Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Pisna gradiva

Izbrana gradiva, ki so nastajala skozi obdobje delovanja VSŠ:

Diplome (Vrtnarstvo, Hortikultura)

 • A

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Andreja Abram 6.7.2010 Primerjava pelargonij nekoč in danes v vrtnariji
  Tadej Absec 3.11.2010 Ugotavljanje ustreznosti razvrščanja zgodnjih krompirjevih sort na Gorenjskem
  Mihaela Albreht 16.1.2008 Možnost oskrbe Bolnišnice Topolšica z enoletnicami lastne proizvodnje
  Alenka Anžlin 14.6.2007 Ugotavljanje razlik v rasti posameznih sort pelargonij v različnih substratih
  Maja Arh 10.12.2014 Primerjava zasaditve različnih vodnih objektov
  Renato Arnejčič 7.5.2018 Rekunstrukcija družinskega vrta – gradnja in zasaditev
  Dragančo Arsov 10.12.2014 Primerjava podpornega okolja za podjetništvo v Makedoniji in Sloveniji
  Darko Avžner 14.11.2007 Vloga in pomen dreves v celjskem mestnem parku in na ostalih javnih zelenih površinah v mestnem jedru
 • B

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Maja Bačovnik 30.5.2012 Izgradnja skalnjaka na različnih talnih podlagah
  Sanja Belec 14.6.2011 Poslovni načrt podjetja UREJENO BIVANJE
  Andrej Belej 19.6.2012 Primerjava pridelkov različnih sort endivije (Cichorium endivia L.) pridelanih na tleh brez prekrivke
  Anja Bevc 6.10.2008 Nakupne navade kupcev okenskih in balkonskih rastlin na območju Savinjske doline
  Katja Blažič 17.12.2013 Primerjava vpliva substratov in gnojila na sadike pelargonij (Pelargonium sp.) dveh proizvajalcev
  Apolonija Bobnar 6.10.2008 Vrednotenje in ohranjanje naravnega in zdravega zvočnega okolja z uporabo grajenih elementov in z zasaditvami v MO Ljubljana
  Jože Bojanc 9.6.2008 Napake, pomanjkljivosti in posledice nepravilnega obrezovanja drevnine listavcev v Novem mestu
  Karmen Bolčevič 19.10.2012 Analiza prodaje biotičnih pripravkov v letih 2010,2011 v izbranem vrtnem centru
  Sandra Borinc 16.2.2010 Preizkušanje kalivosti semen in rasti izbranih okrasnih rastlin različnih ponudnikov
  Tomaž Bratkovič 10.6.2009 Živa meja kot presek med arhitekturo narave in življenjem človeka
  Jerneja Brežnik 13.11.2015 Vpliv različnih bio gnojil na rast in razvoj solate (Lactuca sativa L.) “Majska kraljica”
  Lucija Brglez 12.12.2016 Primer možne ureditve grede v parku Mozirski gaj
  Boštjan Brlek 31.1.2014 Ozaveščenost sadjarjev severovzhodne Slovenije glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev strupenih za čebele
  Urška Brumec 18.3.2015 Uporabnost domačega substrata za izbrano balkonsko cvetje
  Igor Brvar 4.11.2010 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekturne dediščine za enoto kulturne dediščine Park gradu Ponoviče
 • C

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Gašper Cestar 16.11.2009 Analiza hortikulturnih ureditev grobnih polj na celjskem območju
  Renata Cimperman 17.1.2014 Analiza urejanja grobov in pokopališča na primeru Žale v Ljubljani
  Danilo Ciz 29.3.2011 Analiza zaposlovanja in usposobljenosti kadrov na področju hortikulture
  Peter Colarič 19.12.2014 Postopek gojenja božične zvezde v vrtnariji Colarič
 • Č

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Katja Črešnik 20.12.2013 Primerjava vzgoje nizkega fižola (Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus) vzgojenega s sadikami in z direktno setvijo
  Danijela Črnko 18.4.2014 Analiza pridelka paprike (Capsicum annuum L.) v rastlinjaku in na prostem na kmetiji Rengeo
  Domen Čurč 19.12.2013 Vpliv različno grajenih vodnih objektov na počutje ljudi
 • D

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Sabina Danko 20.12.2013 Rast, razvoj, pridelek in antioksidacijske lastnosti različnih vrst materine dušice (Thymus L.)
  Janja Dečman 10.6.2009 Avtohtone vrtnine severovzhodne Slovenije
  Špela Detmar 26.9.2014 Obdelava biorazgradljivih odpadkov na odlagališču Podhom v občini Gornji Grad
  Marjeta Doler 26.9.2014 Uporaba mešanih posevkov in privabilnih rastlin proti boleznim in škodljivcem vrtnin
  Silvija Dominko 19.6.2012 Merjenje hitrosti rasti korenin in listov orhidej iz rodu Phalenopsis
  Jera Draksler 10.12.2013 Načrtovanje in izvedba prostora za počitek z vključitvijo elementa vode
  Katarina Drobež Vrščaj 16.12.2011 Načrtovanje in ureditev trajnega in mobilnega vrta medonosnih rastlin
  Vida Dvoršek 20.6.2017 Pregled prodaje herbicida Boom efekt v podjetju Zrno d.o.o.
 • E

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Tjaša Eferl 24.4.2015 Naravni pripravki za zaščito sadnega drevja
 • F

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Sonja Fabinc 25.11.2015 Primer načrta in stroškovna opredelitev izgradnje rastlinske čistilne naprave
  Tadeja Fajs 12.12.2016 Zasaditev vrta z divje rastočimi rastlinami z uporabo permakulture
  Ksenija Filipčič 8.7.2013 Analiza povpraševanja in ponudbe drevnine na Celjskem
  Helena Furman 14.11.2007 Celostna ureditev vodnega motiva v vrtu na primeru ribnika v Radizlu
 • G

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Darko Gačnik 14.6.2011 Primerjava delovne motivacije pri zaposlenih na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Šolskim centrom Šentjur
  Ksenija Gajić 9.6.2008 Različne možnosti razširitve vrtnarske ponudbe v cvetličarni Aralija
  Nina Gajšek 12.7.2012 Možnost vključevanja lokalno pridelane zelenjave na integrirani in ekološki način v prehrano otrok v Savinjski regiji
  Alda Gerchi 6.7.2010 Vrednotenje  izbranih otroških igrišč v Sloveniji
  Andreja Gerželj 6.10.2008 Botanični park v Sežani – možnosti in priložnosti
  Barbara Glavič 9.11.2011 Analiza ponudbe skupin lončnic po letnih časih v specializiranih prodajalnah
  Petra Golec 16.1.2008 Primerjava dveh sort soje glede na pridelek semena, vsebnost olja v semenu in pridelek olja
  Gregor Golob 12.7.2011 Vrednotenje podobe hortikulturne ureditve pročelja izbranih vrtnarij
  Karmen Goričan 10.2.2010 Spremljanje listnih uši na kumarah in paradižniku ter njihovo kemično zatiranje
  Renata Gorišek 17.10.2014 Primerjava Slovenskih hortikulturnih tekmovanj s tekmovanji v tujini
  Maša Grešak 6.12.2016 Nakupne navade kupcev substratov v Savinjski regiji
  Tina Gunde 20.12.2013 Hortikulturna ureditev poslovnega prostora
 • H

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Metka Hafner Zupančič 19.12.2013 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekturne dediščine parka graščine Smlednik
  Monika Herega 19.12.2013 Preureditev starih grobov v skladu s pokopališko arhitekturo na Žirovskem
  Tanja Holc 31.1.2014 Raziskava ponudbe in povpraševanja po lončnicah v okolici Ptuja
  Simon Horvat 21.4.2017 Različne senzorične lastnosti nekaterih hibridov paradižnika ( Lycopersicon esculentum H1) pridelanih v zavarovanih prostorih
  Mojca Hrovatič 6.4.2012 Let kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Descha&Dimić) na navadnem (Aesculus hippocastaneum L.) in mesnatem divjem kostanju (Aesculus x carnea).
 • I

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • J

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Aleksandra Jakšič 9.11.2011 Problematika vrtičkarske dejavnosti v Ljubljani
  Nika Jazbec 22.2.2011 Dekoracija prostora ter vpliv rastlin in barv na počutje ljudi
  Andreja Jazbinšek 18.2.2010 Vpliv uporabe fungicidov po presajanju glavnate solate (Lactuca sativa L.) na zdravstveno stanje in količino pridelka
  Samo Jelen 18.10.2013 Možnosti učinkovitega razmnoževanja bršljana – Hedera helix
  Anja Jernejšek 28.10.2016 Primerjava avtohtonih sort (Lycopersicon lycopersicum L ‘Val’ in Lycopersicon lycopersicum ‘Chocolate cherry’) paradižnika  v rastni dobi
  Jolanda Jeromel 13.12.2016 Ureditev krožišča in otroškega parka v občini Radlje ob Dravi
  Daša Jeseničnik 20.8.2014 Vpliv skladiščenja različnih sort korenčka (Daucos carota ssp.sativus Hoffman) na senzorične lastnosti
  Daša Jež 28.9.2016 Arboristična ocena drevoredov “Sežana” in “Marmont” v Lipici
  Anja Jug 8.12.2015 Prepoznavnost naravnih spomenikov v krajinskem parku Boč – Donačka gora
  Marko Jurič 12.7.2011 Potrebna sredstva in proizvodni program za prestrukturiranje vrtnarskega obrata
  Sabina Jurkošek 3.7.2012 Vpliv kamnoloma Liboje na rastline in ljudi v okolici
  Tina Juršič 12.7.2016 Osveščenost strank izbranega vrtnarskega podjetja o vrtnarjenju po luni
  Jure Justinek 6.3.2009 Zasaditev čebelarske učne poti z medovitimi rastlinami
 • K

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Nadja Kac 16.1.2008 Preoblikovanje starejšega obhišnega vrta enostanovanjske hiše v okolici Slovenske Bistrice
  Saša Klajnšek 24.4.2015 Hortikulturna ureditev grajskega parka Štatenberg
  Manuela Kerndl 25.11.2015 Ponudba ekoloških kmetij na območju Prlekije
  Uroš Klemenc 13.12.2016 Favnistični pomen hortikulturne ureditve vaškega vrta v Ljutomerskih goricah
  Darja Klemenčič 31.1.2014 Optimizacija stroškov in zagotavljanje kakovosti žive meje na Gorenjskem
  Luka Kmecl 6.10.2008 Načrt postopka pridobivanja virov financiranja za posodobitev podjetja Vrtnarstvo Celje
  Tadeja Kocjančič 16.12.2011 Spreminjajoče navade porok kot odraz sprememb poročne floristike
  Anja Kokošin 18.12.2013 Kvalitativna primerjava dveh mineralnih gnojil v proizvodnji falenopsisov (Phalaenopsis)
  Jasmina Kokot 19.12.2014 Zadovoljni kupci – pogoj za uspešno podjetje
  Andreja Kolman 18.2.2010 Vpliv načina vzgoje eko sadik ameriškega slamnika (Echinaea purpurea) in žajblja (Salvia officinalis L.) na kakovost sadike
  Marija Kolmanič Bučar 14.11.2007 Prednosti ekološke pridelave trajnic v Sloveniji
  Eva Koncilja 8.6.2016 Akvaponika  – poslovna priložnost 21. stoletja
  Karmen Kop 6.10.2008 Obstojnost impregniranega lesa v krajinarstvu
  Janez Korenjak 10.2.2010 Vrednotenje stilne ureditve balkonskega vrta
  Renata Korošec 12.7.2011 Gnojenje vrtnin z dušikom na podlagi hitrega nitratnega testa
  Sergej Kos 8.10.2014 Krajinski park PONIKOVSKI KRAS- spodbuda ali zaviralec trajnostnega razvoja na Ponikovski planoti
  Špela Kos 26.9.2016 Permakulturna pridelava vrtnin na območju Spodnje Savinjske doline
  Boris Kosi 20.2.2008 Uporabnost, oskrba in razmnoževanje iglavcev primernih za izpostavljene in obremenjene lege mariborskega okoliša
  Mihelca Košir 12.5.2009 Vpliv zamrzovanja in nizkih temperatur na kalivost semen boba (Vicia faba L.) in fižola (Phaseolus vulgaris)
  Natalija Kotnik Gril 16.1.2008 Zelene strehe – pomanjkljivosti pri izvedbi in prostorska rešitev Bolnišnice Maribor
  Alen Kovačič 18.12.2012 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtnoarhitekutrne dediščine parka vile Široko
  Andreja Kovše 19.12.2012 Vrtna umetnost v grajskem parku Slovenska Bistrica
  Miran Koželj 18.2.2010 Uporaba regulatorjev rasti pri vzgoji krizantem (Chrysanthemum spp.) za rezanje v zavarovanem prostoru
  Bojana Kralj 18.12.2013 Možnost uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: aranžiranje in izdelava šopkov iz lastnega cvetja ter prodaja trajnic z drugih kmetij
  Stanka Krašovec 10.12.2014 Vpliv temperature na kalitev mačeh (Viola cornuta L. in Viola x wittrockiana Gams.) na Vrtnarstvu Marolt
  Maja Kresnik 17.12.2012 Primerjava pridelka bučk (Cucurbita pepo L.) sorte”Elite F1 ” v različnih terminih setve na kmetiji Kresnik
  Blanka Križanec 7.7.2014 Analiza poznavanja gojenja in sort bradatih perunik (Iris barbata)
  Barbara Kumer 15.12.2017 Ponudba ekoloških kmetij v Spodnji Savinjski dolini
  Barbara Kušar 15.11.2013 Permakultura in samooskrba na območju Dravinjske doline
 • L

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Petra Laharnar 2.10.2014 Zelene urbane oaze
  Natalija Lebar 19.1.2009 Vpliv svetlobe z LED-DIOD na sadike solate
  Matjaž Lekše 29.5.2015 Ureditev vrta za dementne osebe
  Aleš Lešnik 19.12.2014 Namakalni sistem hišnega vrta v osrednji Sloveniji – nuja ali prestiž
  Mateja Linasi 9.4.2010 Primerjava gojenja zdravilnih rastlin iz semena in iz potaknjencev
  Janja Lipnik 17.10.2014 Nakupne odločitve kupcev v cvetličarni
  Barbara Lipuš 27.9.2013 Primerjava kontrole kakovosti pridelka ekoloških kmetij na Štajerskem
  Nejc Lozinšek 2.10.2014 Vpliv gostote sajenja Ptujskega jesenskega in spomladanskega česna (Allium sativum L., cv.”Ptujski jesenski” in cv. “Ptujski spomladanski”) na količino pridelka
 • M

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Nina Majcen 19.10.2009 Analiza stanja in problematika snežne plesni na igrišču za golf Ptuj
  Petra Marjetič 6.7.2010 Problematika obstoječih gred posajenih z vrtnicami v mestu Velenje
  Manica Markelj 7.3.2014 Idejna zasnova zeliščne spirale v Arboretumu Volčji Potok
  Martin Marn 14.11.2007 Preizkus normativov za vrtnarska dela pri ureditvi vrta
  Metka Matešič 20.2.2008 Celostna ureditev hriba Tabor v Slavini
  Sabina Maučec 14.12.2010 Spremljanje koruzne vešče na vrtninah in okrasnih rastlinah
  Gorazd Mauer 7.3.2014 Vzgoja potaknjencev v različnih medijih
  Mateja Mazgan 3.4.2008 Možnost vključitve obnovljivih virov energije v okrasni vrt
  Sašo Mejak 6.10.2008 Razširjenost potonik in možnost uporabe zelnatih potonik v nekaterih javnih nasadih
  Sonja Meršnik 12.11.2009 Primerjava različnih načinov gojenja dišavnic v Sloveniji
  Lidija Milutin 12.7.2016 Projekt prenove izbranega javnega parka v občini Žalec
  Janja Mlakar 29.3.2010 Pomen dediščine za trajnostni razvoj na kmetiji Bajer v Loški dolini
  Patricija Mlakar 26.9.2016 Trženje na ekoloških kmetijah v občini Slovenske Konjice
  Maja Mlinar 18.12.2012 Preizkušanje trpežnosti trajnic v javnih zasaditvah
  Andraž Močnik 10.6.2009 Primerjava med sejano in položeno travno rušo v obdobju enega leta
  Marko Močnik 27.9.2013 Značilnosti načrtovane hortikulturne zasaditve krožišča v Celju
  Anže Mohorič 22.10.2012 Vpliv različnih tipov tal na rast travne mešanice Evrogarden
  Modest Motaln 18.4.2016 Hortikulturna ureditev krožišč z vključevanjem mešanih zasaditev v mestu Slovenska Bistrica
  Anja Mugerle 14.6.2011 Poslovni načrt podjetja Cvetlica D.O.O.
 • N

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Jana Nepužlan 4.11.2010 Vpliv klime na gojenje zelišč in dišavnic v Posavju
  Lucija Novak 29.9.2017 Učinkovitost naravnega pripravka Rumeni mineral pri gojenju paradižnika
 • O

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Benjamin Očurščak 27.9.2013 Vpliv nizkih temperatur na kalitev izbranih vrtnin
 • P

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Mateja Paškvan 15.4.2016 Razvoj ekoturizma v zavarovanih območjih narave narodnega parka Risnjak in Triglavskega narodnega parka
  Saša Pečnik 28.9.2007 Hortikulturna ureditev zdraviliškega parka v Rogaški Slatini
  Dejan Petek 6.12.2016 Pridelava jezičastih cvetov pri različnih sortah žametnice (Tagetes erecta l.)
  Veronika Petek 27.9.2013 Primerjava hortikulturne ureditve krožišč v Velenju in okolici
  Barbara Petrič 6.10.2008 Opredelitev nepravilnosti pri oblikovno različnih skalnjakih in predlogi za izboljšavo
  Jure Pezdevšek 14.12.2010 Hortikulturna ureditev zelenih površin v Šmarju pri Jelšah
  Maja Pikl 6.10.2008 Ocena primernosti in učinkovitosti različnih tekočih gnojil za cvetoče rastline na surfinijah
  Tanja Planinšek 6.7.2009 Presoja vključevanja zelnatih trajnic v javne nasade
  Vladimir Planinšek 7.3.2014 Analiza in primerjava obrezovanja dreves izbranih drevoredov v mestni občini Slovenj Gradec
  Lidija Planko 10.6.2009 Primerjava različnih setvenih substratov za vzgojo sadik glavnate solate (Lactuca sativa L.) v gojitvenih ploščah
  Matjaž Plečko 5.2.2014 Razkuževanje rastnega substrata lastne proizvodnje za vzgojo sejancev paprike (Capsicum annuum L.) v toplih gredah
  Denis Podaj 27.11.2015 Primerjava nekaterih Slovenskih parkov v pogostosti rastlinskega sortimenta v povezavi z velikostjo
  Tomaž Podgoršek 17.6.2009 Ureditev prostora za obiskovalce in informacijske točke na območju Mrzlega studenca na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku
  Alenka Pogačar 13.12.2016 Pomen zunanje ureditve podjetja
  Anja Polič 26.9.2014 Primerjava dejavnikov okolja na rast rododendronov (Rhododendron sp.L.) v Sloveniji in na Škotskem
  Klemen Poličnik 26.8.2009 Krajinska ureditev in umestitev vodnega objekta hidroelektrarne Blanca v krajino vodotokov
  Mitja Povh 10.6.2009 Analiza ureditve posebnega vrta v Šmarju pri Jelšah
  Darja Požun 17.6.2009 Analiza stanja tipov krožišč in predlog ureditve v Škofji Loki
  Primož Prešeren 19.12.2014 Uporaba rastlin za pripravo naravnih pripravkov
  Boris Pustovrh 20.12.2013 Primerjava vpliva talne podlage oskrbe in lokacije na travno rušo
 • R

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Barbara Rajh 18.10.2013 Strategija oglaševanja v treh vrtnih centrih
  Zdenka Ratajc 10.12.2008 Pregled stanja in možnosti ekološke in integrirane pridelave zelenjave v Sloveniji v obdobju od leta 2002 do 2007
  Erika Ratoša 28.10.2016 Bentonitna zemlja kot izbolševalec tal pri gnojenju paradižnika sorte “Optima”
  Silvija Ravnjak 16.2.2010 Vpliv fitoregulatorjev na rast in razvoj ranunkul
  Jelka Rebov 17.6.2009 Analiza ureditve hišnega vrta na Proseniškem
  Darja Reher 18.12.2015 Krajinska ureditev Premogovnika Velenje
  Jurij Rekelj 31.1.2014 Ohranjanje biodiverzitete metuljev z ekstenzivnim pašništvom pod gozdno mejo znotraj zavarovanih območij
  Maja Rekelj 6.10.2008 Proizvodni program zasebnega vrtnarskega obrata
  Jožica Renko 25.9.2017 Vpliv zeolita na različne vrste solatnic
  Aleksandra Repnik Merc 10.6.2009 Ohranitev in obnovitev grajskega parka v Slovenski Bistrici
  Anita Rižnik 15.11.2013 Analiza trga lesnatih rastlin v Sloveniji in izdelava poslovnega načrta za drevesnico
  Robert Rogič 19.12.2014 Tematski botanični vrt v Sežani – Skrivnosti vrtov sveta
  Robert Rovšnik 19.10.2012 Biotično varstvo Špargljeve muhe (Platyparea poeciloptera) s pomočjo entomopatogenih ogorčic vrste (Steinernema carpocapsae in Steinernema feltiae)
 • S

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Miroslav Sanabor 9.6.2008 Pregled stanja in predlogi obrezovanja lip v ljubljanski regiji
  Marko Satler 12.7.2011 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja na območju vrtno arhitekturne dediščine za enoto kulturne dediščine park dvorca Jelšingrad – Zadrže pri Šmarju
  Slađana Savič 3.4.2008 Biotično varstvo paradižnika in paprike v zavarovanih prostorih
  Silina Senica Pintar 26.9.2016 Možnosti rabe industrijske konoplje (Canabis sativa l.)
  Boštjan Sikošek 6.7.2010 Optimalni letni vzdrževalni načrt zelenih površin golf igrišča Bled
  Urška Slapnik 22.6.2012 Oblikovanje celostne grafične podobe MO ART o.d.d.
  Marjanca Söke 10.6.2009 Postopek pridobitve dovoljenj za delo v Avstraliji
  Danijela Strmšek 24.4.2015 Spremljanje in ugotavljanje prisotnosti azijskega (Anoplophora glabripennis) in kitajskega (Anoplophora chinensis) kozlička
  Jera Sušnik 7.4.2009 Primerjava uporabe polaganja travne ruše in setve trave
 • Š

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Petra Šabeder 19.1.2009 Vrednotenje novih trendov zasaditev v posodah za bivalni in poslovni prostor
  Bernarda Šamperl 6.12.2016 Primerjava šestih zaviralcev rasti pri dveh sortah mačeh
  Marko Šebart 23.1.2014 Vrednotenje zunanjih ureditev na območju občine Lenart v Slovenskih Goricah
  Sabina Šelih 8.12.2015 Primer možne ureditve v parku Vojnik
  Matej Šibanc 17.12.2012 Analiza ukrepov in hortikulturnih ureditev za zaščito brežin proti eroziji
  Tomaž Škrlec 6.7.2010 Vrednotenje ureditve vrta po Feng šuju
  Katja Šlogar 17.12.2012 Postopek pridobivanja gradbene dokumentacije za grajene prvine v vrtnarstvu
  Lidija Šmid 12.11.2009 Vpliv kakovosti semena in vrste substrata na kalivost in rast trajnic
  Nataša Špegel 13.4.2012 Vpliv načina setve različnih sort motovilca na količino in kakovost pridelka
  Emil Špes 14.6.2007 Primerjava in vpliv tehnoloških postopkov siljenja tulipanov na rentabilnost proizvodnje v osrednji Sloveniji
  Nataša Špiljak 6.4.2012 Rast in razvoj ter pridelek pri ričku (Camelina sativa L.) glede na sorto
  Andreja Špur 10.6.2009 Problematika stanja in vzdrževanja javorjev v drevoredih v Murski Soboti
  Martin Šraj 19.12.2014 Razmnoževanje in vzgoja izbranih drevesnih vrst v preteklosti in sedanjosti v drevesnici Arboretuma Volčji Potok
  Sonja Štempelj Uršič 10.2.2010 Primerjava konvencionalne in ekološke pridelave mešanega posevka šalotke, korenčka in solate
  Davorin Štopfer 22.6.2012 Zeliščni vrt kot sestavni del ureditve obhišnega vrta
  Blažka Štorgel 26.9.2016 Uporabnost vermikompostiranja v praksi
 • T

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Bojana Tajnšek 6.3.2009 Primerjalna analiza mestnega parka v Celju in zdraviliškega parka na Dobrni
  Ivan Taseski 8.7.2013 Primerjava različnih načinov vertikalnih ozelenitev
  Marija Terčelj 20.2.2008 Primernost izbranih zasaditev in vzdrževanje zelenih površin v občini Piran
  Anita Teršek 14.3.2014 Pridelek semena, vsebnost olja ter pridelek olja pri navadni konoplji (Cannabis sativa L. var sativa) glede na sorto
  Natalija Titan 16.4.2007 Ocena uporabe rož v javnih nasadih mursko soboškega območja
  Dobrinka Todorić 10.6.2009 Zahteve in možnosti za pridelovanje hrena (Armoracia rusticana) v Sloveniji
  Mateja Trebec 10.6.2009 Možnosti za pridelovanje lubenic (Citrullus lanatus) v notranjsko-kraški regiji
  Doris Trstenjak 12.12.2016 Hortikulturno urejanje parka v domu ob Savinji
 • U

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Gorazd Urh 6.10.2008 Analiza stanja in predlogi za kakovostnejšo trato v bivalnem vrtu v Letušu
 • V

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Andreja Venguš 11.9.2015 Ponudba ekološko pridelane zelenjave in sadja v občini Slovenska Bistrica
  Mojca Vidmar 19.1.2009 Komparativne prednosti regionalnih vrtnih centrov v Avstriji, Italiji in Sloveniji
  Nadja Vidmar 9.4.2010 Oblikovanje, urejanje in vzdrževanje kadilskega prostora za tri izbrana podjetja
  Žiga Vidmar 12.7.2016 Idejna zasnova hortikulturne ureditve poslovalnice trgovske verige
  Matjaž Vilhar 12.11.2008 Primerjalna analiza ročnega in računalniškega načrtovanja obhišnega vrta
  Jožica Vinter 10.12.2013 Ekonomičnost ogrevanja rastlinjaka z biomaso iz lastnih nasadov
  Anja Vodopivc 4.12.2015 Vpliv različnih dejavnikov na uspešnost kalitve semen japonske magnolije (Magnolia kobus DC.)
  Cirila Vodovnik 18.10.2013 Pridelovanje, gojenje in uporaba vrtnic v vrtnariji Dolinšek od leta 1985 do danes.
  Darja Volkar 8.7.2013 Razširjenost in pomen gorenjskega nageljna v narodni tradiciji na Gorenjskem
  Urška Vovk 22.6.2012 Uspešnost koreninjenja potaknjencev navadne hortenzije – Hydrangea macrophylla v različnih substratih z uporabo različnih koncentracij rastnih hormonov
  Melisa Vuk 8.6.2015 Zalivanje orhidej falenopsis (Phalaenopsis) z ledenimi kockami
 • W

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Tanja Weissenbach 29.3.2011 Ugotavljanje hitrosti rasti pri različnih vrstah siljenih čebulic
 • Z

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Irena Zamernik 14.6.2011 Analiza in etnološka raziskava sestavin hortikulturnega parka v Mozirskem gaju
  Alenka Zamida 8.12.2015 Hortikulturna in arhitekturna obnovitev stare domačije na Kozjanskem
  Simona Zavec 28.9.2007 Uporabnost in izvedba gradnje opornih zidov v bivalnem vrtu
  Tanja Zavrl 25.11.2011 Vpliv različnih substratov na rast in razvoj špargljevih sadik
  Helena Zavšek 7.4.2009 Vpliv gnojenja z mineralnim gnojilom CIFO na rast in razvoj glavnate solate (Lactuca sativa L. var. capitata)
  Monika Zdovc 18.12.2012 Ugotavljanje priljubljenosti cvetja iz časov naših babic v sodobnih zasaditvah in vezavah
  Mateja Zeme 8.12.2015 Parkovna ureditev dvorca Jelšingrad
  Silvestra Zupanc Čas 6.10.2008 Ocena prilagajanja drevnine na sanirani deponiji komunalnih odpadkov Duplica
  Heidi Zupančič 14.11.2007 Primerjava zasaditve brežin hišnega vrta in cestišč v tujini in pri nas
  Janko Zver 19.12.2014 Agrohomeopatsko zdravljenje bolezni in škodljivcev na pušpanih (Buxus.sp.)
 • Ž

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Andreja Žafran 28.9.2009 Analiza javnega mnenja o funkcijah in predlogu detajla zasaditve sončnega parka
  Bernardka Žgavc 12.7.2011 Vpliv natrija na debelni prirast vrste Pinus sylvestris v okolici Kidričevega
  Tamara Žniderič 10.12.2013 Načrt vzdrževanja razstavne zasaditve kaktusov in drugih sočnic v podjetju Ocean Orchids d.o.o.
  Marko Žučko 4.11.2010 Sledljivost embalaže fitofarmacevtskih sredstev na območju spodnje Savinjske doline
  Gojko Žvižaj 10.6.2009 Izdelava situacijskega načrta parkovnega rastlinja Vile Ružička

Diplome (Snovanje vizualnih komunikacij in trženja)

 • A

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • B

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • C

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • Č

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • D

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Sabina Debelak 28.9.2017 Celostna grafična podoba in promocija slaščičarne Polonine sladke skrivnosti
 • E

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Tjaša Eferl 24.4.2015 Naravni pripravki za zaščito sadnega drevja
 • F

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • G

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • H

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • I

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • J

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Klara Janežič 29.9.2017 Snovanje poročne dekoracije
 • K

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Jakob Kač Šelih 29.9.2017 Pomen znanj in primerjava ročne risbe z računalniško risbo za izdelavo ilustracije
  Michelle Klepej 29.9.2017 Celostna podoba in marketing za profile dodatne dopolnilne dejavnosti
  Urška Kresnik 27.9.2017 Razvrščanje izdelkov v prodajalni Vonj narave
 • L

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Jasmina Lovrič 25.9.2017 Mobing nad študenti višjih strokovnih šol na praktičnem izobraževanju in študentskem delu
 • M

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Špela Muha 16.10.2017 Celostna grafična podoba podjetja Nova Vizija
 • N

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • O

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • P

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Katarina Poiškruh 19.9.2017 Oblikovanje tiskovin za ozaveščanje
  Nika Pšajd 27.9.2017 Funkcionalna prenova starega pohištva
 • R

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • S

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • Š

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Tina Šraml 20.6.2017 Vizualni merchandising v prodajalni Mina
 • T

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • U

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • V

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • W

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       
 • Z

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

  Nežika Zabret 28.9.2017 Dekoracija prodajnega prostora slaščičarne Polonine sladke skrivnosti
 • Ž

  Ime, priimek

  Datum zagovora

  Naslov diplomske naloge

       

Zborniki strokovnih posvetov

Strokovna revija

Strokovni prispevki študentov

Gradiva za udeležence predavanj in delavnic

Katalogi znanj: Hortikultura

Katalogi znanj: Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920