Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Usposabljanje pridelava in predelava zelišč

V jesenskem delu leta 2022 bomo na šoli izvedli 50 urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč.

Vsebine usposabljanja:

 • pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
 • pridelovanje zelišč na prostem,
 • spravilo zelišč,
 • nabiranje zelišč v naravi,
 • sušenje zelišč,
 • izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
 • zakonodaja na področju zeliščarstva,
 • trženje zelišč in izdelkov iz zelišč.

Vsebine usposabljanja so v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/24018801 .

Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti na področju pridelave, predelave in trženja zelišč in tistim, ki želijo znanja in spretnosti na področju zeliščarstva še nadgraditi.

Usposabljanje bo potekalo v mesecih september, oktober in november 2022 med tednom, dvakrat tedensko, v popoldanskem času od 16.00 – 19.15 ure.

Usposabljanje bomo izvedli ob dovolj velikem številu prijavljenih kandidatov.

Prijave na usposabljanje sprejemamo do 20. 9. 2022 ne e-naslovu erika.kramarsek@hvu.si.

Več informacij na e – naslovu: erika.kramarsek @hvu.si.

Fotografski tehnik

Ime in sedež šole Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Naziv programa: Srednje strokovno izobraževanje, Fotografski tehnik
Kontaktni podatki šole
Pogoji za prvi  vpis v izobraževalni program
 • uspešno zaključen 9. razred osnovnošolskega izobraževanja ali uspešno opravljen zaključni izpit v programu nižjega poklicnega izobraževanja,
 • opravljen preizkus likovne nadarjenosti,
 • vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so že bili vključeni v srednješolsko izobraževanje katerekoli smeri, tisti, ki so srednješolsko izobraževanje uspešno zaključili in odrasli, ki že imajo pridobljeno višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.
Trajanje izobraževanja 4 leta
Število vpisnih mest za prvi vpis 35
Kraj izvajanja izobraževalnega programa Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Začetek izvajanja izobraževalnega programa 1. 10. 2022
Predvideni organizacijski model izvajanja izobraževalnega programa Individualni organizacijski model
Cenik izobraževanja
 • Vpisnina: 180,00 EUR
 • Posamezen izpit: 30,00 EUR
 • Poklicna matura: 100,00 EUR
 • Posamezen izpit poklicne mature: 40 EUR
Predvideni ukrepi v primeru prevelikega števila prijav Prijava poteka do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis
Roki in postopki za izvedbo prvega vpisa
 • Sprejemanje prijav za vpis: od 5. 9. 2022 do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis, dnevi sprejemanja prijav bodo na spletni strani www.hvu.si objavljeni po 20. 8. 2022
 • Dokument Prijava za vpis
 • Vpis: od 5. 9. 2022 do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis, dnevi vpisa bodo na spletni strani www.hvu.si objavljeni po 20. 8. 2022
 • Oddaja prijavnice za prvi vpis in vpisni postopek potekata osebno na sedežu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob prvem vpisu
 • izpolnjen vpisni obrazec: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, DZS d.d., obrazec 1,20, dokument Prijava za vpis
 • original zaključnega spričevala zaključnega razreda osnovnošolskega izobraževanja in fotokopija ali original spričevala o zaključnem izpitu nižjega poklicnega izobraževanja in fotokopija
 • obvestilo o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti,
 • osebni dokument z EMŠO številko (osebna izkaznica ali potni list, original in fotokopija),
 • fotografija za v indeks
Informacije o možnostih svetovanja pred prvim vpisom
 • uradne ure v izobraževanju odraslih od 1. 9. 2022 vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
 • e-pošta: erika.kramarsek@hvu.si
Datum informativnega dne 29. 8. 2022 ob 13.00
Druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje Možnost opravljanja preizkusa likovne nadarjenosti:

 • 26. 8. 2022, ob 9.00 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • 21. 9. 2022, ob 7.50 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Podatki o preizkusu: Preizkus likovne nadarjenosti

Prijavnica za preizkus: Prijavnica na preizkus likovne nadarjenosti

Hortikulturni tehnik PTI

Ime in sedež šole Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Naziv programa: Poklicno tehniško izobraževanje, Hortikulturni tehnik
Kontaktni podatki šole
Pogoji za prvi  vpis v izobraževalni program Uspešno opravljen zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja cvetličar ali uspešno opravljen zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja vrtnar
Trajanje izobraževanja 2 leti
Število vpisnih mest za prvi vpis 15
Kraj izvajanja izobraževalnega programa Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Začetek izvajanja izobraževalnega programa 1. 10. 2022
Predvideni organizacijski model izvajanja izobraževalnega programa Individualni organizacijski model
Cenik izobraževanja
 • Vpisnina: 180,00 EUR
 • Posamezen izpit: 30,00 EUR
 • Poklicna matura: 100,00 EUR
 • Posamezen izpit poklicne mature: 40 EUR
Predvideni ukrepi v primeru prevelikega števila prijav Prijava poteka do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis
Roki in postopki za izvedbo prvega vpisa
 • Sprejemanje prijav za vpis: od 5. 9. 2022 do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis, dnevi sprejemanja prijav bodo na spletni strani www.hvu.si objavljeni po 20. 8. 2022
 • Dokument Prijava za vpis
 • Vpis: od 5. 9. 2022 do zapolnitve prostih vpisnih mest za prvi vpis, dnevi vpisa bodo na spletni strani www.hvu.si objavljeni po 20. 8. 2022
 • Oddaja prijavnice za prvi vpis in vpisni postopek potekata osebno na sedežu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti ob prvem vpisu
 • izpolnjen vpisni obrazec: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, DZS d.d., obrazec 1,20, dokument Prijava za vpis
 • original zaključnega spričevala zaključnega razreda osnovnošolskega izobraževanja in fotokopija ali original spričevala o zaključnem izpitu nižjega poklicnega izobraževanja in fotokopija
 • osebni dokument z EMŠO številko (osebna izkaznica ali potni list, original in fotokopija),
 • fotografija za v indeks
Informacije o možnostih svetovanja pred prvim vpisom
 • uradne ure v izobraževanju odraslih od 1. 9. 2022 vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
 • e-pošta: erika.kramarsek@hvu.si
Datum informativnega dne 29. 8. 2022 ob 13.00
Druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje

Brezplačno 50-urno usposabljanje pridelava in predelava zelišč

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v aprilu, maju in juniju 2022 v okviru projekta Munera 3, za zaposlene* izvedli brezplačno 50-urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč. V usposabljanje bo vključenih veliko praktičnih vsebin.

Vsebine usposabljanja:
• Pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
• Pridelovanje zelišč na prostem,
• Spravilo zelišč,
• Nabiranje zelišč v naravi,
• Predelava in dodelava zelišč,
• Izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
• Trženje zelišč in zakonodaja na področju zeliščarstva.

Usposabljanje bo potekalo med tednom ob torkih in četrtkih v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 ure. Z usposabljanjem bomo predvidoma pričeli 19. 4. 2022.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest.

Za prijave in več informacij o usposabljanju pišite na e–naslov: erika.kramarsek@hvu.si.

*Udeleženci morajo ob začetku usposabljanja imeti status zaposlene osebe. Potrdilo o zaposlitvi izda delodajalec, za samostojne podjetnike in kmete pa ZPIZ.
Do brezplačnega usposabljanja (po sklepu Projekta Munera 3) niso upravičeni zaposleni učitelji, knjižničarji, laboranti, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci na šolah.

Brezplačno 50-urno usposabljanje oblikovanje prostora z rastlinami

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v marcu in aprilu 2022 v okviru projekta Munera 3 za zaposlene* izvedli brezplačno 50-urno usposabljanje: Oblikovanje prostora z rastlinami, s poudarkom na spomladanskih dekoracijah.

 Vsebine usposabljanja:

 • Spomladanski venčki,
 • Spomladanska namizna dekoracija,
 • Dekoracija prostora,
 • Butara za cvetno nedeljo,
 • Zavijanje/aranžiranje daril,
 • Velikonočni pirhi,
 • Šopki in postavitev v prostor,
 • Barvni trendi.

Usposabljanje bo potekalo od  15. 3. 2022 dvakrat tedensko v popoldanskem  času (torek, četrtek) od 16.00 do 20.00 ure.

Imamo še nekaj prostih mest.

Prijava in dodatne informacije o usposabljanju: erika.kramarsek@hvu.si

 *Udeleženci morajo ob začetku usposabljanja imeti status zaposlene osebe. Potrdilo o zaposlitvi izda delodajalec, za samostojne podjetnike pa ZPIZ.

Do brezplačnega usposabljanja (po sklepu Projekta Munera 3) niso upravičeni učitelji, knjižničarji, laboranti, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci zaposleni na šolah.

Udeležencem izobraževanja odraslih od 21. 2. 2022 v šoli ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da jim v skladu z okrožnico MŠZŠ, št. 6030-3/2022/12, izdano 19. 2. 2022,  od 21. 2. 2022 naprej v šoli ni potrebno več izpolnjevati pogoja PCT.  

Še vedno pa je v zaprtih prostorih šole obvezna uporaba zaščitnih mask, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v šolsko zgradbo, potrebno pa je tudi vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj dva metra).

 Vse udeležence izobraževanja odraslih prosimo, da se po e-pošti s posameznimi učitelji predhodno dogovorijo za konzultacije in opravljanje izpitov.

Podatki o urah konzultacij in e-naslovi učiteljev andragoškega zbora so objavljeni na spletni strani šole: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=42