Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Na naši šoli lahko v postoku preverjanja in potrjevanja pridobite certifikate za  naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • zelenjadar/zelenjadarka,
 • upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav,
 • drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka,
 • parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica,
 • vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,
 • oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij,
 • oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami,
 • vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in  prosti čas,
 • zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka.

Okvirni stroški za pridobitev certifikata za eno nacionalno poklicno kvalifikacijo znašajo:

 • potrjevanje na podlagi listin: 112,00 EUR
 • potrjevanje na podlagi listin in preverjanje: 188,00 EUR

IZVAJAMO USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV VSEH ZGORAJ NAŠTETIH NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ.


KAJ JE NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA?

Je delovna poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Pridobljena je v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09. Več informacij o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah lahko najdete na spletni strani: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1626.html

Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino CERTIFIKATOM.

KAKO LAHKO POSAMEZNIK PRIDOBI CERTIFIKAT?

Pridobi ga v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij:

 • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom,
 • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.

Postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij za pridobitev certifikata je namenjen:

 • odraslim, ki imajo znanja, spretnosti in sposobnosti na določenem področju, nimajo pa javnoveljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Pogoj za pridobitev certifikata za posamezne poklicne kvalifikacije je najmanj 18 let.

Več informacij:

Erika Kramaršek, tel: 034285911
e-pošta: erika.kramarsek@hvu.si