Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Izobraževanje odraslih v času epidemije

Obveščamo vas, da bo izobraževanje odraslih zaradi epidemije Covid od ponedeljka, 19. 10. 2020, do preklica potekalo na daljavo.

Na naši spletni strani: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=42 so objavljeni e-naslovi vseh učiteljev v izobraževanju odraslih. Pišite jim in posredovali vam bodo vse potrebne informacije o posameznih izpitih (vsebina izpita, podatke o učnih gradivih, način opravljanja izpita, čas opravljanja izpita,…).

Za več informacij: erika.kramarsek@hvu.si

TEČAJ – Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Oktober 2020

VABLJENI na usposabljanje Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.
Izvajanje usposabljanja:

torek, 20. 10. 2020,  od 16:00 do 20:00

           sreda, 21. 10. 2020,  od 16:00 do 20:00

           torek, 27. 10. 2020,  od 16:00 do 20:00, praktični prikaz in preizkus

           sreda, 28. 10. 2020,  od 16:00 do 20:00, praktični prikaz in preizkus

Več na www.hvu.si – Tečaji in usposabljanja

Usposabljanje pridelava in predelava zelišč – pomlad 2020

DO NADALJNEGA ODPADEJO VSE AKTIVNOSTI IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA.

V spomladanskem delu leta 2020 bomo na šoli izvedli 50 urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč.

Vsebine usposabljanja:

 • pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
 • pridelovanje zelišč na prostem,
 • spravilo zelišč,
 • nabiranje zelišč v naravi,
 • sušenje zelišč,
 • izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
 • zakonodaja  na področju zeliščarstva,
 • trženje zelišč in izdelkov iz zelišč.

Prijavnica

Nadaljuj z branjem

Predavanje – Področje Natura 2000 v Sloveniji

Vabljeni na predavanje mag. Andreje Slapnik – PODROČJA NATURE 2000 V SLOVENIJI, ki bo v sredo, 13. 11. 2019 ob 17:30 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju (Vrtnarska šola).p

Mag. Andreja Slapnik nam bo predstavila zaščitena področja nature 2000 v Sloveniji.

Najpomebnejši cilj varstva narave v Evropski Uniji je ohranjanje biotske raznovrstnosti. Varovanje rastlinskih in živalskih vrst in njhovega življenjskega prostora je v državah članicah urejeno na različne načine. Eden od njih je Natura 2000, gre za mrežo območij s posebnim naravovarstvenim statusom, določenim v habitatni in ptičji direktivi. Zaradi izredno visoke biotske pestrosti, je v Sloveniji kar 37,46 % ozemlja proglašeno za območja Natura 2000. Trenutno imamo 355 območij, od tega jih je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah.

Predavanje je brezplačno. Vljudno vabljeni!

Usposabljanje Zeliščarstvo – oktober, november 2019

V jesenskem delu leta 2019 (oktober, november) bomo na šoli izvedli 60 urno usposabljanje Zeliščarstvo.

Vsebine usposabljanja:

 • pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
 • pridelovanje zelišč na prostem,
 • spravilo zelišč,
 • nabiranje zelišč v naravi,
 • sušenje zelišč,
 • izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
 • zakonodaja na področju zeliščarstva,
 • trženje zelišč in izdelkov iz zelišč.

Vsebine usposabljanja so v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za NPK zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/24018801 .
Usposabljanje je namenjeno kandidatom, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti na področju pridelave, predelave in trženja zelišč in tistim, ki želijo znanja in spretnosti na področju zeliščarstva še nadgraditi.
Usposabljanje bo potekalo v mescu oktobru in novembru 2019 med tednom, dvakrat tedensko, v popoldanskem času od 16.00 -19.00 ure. Cena usposabljanja je 270,00 EUR.
Usposabljanje bomo izvedli ob dovolj velikem številu prijavljenih kandidatov.
Prijave na usposabljanje sprejemamo do 6. 10. 2019.

Več informacij na e – naslovu: erika.kramarsek @hvu.si.

Prijavnica na usposabljanje

Tečaj CPP – november in december 2018

Dijake obveščamo, da bo v ponedeljek 26.11. 2018 ob 13.15 v učilnici 22 prvo predavanje cestno prometnih predpisov za voznike B kategorije. Evidenčni karton, ki ga prejmete ob zaključku tečaja je veljaven 3 leta. Cena tečaja je 40,00 €.

Urnik tečaja:

Osnovni (splošni) del tečaja 16 ur
DAN DATUM ČAS PREDAVATELJ
ponedeljek 26. 11. 13.15. – 15.30 (3 ure) Hrustel
torek 27. 11. 13.15. – 16.15 (4 ure) Hrustel
sreda 28. 11. 14.00 – 16.15 (3 ure) Hrustel
ponedeljek 03. 12. 13.15 – 15.30 (3 ure) Hrustel
sreda 05. 12. 14.00 – 16.00 (3 ure) Hrustel
Dodatni del tečaja 8 ur (za B kategorijo)
DAN DATUM ČAS PREDAVATELJ
ponedeljek 10. 12. 14.00 – 15.30 (2 uri) Hrustel
torek 11. 12. 14.00 – 16.15 (3 ure) Hrustel
sreda 12. 12. 14.00 – 16.15 (3 ure) Hrustel

 

 • 1
 • 2