Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Izobraževanje odraslih

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


Obvestilo: Udeležencem izobraževanja odraslih od 21. 2. 2022 v šoli ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da jim v skladu z okrožnico MŠZŠ, št. 6030-3/2022/12, izdano 19. 2. 2022,  od 21. 2. 2022 naprej v šoli ni potrebno več izpolnjevati pogoja PCT.  

Še vedno pa je v zaprtih prostorih šole obvezna uporaba zaščitnih mask, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v šolsko zgradbo, potrebno pa je tudi vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj dva metra).

 Vse udeležence izobraževanja odraslih prosimo, da se po e-pošti s posameznimi učitelji predhodno dogovorijo za konzultacije in opravljanje izpitov.

Podatki o urah konzultacij in e-naslovi učiteljev andragoškega zbora so objavljeni na spletni strani šole: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=42