Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Srednješolsko izobražavanje odraslih

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


 • Izobraževalni programi

  Na naši šoli se lahko kot udeleženci izobraževanja odraslih izobražujete v naslednjih srednješolskih izobraževalnih programih:

  Vrsta izobraževalnega programa Pridobljen poklic
  Program srednjega poklicnega izobraževanja – vrtnar vrtnar
  Program srednjega poklicnega izobraževanja – cvetličar cvetličar
  Program srednjega strokovnega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
  Program poklicno-tehniškega izobraževanja – hortikulturni tehnik hortikulturni tehnik
  Program srednjega strokovnega izobraževanja – aranžerski tehnik aranžerski tehnik
  Program srednjega strokovnega izobraževanja – fotografski tehnik fotografski tehnik

  Natančnejšo predstavitev programov in pogojev za vpis najdete na zgornjih povezavah.

  Trajanje šolskega leta: 1.10.2022  – 30. 9. 2023

  Način izobraževanja

  Izobraževanje pri nas poteka predvsem v obliki samoizobraževanja.

  V času govorilnih ur učitelji kandidatom posredujejo potrebne informacije za pripravo na izpit, jim predstavijo učne vsebine predmeta ter predlagajo vire in literaturo za pripravo na izpit. Seznanijo jih tudi z obsegom in zahtevnostjo izpita, načinom opravljanja izpita ter s primeri izpitnih vprašanj.

  Svetovanje v zvezi z izobraževanjem je organizirano v času uradnih ur za udeležence izobraževanja odraslih.

 • Razpis za prvi vpis
 • Govorilne ure učiteljev v izobraževanju odraslih

  Učitelji, ki sodelujejo pri izobraževanju odraslih, imajo govorilne ure enkrat na teden v dopoldanskem času. V popoldanskem času pa so govorilne ure z vsemi učitelji možne vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30.

  Razpored govorilnih ur v dopoldanskem času  je objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

 • Zaključni izpiti in poklicna matura

  Poklicna matura in zaključni izpiti za kandidate v izobraževanju odraslih potekajo vsako leto v treh izpitnih rokih: v spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobnejše informacije dobite pri tajnici zaključnih izpitov gospe Lidiji Oblak in tajnici šolske maturitetne komisije gospe Bogdani Kapitler

 • Uradne ure

  Uradne ure izobraževanja odraslih so v šolskem letu 2021/22 vsak ponedeljek v času od 09.00 do 12.00.
  Več o izobraževanju odraslih in o stroških izobraževanja najdete v informativnem gradivu – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH.