Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

NPK

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


Predstavitev

Predstavitev

Na šoli izvajamo usposabljanja in postopke preverjanja in potrjevanja za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

 • zelenjadar/zelenjadarka,
 • upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav,
 • drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka,
 • parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica,
 • vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,
 • oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij,
 • oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami,
 • vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in  prosti čas,
 • zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka.

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

Je delovna poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Pridobljena je v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09. Več informacij o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah lahko najdete na spletni strani: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO1626.html

Nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino – CERTIFIKATOM.

Razpisana roka za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK v letu 2019 na šoli:

– 15. september 2020

 

 

Pridobitev certifikata NPK

Pridobitev certifikata NPK

Posameznik lahko pridobi certifikat v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij:

 • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom,
 • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.

Postopek preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij za pridobitev certifikata je namenjen:

 • odraslim, ki imajo znanja, spretnosti in sposobnosti na določenem področju, nimajo pa javnoveljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Pogoj za pridobitev certifikata za posamezne poklicne kvalifikacije je najmanj 18 let.

Okvirni stroški za pridobitev certifikata za eno nacionalno poklicno kvalifikacijo znašajo:

 •     potrjevanje na podlagi listin: 112,00 EUR
 •     potrjevanje na podlagi listin in preverjanje: 188,00 EUR

Razpisana roka za izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja NPK v letu 2019 na šoli:

– 4. junij 2019

– 2. oktober 2019

Dokumentacija za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK

Dokumentacija za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK

Za prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK je na šoli potrebno oddati:

Usposabljanja za NPK

Usposabljanja za NPK

Izvajamo usposabljanja za vse NPK, za katere smo vpisani v register izvajalcev postopkov preverjanja in potrjevanja NPK:

 • zelenjadar/zelenjadarka,
 • upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav,
 • drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka,
 • parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica,
 • vrtnar pridelovalec/ vrtnarica pridelovalka,
 • oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij,
 • oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami,
 • vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in  prosti čas,
 • zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka.

Usposabljanje za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti na področju pridelave, predelave in trženja zelišč in tistim, ki želijo znanja in spretnosti na področju zeliščarstva še nadgraditi.

Čas usposabljanja:

 • spomladi (marec, april, maj)
 • jeseni (september, oktober, november)

Usposabljanje poteka med tednom v popoldanskem času med 16.00 in 19.10.

Vsebine usposabljanja:

 • pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru
 • pridelovanje zelišč na prostem
 • spravilo zelišč
 • nabiranje zelišč v naravi
 • sušenje zelišč
 • izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč
 • trženje zelišč in izdelkov iz zelišč

Vsebine usposabljanja so v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/24018801 .