Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Kakovost

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje se zavedamo, da smo za celovito kakovostno delovanje naše ustanove odgovorni vsi zaposleni, zato veliko skrb namenjamo razvijanju kakovosti lastnega dela. Skrb pa namenjamo tudi presojanju in razvijanju kakovosti na vseh drugih področjih delovanja naše šole, za katere menimo, da prispevajo k zadovoljstvu udeležencev izobraževanja in zadovoljstvu naših partnerjev v okolju.

Več o aktivnostih na področju kakovosti na:
srednješolskem
in
višješolskem
izobraževanju.