Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Izobraževanje odraslih

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


Obvestilo za udeležence izobraževanja odraslih

V skladu z okrožnico Ministrstva  za izobraževanje znanost in šport št. 603-1/2021/60 z dne 27. 8. 2021 vas seznanjamo, da morajo vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno izobraževalnega zavoda Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in so starejše od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT.

Udeleženci, ki so v  v šolskem letu 2020/21 vpisani v izobraževanje odraslih, morajo obvezno izvajati testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju enkrat tedensko v enakih presledkih. Udeležencem izobraževanja odraslih pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu.

Za udeležence izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo PCT pogoj,  ni potrebno samotestiranje. Ob prihodu v šolo je potrebno oddati Izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT.