Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Študijski koledar

do 22. avgusta 2023Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku
september 2023Diplomski izpiti
do 3. oktobra 2023Vpis kandidatov na preostala prosta mesta
2. oktober 2023Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente 1. in 2. letnika rednega študija programov Hortikultura on Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
7. oktober 2023Uvodno srečanje, predstavitev organizacije dela in pričetek predavanj za študente izrednega študija
3. – 30. oktober 2023Praktično izobraževanje za študente 2. letnika rednega študija program Hortikultura
oktober 2023Diplomski izpiti
31. oktober 2023Dan reformacije
1. november 2023Dan spomina na mrtve
2. november 2023Pričetek predavanj za študente 2. letnika rednega študija programa Hortikultura
november 2023Diplomski izpiti
22. december 2023Zaključek 1. semestra
25. december 2023 –
2. januar 2024
Božično novoletne in študijske počitnice
3. januar 2024Začetek 2. semestra za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih umetnosti in trženja
3. januar – 26. januar 2024Delni izpiti za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
januar 2024Diplomski izpiti
26. januar 2024Zaključek 1. semestra za redne študente 2. letnika programa Hortikultura
29. januar 2024Začetek 2. semestra za študente 2. letnika programa Hortikultura
29. januar – 1. marec 2024Delni izpiti za študente 2. letnika programa Hortikultura
26. februar -1. marec 2024Zimske počitnice
marec 2024Diplomski izpiti
18. marec – 30. april 2024Praktično izobraževanje 2. letnik programa Hortikultura
29. marec 2024Zaključek predavanj za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
1. april 2024Velikonočni ponedeljek
1. april 2022 - 31. maj 2024Delni izpiti
1. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
15. april – 28. junij 2024Praktično izobraževanje 1. letnik programa Hortikultura ter 1. in 2. letnik programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
maj 2024Diplomski izpiti
28. junij 2024Zaključek predavanj za redne študente 2. letnika Hortikultura
1. julij – 5. julij 20241.rok za predmetne izpite za študente 2. letnika programa Hortikultura
2. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
junij 2024Diplomski izpiti
8. julij – 19. avgust 2024Poletne počitnice
do 23. avgust 2024Vpis v 1. letnik
19. - 30. avgust 20242. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
3. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
2. september – 13. september 20243. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
4. rok za predmetne izpite za študente 1. letnika programa Hortikultura ter 1. in 2. letnika programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
16. – 20. september 20244. rok za predmetne izpite za študente 2. letnika Hortikultura
september 2024Vpis v višji letnik/ciklus
september 2024Diplomski izpiti

Opomba: Izpitni roki za 1. predmetne izpite za izredne študente bodo razpisani predvidoma 10 – 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Ostali roki predmetnih izpitov pa so v obdobjih razpisanih za redne študente.

Zdravniški pregled po dogovoru z ZD Celje.

Ravnateljičin dan – 20. oktober 2024.