Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Brezplačno 50-urno usposabljanje pridelava in predelava zelišč

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v aprilu, maju in juniju 2022 v okviru projekta Munera 3, za zaposlene* izvedli brezplačno 50-urno usposabljanje Pridelava in predelava zelišč. V usposabljanje bo vključenih veliko praktičnih vsebin.

Vsebine usposabljanja:
• Pridelovanje sadik zelišč in zelišč v zavarovanem prostoru,
• Pridelovanje zelišč na prostem,
• Spravilo zelišč,
• Nabiranje zelišč v naravi,
• Predelava in dodelava zelišč,
• Izdelava tradicionalnih izdelkov iz zelišč,
• Trženje zelišč in zakonodaja na področju zeliščarstva.

Usposabljanje bo potekalo med tednom ob torkih in četrtkih v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 ure. Z usposabljanjem bomo predvidoma pričeli 19. 4. 2022.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest.

Za prijave in več informacij o usposabljanju pišite na e–naslov: erika.kramarsek@hvu.si.

*Udeleženci morajo ob začetku usposabljanja imeti status zaposlene osebe. Potrdilo o zaposlitvi izda delodajalec, za samostojne podjetnike in kmete pa ZPIZ.
Do brezplačnega usposabljanja (po sklepu Projekta Munera 3) niso upravičeni zaposleni učitelji, knjižničarji, laboranti, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci na šolah.

Brezplačno 50-urno usposabljanje oblikovanje prostora z rastlinami

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v marcu in aprilu 2022 v okviru projekta Munera 3 za zaposlene* izvedli brezplačno 50-urno usposabljanje: Oblikovanje prostora z rastlinami, s poudarkom na spomladanskih dekoracijah.

 Vsebine usposabljanja:

 • Spomladanski venčki,
 • Spomladanska namizna dekoracija,
 • Dekoracija prostora,
 • Butara za cvetno nedeljo,
 • Zavijanje/aranžiranje daril,
 • Velikonočni pirhi,
 • Šopki in postavitev v prostor,
 • Barvni trendi.

Usposabljanje bo potekalo od  15. 3. 2022 dvakrat tedensko v popoldanskem  času (torek, četrtek) od 16.00 do 20.00 ure.

Imamo še nekaj prostih mest.

Prijava in dodatne informacije o usposabljanju: erika.kramarsek@hvu.si

 *Udeleženci morajo ob začetku usposabljanja imeti status zaposlene osebe. Potrdilo o zaposlitvi izda delodajalec, za samostojne podjetnike pa ZPIZ.

Do brezplačnega usposabljanja (po sklepu Projekta Munera 3) niso upravičeni učitelji, knjižničarji, laboranti, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci zaposleni na šolah.

Udeležencem izobraževanja odraslih od 21. 2. 2022 v šoli ni več potrebno izpolnjevati pogoja PCT

Udeležence izobraževanja odraslih obveščamo, da jim v skladu z okrožnico MŠZŠ, št. 6030-3/2022/12, izdano 19. 2. 2022,  od 21. 2. 2022 naprej v šoli ni potrebno več izpolnjevati pogoja PCT.  

Še vedno pa je v zaprtih prostorih šole obvezna uporaba zaščitnih mask, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v šolsko zgradbo, potrebno pa je tudi vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (vsaj dva metra).

 Vse udeležence izobraževanja odraslih prosimo, da se po e-pošti s posameznimi učitelji predhodno dogovorijo za konzultacije in opravljanje izpitov.

Podatki o urah konzultacij in e-naslovi učiteljev andragoškega zbora so objavljeni na spletni strani šole: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=42

Brezplačno 50-urno usposabljanje Oblikovanje prostora z rastlinami

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje bomo v juniju 2021 v okviru projekta Munera 3, za zaposlene* izvedli brezplačno 50-urno usposabljanje Oblikovanje prostora z rastlinami. V usposabljanje bo vključenih veliko praktičnih vsebin.

Vsebine usposabljanja:

 • Priprava in izdelava materiala za oblikovanje prostorov z rastlinami,
 • Načrtovanje in izvedba ureditve prostora z rastlinami,
 • Izdelava cvetličnih dekoracij za krasitev različnih prostorov,
 • Vzdrževanje oblikovanih dekoracij z rastlinami v prostoru.

Usposabljanje bo potekalo dvakrat tedensko v popoldanskem  času od 16.00 do 20.00 ure. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest.

Dodatne informacije in prijava na usposabljanje na e–naslovu: erika.kramarsek @hvu.si.

*Udeleženci morajo ob začetku usposabljanja imeti status zaposlene osebe. Potrdilo o zaposlitvi izda delodajalec, za samostojne podjetnike pa ZPIZ.

Do brezplačnega usposabljanja (po sklepu Projekta Munera 3) niso upravičeni učitelji, knjižničarji, laboranti, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci zaposleni na šolah.

Prijavnica za usposabljanje