Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar

do 23. avgusta 2022Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku
Od 25. do 31. avgusta2. prijavni rok
september 2022Diplomski izpiti
do 3. oktobra 2022Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
3. oktober 2022Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura on Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
8. oktober 2022Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente izrednega študija
4. – 28. oktober 2022Praktično izobraževanje za študente 2. letnika rednega študija program Hortikultura
oktober 2022Diplomski izpiti
31. oktober 2022 Dan reformacije
1. november 2022 Dan spomina na mrtve
2. november 2022Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2021Diplomski izpiti
23. december 2022Zaključek 1. semestra/ravnateljičin dan
24. december 2022 –
2. januar 2023
Božično novoletne in študijske počitnice
3. januar 2023Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
3. januar – 27. januar 2023Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
januar 2023Diplomski izpiti
27. januar 2023Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
30. januar 2023Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programa Hortikultura
30. januar – 3. marec 2023Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
30. januar -03. februar 2023Zimske počitnice
marec 2023Diplomski izpiti
13. marec – 28. april 2023Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
31. marec 2023Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
10. april 2023Velikonočni ponedeljek
3. april 2022 - 26. maj 2023Delni izpiti
1. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
17. april – 30. junij 2023Praktično izobraževanje 1. letnik programa Hortikultura ter 1. in 2. letnik programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
maj 2023Diplomski izpiti
30. junij 2023Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
3. julij – 7. julij 20231.rok za predmetne izpite za študente 2. letnika programa Hortikultura
2. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
junij 2023Diplomski izpiti
10. julij – 14. avgust 2023Poletne počitnice
8. – 19. avgust 2022Vpis v 1. letnik
16. avgust – 1. september 20232. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
4. september – 15. september 20233. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
2023-09-15 00:00:004. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
18. september – 29. september 20234. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
september 2023Vpis v višji letnik/ciklus
september 2023Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled po dogovoru z ZD Celje.