Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajalec programa usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 ur, strnjeno 3 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.

V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati. Obnovitveni tečaj traja 5 šolskih ur.

Na šoli vsako leto izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja. Podatke o usposabljanjih najdete na spletni strani šole ali na spletnem naslovu bogdana.kapitler@hvu.si.


OSNOVNO USPOSABLJANJE IZVAJALCEV UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

 Usposabljanje bo potekalo bo potekalo od 12. do 14. marca 2024 med 15. in 19. uro

na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v predavalnici 25.

Prvi izpitni rok bo predvidoma v ponedeljek, 18. marca 2024.

Cena usposabljanja (vključno z DDV) je 65,00 €.
Cena za dijake in študente ŠHVU je 30,00 €.
Prijavite se
  • v tajništvu šole ( 03 428 59 00)
  • ali po elektronski pošti kapitler@hvu.si.
Na tem naslovu dobite tudi dodatne informacije. 
PODATKI ZA PLAČILO TEČAJA:
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska 97, 3000 Celje
IBAN: SI56 0110 0603 0697 225
Referenca: SI00 760125
KODA NAMENA: SCVE, tečaj FFS
BIC BANKE: BSLJSIXX
ZNESEK: 65,00 €
Rok plačila: 12. 3. 2024

Urnik usposabljanja


OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

Usposabljanja se lahko udeležite v naslednjem terminu:

četrtek, 7. marec 2024 od 15.00 do 19.00

 na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v predavalnici 25.

Obrazložitev:
Po veljavni zakonodaji je veljavnost izkaznice za izvajalca ukrepov iz varstva rastlin 5 let. V zadnjem letu pred potekom izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, kar omogoči podaljšanje veljavnosti izkaznice za nadaljnjih pet let. V nasprotnem primeru izkaznica preneha veljati in se je potrebno ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja in opraviti izpit.
Cena tečaja (vključno z DDV) je 28,00 €.
Na usposabljanje prinesite izkaznico.
Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite:
  • v tajništvu šole ali
  • po tel. (03) 428 59 00 ali
  • po elektronski pošti kapitler@hvu.si
Na teh naslovih dobite tudi vse dodatne informacije.
Naslednje obnovitveno usposabljane bo predvidoma v juniju 2024.
PODATKI ZA PLAČILO TEČAJA:
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska 97, 3000 Celje
IBAN: SI56 0110 0603 0697 225
Referenca: SI00 760125
KODA NAMENA: SCVE, tečaj FFS
BIC BANKE: BSLJSIXX
ZNESEK: 28,00 €
Rok plačila: 6. 3. 2024

Urnik usposabljanja