Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Urejanje okolja z rastlinami

Dijaki opravljajo pri vajah – praktičnem pouku  pod vodstvom učitelja – mentorja različna dela po naročilu in naši ponudbi tudi izven šolskih objektov: urejanje okolja, vzdrževanje in urejanje zelenih površin, dekoracija notranjih prostorov, izdelovanje aranžmajev in ostalih cvetličarskih storitev.

Tako so vaje strokovno obsežnejše in zanimivejše, s pridobljenim dohodkom pa se lahko delno krijejo veliki materialni stroški.

Delo zajema:

  • razgovor s stranko,
  • izdelavo zasaditvenega načrta in predračuna za zasajevanje,
  • urejanje notranjih prostorov: dvorane, poslovnih prostorov, sakralnega objekta, priložnostne prireditve, ipd.,
  • oblikovanje in izdelavo priložnostnih cvetličnih vezav in dekoracij.

Izvajalci: izmenoma učitelji strokovnih modulov.

Veseli bomo vašega povpraševanja na: emil.spes@hvu.si

Štefanija Kos Zidar