Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Informativno gradivo – Izobraževanje odraslih

Erika KRAMARŠEK, vodja
erika.kramarsek@hvu.si
Tel.: 03 4285911


 • Uvod

  Želja po znanju vas je pripeljala do nas. Ne spreglejte tega, kar vam lahko ponudimo. “Znanje je moč,” je zapisal Francis Bacon.

  Prav gotovo vaše življenje ni posuto z rožicami. Znanje o »rožicah« in drugih rastlinah pa lahko dobite pri nas. Pa tudi o »drugačnem« oblikovanju prostora se lahko naučite.

  Prilagajanje, iskanje odgovorov na nove izzive postaja stalnica našega izobraževalnega dela. Vsaka sprememba v šolskem sistemu prinaša nov način dela, pri tem pa ne smemo pozabiti, da morajo biti koraki premišljeni, preverjeni in usmerjeni v dobrobit razvoja dijakov, slušateljev, učiteljev in šole nasploh.

  Poklicno in strokovno izobraževanje se od drugih področij vzgoje in izobraževanja razlikuje v številnih podrobnostih. Zaradi povezovanja izobraževanja in dela ter potrebe po hitri odzivnosti na spremembe v družbenem in gospodarskem razvoju, ki mu morajo slediti učitelji, terja od njih nenehno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

  Šola naj bo vaša pomembna sopotnica. V vašem življenju naj predstavlja eno neštetih, a neponovljivih poti. Na začetku poti vedno pričakujte tudi konec. Znašli se boste v drugi izhodiščni točki in začeli boste novo zgodbo svojega življenja. Zakaj želite začeti novo pot? To je za vas izziv in cilj. Včasih so cilji, ki si jih zastavljamo, veliki, morda celo nedosegljivi. Toda bolje je tako, kot pa biti premalo ambiciozen in pogumen. Pred vami je širno obzorje, ki vabi, da ga v prihodnosti odkrijete.

  Vabimo vas, da se nam pridružite, saj imamo veliko znanja, ki ga želimo deliti z vami, hkrati pa se tudi mi želimo učiti iz vaših življenjskih izkušenj.

  Georg Simmel je zapisal: “Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.”
  Naj bo to tudi vaše vodilo.

  Štefanija Kos Zidar, direktorica

 • Predstavitev izobraževanja za odrasle

  V času, v katerem živimo, vse bolj ugotavljamo, da je izpopolnjevanje znanja in nenehno pridobivanje novih izkušenj naša osnovna potreba. Zato želimo vam, ki se odločate dopolnjevati znanje s področja cvetličarstva, aranžerstva, hortikulture na sploh in oblikovanja, podati osnovne informacije o poteku izobraževanja odraslih pri nas.

  Izobraževanje

  Izobraževanje pri nas poteka predvsem v obliki samoizobraževanja. Vsak učitelj ima razpisano govorilno uro enkrat tedensko v dopoldanskem času  in vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30.

  Vpis

  Pogoji za vpis: uspešno zaključena osnovna šola

  Osebni izobraževalni načrt: pripravimo ga za vsakega kandidata ob vpisu na uvodnem pogovoru

  Dokumentacija za vpis:

  • vpisna prijava (DZS, obrazec 1,20),
  • osebni dokument in fotokopija,
  • spričevalo  o zaključeni osnovni šoli in fotokopija,
  • letna spričevala srednje šole in fotokopije (če je kandidat že opravljal srednjo šolo),
  • spričevalo zaključnega izpita (ZI) ali poklicne mature (POM) in fotokopije (če je kandidat uspešno zaključil srednjo šolo),
  • fotografija za v indeks.

  Kandidat je vpisan, ko predloži vso zahtevano vpisno dokumentacijo, opravi postopek vpisa, z ogranizatorjem izobraževanja pripravi osebni izobraževalni načrt in plača vpisnino.

  Napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika

  Kandidat v izobraževanju odraslih napreduje v višji letnik, ko opravi vse obveznosti iz prejšnjega/nižjega letnika. Kandidat se lahko ponovno vpiše v  izobraževanje odraslih na naši šoli, če opravi najmanj dva izpita v tekočem šolskem letu.

  Preverjanje znanja

  Ko se pripravite na izpit za določen predmet, se prijavite vodji izobraževanja odraslih s prijavo na izpit (DZS, obrazec 1,49), ki ga je možno kupiti v knjigarnah in papirnicah. Nato v roku sedmih dni dobite obvestilo z datumom opravljanja izpita. Dokazilo o plačanem izpitu pokažete profesorju pred samim izpitom.

  Literatura in študijsko gradivo

  Literatura je dostopna v šolski knjižnici. Udeleženci izobraževanja odraslih se lahko včlanijo v šolsko knjižnico in si literaturo ter študijsko gradivo v knjižnici izposodijo. Veliko gradiva pa so učitelji za udeležence izobraževanja odraslih pripravili tudi v e-obliki. 

  Govorilne ure

  V začetku meseca oktobra so objavljene govorilne ure za tekoče šolsko leto na oglasni deski in spletni strani www.hvu.si. Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v dopoldanskem času in enkrat mesečno v popoldanskem.

  Zaključni izpiti in poklicna matura

  Poklicna matura in zaključni izpiti potekajo vsako leto v treh izpitnih rokih: v spomladanskem, jesenskem in zimskem. Več informacij o poklicni maturi je na povezavi: https://www.hvu.si/srednja/?page_id=339, o zaključnih izpitih pa na povezavi: https://www.hvu.si/srednja/?page_id=489 Podrobnejše informacije dobite pri tajnici zaključnih izpitov gospe Lidiji Oblak in tajnici šolske maturitetne komisije gospe Bogdani Kapitler

  Uradne ure

  Uradne ure izobraževanja odraslih bodo v šolskem letu 2023/24 bodo vsak ponedeljek v času od 9.00 do 12.00 ure.

  Ob misli ali se lotiti formalnega izobraževanja ali ne, le pogumno na pot, saj veste, da je skrb za lastno strokovno spopolnjevanje in raziskovanje naloga vsakega posameznika, ki nas bogati in osrečuje. Vedite, da je formalna izobrazba pogoj za opravljanje strokovnega dela, vse ostale oblike pridobivanja novih znanj, izkušenj in veščin pa pogoj za delovno uspešnost.

  Želimo vam veliko uspeha!

 • Srednja poklicna in strokovna šola
 • Višja strokovna šola