni šoli.

Pravila uporabe mobilnega telefona

 Mobilni telefoni so danes nujno komunikacijsko sredstvo. Njihova uporaba pa ima določena pravila:

 • med izvajanjem izobraževalnega procesa je uporaba prepovedana,
 • pogovarjamo se na mestih, kjer ne motimo drugih

Pravila kajenja

V prostorih šole, na ograjenih šolskih površinah in povsod, kjer se izvaja učni proces, je kajenje strogo prepovedano.

Splošno o urejenost

S primerno obleko in spoštljivim odnosom do dela stopate na pot odgovorne osebe

To pomeni, da:

 • skrbite za osebno higieno,
 • ne uporabljate vsiljivih vonjev kozmetičnih izdelkov.