Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center
  • Domov
  • Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajalec programa usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 ur, strnjeno 3 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.

V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati. Obnovitveni tečaj traja 5 šolskih ur.

Na šoli vsako leto izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja. Podatke o usposabljanjih najdete na spletni strani šole ali na spletnem naslovu: bogdana.kapitler@hvu.si

Predavatelji na usposabljanjih so: Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec, Branka Turšič, Bogdana Kapitler in Rafael Hrustel.


OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

Usposabljanje bo potekalo:

v torek, 6. oktobra 2020 od 15.00 do 19.00

Obrazložitev:

Po veljavni zakonodaji je veljavnost izkaznice za izvajalca ukrepov iz varstva rastlin 5 let. V zadnjem letu pred potekom izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, kar omogoči podaljšanje veljavnosti izkaznice za nadaljnjih pet let. V nasprotnem primeru izkaznica preneha veljati in se je potrebno ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja in opraviti izpit.

Cena tečaja (vključno z DDV) je 28,00 €.

Na tečaj prinesite staro izkaznico.

Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite:

 

Na teh naslovih dobite tudi vse dodatne informacije.

Naslednje obnovitveno usposabljane bo v aprilu 2021.

Prosimo, da pridete samo, če ste zdravi. Prav tako vas prosimo, da upoštevajte varnostno razdaljo in nosite masko.

PODATKI ZA PLAČILO TEČAJA:

  • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Ljubljanska 97, 3000 Celje
  • IBAN: SI56 0110 0603 0697 225
  • Referenca: SI00 760125
  • KODA NAMENA: SCVE, tečaj FFS
  • BIC BANKE: BSLJSIXX
  • ZNESEK: 28,00 €
  • Rok plačila: 6. 10. 2020

informacije.

URNIK PREDAVANJ OBNOVITVENEGA USPOSABLJANJA

ČAS TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 15.45 Varna raba FFS Andreja GerčerBranka Turšič
15.45 – 17.15
Priprava škropilne mešanice, nanašanje FFS

Osebna varovalna oprema

Rafael Hrustel
17.15 – 18.00
Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi
Biotično varstvo rastlin
Anja Žužej Gobec
18.00 – 18.45 Predpisi s področja varstva rastlin
Dolžnosti uporabnikov FFS
Bogdana Kapitler