Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

NPK

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


 • Predstavitev

  Predstavitev

  Na šoli izvajamo usposabljanja in postopke preverjanja in potrjevanja za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

  • zelenjadar/zelenjadarka,
  • upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav,
  • drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka,
  • parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica,
  • vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,
  • oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij,
  • oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami,
  • vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in  prosti čas,
  • zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka.

  Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

  Je delovna poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Pridobljena je v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09. Več informacij o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah lahko najdete na spletni strani: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1626.html

  Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino - CERTIFIKATOM.

  Razpisan rok za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK v letu 2024 na šoli:

  -11. junij 2024

   

  Dodatni rok za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: 17. september 2024

   

   

   

 • Pridobitev certifikata NPK

  Pridobitev certifikata NPK

  Posameznik lahko pridobi certifikat v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom,
  • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.

  Postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij za pridobitev certifikata je namenjen:

  • odraslim, ki imajo znanja, spretnosti in sposobnosti na določenem področju, nimajo pa javnoveljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
  • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

  Pogoj za pridobitev certifikata za posamezne poklicne kvalifikacije je najmanj 18 let.

  Stroški za pridobitev certifikata za eno nacionalno poklicno kvalifikacijo znašajo:

  •     pregled osebne zbirne mape s potrditvijo NPK: 215,00 EUR
  •     pregled osebne zbirne mape in neposredno preverjanje: 267,00 EUR

  Razpisan rok za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK v letu 2024 na šoli:

  - 11. junij 2024

  Dodatni rok za NPk zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: 17. september 2024

 • Dokumentacija za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK

  Dokumentacija za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK

  Za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK je na šoli potrebno oddati:

   

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka
  • najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • vozniški izpit F-kategorije,
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij
  ·      najmanj osnovnošolska izobrazba
  Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami
  ·      najmanj osnovnošolska izobrazba
  Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica
  • najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • vozniški izpit F-kategorije,
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav
  • dokončana osnovna šola
  • opravljen izpit F-kategorije
  Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas
  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije,
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca, ukrepov varstva rastlin
  Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka
  • najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • vozniški izpit F-kategorije,
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin
  Zelenjadar/zelenjadarica
  • končana osnovna šola,
  • opravljen vozniški izpit F-kategorije
  Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka
  • ·     najmanj osnovnošolska izobrazba
 • Usposabljanja za NPK

  Usposabljanja za NPK

  Izvajamo usposabljanja za vse NPK, za katere smo vpisani v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK:

  • zelenjadar/zelenjadarka,
  • upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav,
  • drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka,
  • parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica,
  • vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,
  • oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij,
  • oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami,
  • vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in  prosti čas,
  • zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka.

  Usposabljanje za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

  Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti na področju pridelave, predelave in trženja zelišč in tistim, ki želijo znanja in spretnosti na področju zeliščarstva še nadgraditi.

  Čas usposabljanja:

  • spomladi (marec, april, maj)
  • jeseni (september, oktober, november)

  Usposabljanje poteka med tednom v popoldanskem času med 16.00 in 19.10.

  Vsebine usposabljanja:

  • pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru
  • pridelovanje zelišč na prostem
  • spravilo zelišč
  • nabiranje zelišč v naravi
  • sušenje zelišč
  • izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč
  • trženje zelišč in izdelkov iz zelišč

  Vsebine usposabljanja so v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/24018801 .