Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Andragoški zbor – govorilne ure

V popoldanskem času so govorilne ure vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30.

Veronika CVETKO

veronika.cvetko@hvu.si


C, V, HT, dHT AT


Računalništvo,
Informatika,
Strokovna informatika,
PNT (1. 1etnik AT)
Fizika
Multimedijsko oglaševanje
Poslovno komuniciranje


Govorilne ure:

petek, 9.30-10.14

Katja FUNTEK

katja.funtek@hvu.si


C, V, AT, HT, dHT


Kemija,
Kemija v hortikulturi,
Pridelava okrasnih rastlin,
Pridelava zelenjadnic,
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja
Zelišča in dišavnice


Govorilne ure:

sreda, 8.00-9.00

Andreja GERČER

andreja.gercer@hvu.si


C, V, HT, dHT


Trajnostni razvoj


Govorilne ure:

petek, 11.00-12.00

Jelko HRUSTEL

rafael.hrustel@hvu.si


C, V, HT, dHT


Vrtnarski stroji in naprave,
Vrtnarska mehanizacija,
Osnove upravljanja s stroji in napravami


Govorilne ure:

torek    8.40 - 9.25

Sergeja JEKL

sergeja.jekl@hvu.si


dHT, C, V, HT, AT


Slovenščina
Slovenščina – funkcionalno opismenjevanje


Govorilne ure:

četrtek, 9.30-10.15

Bogdana KAPITLER

bogdana.kapitler@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Osnove podjetništva in prodaja
Podjetništvo in trženje,
Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev
Podjetje na trgu


Govorilne ure:

petek, 8.30-9.30

Štefanija KOS ZIDAR

stephanie.kos-zidar@hvu.si


V, C, HT, dHT, AT


Praktično usposabljanje z delom,
Tržno komuniciranje,
Logistika v vrtnarstvu,
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin


Govorilne ure:

četrtek 9.00-10.00

Erika KRAMARŠEK

erika.kramarsek@hvu.si


HT, dHT, AT


Biologija,
Biologija človeka
Osebne finance


Govorilne ure:

ponedeljek, 9.00-9.45

Vesna DJURIĆ

vesna.flander@hvu.si


AT


Psihologija


Govorilne ure:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek,  petek, 13.15-14.00

Lidija OBLAK

lidija.oblak@hvu.si


V, HT, AT, dHT


Nemščina,
Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina,
Geografija,
Družboslovje,
Sociologija


Govorilne ure:

torek, 7.50-8.30

Evelina KLANŠEK

evelina.klansek@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Angleščina,
Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina


Govorilne ure:

petek, 10.50-11.30

Matjaž PUSTOSLEMŠEK

matjaz.pustoslemsek@hvu.si


C, AT


Vizualizacija v floristiki,
Dekoraterstvo,
Vizualne komunikacije (1. l., 2.l.,)

Aranžerstvo

Oblikovanje v aranžerstvu


Govorilne ure:

torek, 11.35-12.20

Ana SOTOŠEK

anja.sotosek@hvu.si


C


Poročna floristika,
Žalna floristika,
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov,
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij,
Priprava in izdelava aranžerskega materiala

Vizualizacija v floristiki
Trendi v floristiki in aranžerstvu


Govorilne ure:

torek, 10.45-11.30

Elizabeta STRENČAN

elizabeta.strencan@hvu.si


C, V, HT


Naravoslovje,
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin


Govorilne ure:

ponedeljek, 10.00-11.00

Romana ŠPES

romana.spes@hvu.si


V, dHT, HT


Grajene sestavine zelenih površin,
Urejanje zelenih površin,
Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami,
Osnove krajinarstva,
Osnove hortikulture
Tehnologija v hortikulturi

Načrtovanje in oblikovanje vrtov


Govorilne ure:

torek, 8.00 - 8.45

Branka TURŠIČ

branka.tursic@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Matematika,
Uporabna matematika


Govorilne ure:

sreda, 11.00-11.30

Karmen VOLAVŠEK

karmen.volavsek@hvu.si


AT, HT, dHT, C, V


Umetnost
Vizualne komunikacije (Stili in vsebine umetnin) (2.l., 3.l., 4.l.)
Umetnost za cvetličarje,
Umetnostna zgodovina – izbrane vsebine


Govorilne ure:

Četrtek, 9.30-10.15

Anja ŽUŽEJ GOBEC

anja.zuzej-gobec@hvu.si


C, V, dHT


Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin,
Specialno varstvo rastlin
Biotično varstvo rastlin


Govorilne ure:

petek, 11.35-12.20

Manica GODEC ČIZMAREVIČ

Zgodovina

 

Govorilne ure:

sreda, 7.50 - 8.35

Mitja Zupanc

Fotografska tehnika

Tehnologija fotografskih procesov

Fotografsko oblikovanje

 

Govorilne ure:

Četrtek, 10.45 - 11.30

Darja Kos

Digitalna obdelava slike

Avdio-vizualna sporočila

Montaža avdio vizualnih posnetkov

Osvetljevanje pri snemanju

Oblikovanje vizualnih sporočil

Zgodovina fotografije

 

 

 

Govorilne ure:

Torek, 1050 - 11.30

Danica Korošec

Kompozicija fotografije

 

 

Govorilne ure:

Ponedeljek, 10.45-11.30