Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Predmetnik: Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Poklicno-specifične kompetence:

 • zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja in obvlada strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij;
 • uporablja informacijsko – komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju celostne grafične podobe in predstavitvah v tujem jeziku;
 • sistematično pristopa k zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij in jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami in osnovnimi metodami finančnega poslovanja;
 • spremlja in upošteva trende na področju dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter oblikovanja;
 • uporablja posebnosti dejavnosti vizualnih komunikacij in trženja ter koordinira aktivnosti med različnimi izvajalci;
 • upravlja delovni proces, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu in organizacijo dela;
 • sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju, predstavitvi in trženju novih storitev, proizvodov, programov in izdelkov;
 • pozna umetnostno-zgodovinske stile, smeri in gibanja in jih ustrezno vključuje v koncept svojega dela;
 • uporablja vire in učinke svetlobe in osvetljevanja, obliko, barvo in ostale oblikovne elemente pri promociji podjetja in prodaje;
 • načrtuje in organizira dogodke, promocije in srečanja;
 • pridobiva in uporablja predstavitvena sredstva in materiale, ki so okolju prijazni in ekonomični;
 • načrtuje, koordinira in izvaja projekte naročnikov in izvajalcev;
 • kreativno razvija in izvaja koncepte vizualnega oblikovanja, ki izražajo filozofijo podjetja oziroma naročnika;
 • načrtuje in oblikuje prodajne, predstavitvene in razstavne prostore;
 • obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij;
 • izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev uporabnikov;
 • svetuje uporabniku pri oblikovanju celostne grafične podobe (za različne priložnosti);
 • usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni komunikaciji in javnem nastopanju.
Št.Ime modula/predmeta/druge sestavineObvezno/ izbirnoLetnikŠt. urSkupaj urŠt. ur štud. delaKreditne točke
PRSVLV
M1KOMUNIKACIJEObvezno1. 20
P1Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)Obvezno1.36-24601505
P2Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)Obvezno1.48-12601505
P3Vizualne komunikacije in multimedija (VKM)Obvezno 36-36721806
D1Praktično izobraževanje - KomunikacijeObvezno 1204
M2EKONOMIKA IN POSLOVANJEObvezno1. 20
P4Ekonomika in menedžment podjetij (EMP)Obvezno1.36-24601505
P5Osnove trženja (OT)Obvezno1.42624721806
P6Informatika in statistične metode (ISM)Obvezno1.24-36601505
D2Praktično izobraževanje – Ekonomika in poslovanjeObvezno1. 1204
M3VIZUALNE UMETNOSTIObvezno1. 20
P7Stili skozi obdobjaObvezno1.48.12601505
P8Teorija vizualne kultureObvezno1.48.12601505
P9Tehnike in materialiObvezno1.36.24601505
D3Praktično izobraževanje – Vizualne umetnostiObvezno1. 1605
M4PROJEKTI V PRODAJNEM PROSTORUObvezno2. 20
P1OUpravljanje projektovObvezno2.3612721202408
P11Upravljanje s prodajnim prostoromObvezno2.3624601202408
D4Praktično izobraževanje – Projekti v prodajnem prostoruObvezno2. 1204
SNOVALEC DEKORACIJ
M5DEKORIRANJEIzbirno2. 25
P12Snovanje dekoracij interierja in eksterierjaObvezno2.36-60962107
P13Risanje in slikanjeObvezno2.36-24601204
P14Recikliranje v oblikovanjuObvezno2.36-24601505
D5Praktično izobraževanje - DekoriranjeObvezno2. 2809
PROMOTOR
M6TRŽNO KOMUNICIRANJEIzbirno2. 25
P15Pospeševanje prodajeObvezno2.3612721202408
P16Komercialno poslovanjeObvezno2.48-48962408
D6Praktično izobraževanje – Tržno komuniciranjeObvezno2. 2809
P17Vedenje potrošnikov in ravnanje z odnosi s kupciIzbirno2.36-24601505
P18InterierIzbirno2.36-24601505
P19EksterierIzbirno2.36-24601505
P20Komercialna fotografijaIzbirno2.36-24601505
P21Kreativno mišljenje v trženjuIzbirno2.241224601505
D7Diplomsko delo (DIP)Obvezno 5

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920