Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center
  • Domov
  • Andragoški zbor – govorilne ure

Andragoški zbor – govorilne ure

V popoldanskem času so govorilne ure vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30.

Veronika CVETKO

veronika.cvetko@hvu.si


C, V, HT, dHT AT


Računalništvo,
Informatika,
Strokovna informatika,
PNT (1. 1etnik AT)
Fizika
Multimedijsko oglaševanje
Poslovno komuniciranje


Govorilne ure:

sreda, 11.35 – 12.20

Katja FUNTEK

katja.funtek@hvu.si


C, V, AT, HT, dHT


Kemija,
Kemija v hortikulturi,
Pridelava okrasnih rastlin,
Pridelava zelenjadnic,
Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja
Zelišča in dišavnice


Govorilne ure:

torek, 8.00-9.00

Andreja GERČER

andreja.gercer@hvu.si


C, V, HT, dHT


Trajnostni razvoj


Govorilne ure:

torek, 8.00-9.00

Jelko HRUSTEL

rafael.hrustel@hvu.si


C, V, HT, dHT


Vrtnarski stroji in naprave,
Vrtnarska mehanizacija,
Osnove upravljanja s stroji in napravami


Govorilne ure:

torek, 8.00-9.00

Sergeja JEKL

sergeja.jekl@hvu.si


dHT, C, V, HT, AT


Slovenščina
Slovenščina – funkcionalno opismenjevanje


Govorilne ure:

torek, 11.30-12.30

Bogdana KAPITLER

bogdana.kapitler@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Osnove podjetništva in prodaja
Podjetništvo in trženje,
Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev
Podjetje na trgu


Govorilne ure:

sreda, 11.30-12.30

Štefanija KOS ZIDAR

stephanie.kos-zidar@hvu.si


V, C, HT, dHT, AT


Praktično usposabljanje z delom,
Tržno komuniciranje,
Logistika v vrtnarstvu,
Ekološko pridelovanje hortikulturnih rastlin


Govorilne ure:

torek, 8.00-8.45

Erika KRAMARŠEK

erika.kramarsek@hvu.si


HT, dHT, AT


Biologija,
Biologija človeka
Osebne finance


Govorilne ure:

ponedeljek, 11.00-12.00

Vesna Flander

vesna.flander@hvu.si


AT


Psihologija


Govorilne ure:

ponedeljek – petek 9.00-10.00

Lidija OBLAK

lidija.oblak@hvu.si


V, HT, AT, dHT


Nemščina,
Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina,
Geografija,
Družboslovje,
Sociologija


Govorilne ure:

petek, 8.40-9.25

Evelina KLANŠEK

evelina.klansek@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Angleščina,
Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina


Govorilne ure:

torek, 11.00-12.00

Matjaž PUSTOSLEMŠEK

matjaz.pustoslemsek@hvu.si


C, AT


Vizualizacija v floristiki,
Dekoraterstvo,
Vizualne komunikacije (1. l., 2.l.,)

Aranžerstvo


Govorilne ure:

četrtek, 10.45-11.30

Petra PIŽMOHT

petra.pizmoht@hvu.si


AT


Vizualne komunikacije v aranžerstvu,
Slikarske tehnike,
Aranžerstvo in oblikovanje,
Študijsko risanje


Govorilne ure:

ponedeljek, 8.00-8.35

Mojca SODIN

mojca.sodin@hvu.si


HT, dHT, V


Načrtovanje in oblikovanje vrtov,
Oblikovanje in urejanje naravne, kulturne in urbane krajine,
Hortikultura v krajini,
Načrtovanje in oblikovanje vrtov,
Osnove hortikulturnega oblikovanja,
Načrtovanje vrtov


Govorilne ure

ponedeljek, 12.25 -13.10

Ana SOTOŠEK

anja.sotosek@hvu.si


C


Poročna floristika,
Žalna floristika,
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov,
Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij,
Priprava in izdelava aranžerskega materiala
Trendi v floristiki in aranžerstvu


Govorilne ure:

torek, 12.30-13.10

Elizabeta STRENČAN

elizabeta.strencan@hvu.si


C, V, HT


Naravoslovje,
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin


Govorilne ure:

ponedeljek, 11.00-12.00

Romana ŠPES

romana.spes@hvu.si


V, dHT, HT


Grajene sestavine zelenih površin,
Urejanje zelenih površin,
Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami,
Osnove krajinarstva,
Osnove hortikulture
Tehnologija v hortikulturi


Govorilne ure:

ponedeljek, 8.00 – 8.40

Branka TURŠIČ

branka.tursic@hvu.si


C, V, HT, dHT, AT


Matematika,
Uporabna matematika


Govorilne ure:

četrtek, 10.45-11.30

Karmen VOLAVŠEK

karmen.volavsek@hvu.si


AT, HT, dHT, C, V


Umetnost
Vizualne komunikacije (Stili in vsebine umetnin) (2.l., 3.l., 4.l.)
Umetnost za cvetličarje,
Umetnostna zgodovina – izbrane vsebine


Govorilne ure:

sreda, 12.30-13.15

Anja ŽUŽEJ GOBEC

anja.zuzej-gobec@hvu.si


C, V, dHT


Osnove vrtnarske tehnologije,
Specialno varstvo rastlin
Biotično varstvo rastlin


Govorilne ure:

sreda, 8.40-9.25