Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center
  • Domov
  • Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajalec programa usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 ur, strnjeno 3 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.

V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati. Obnovitveni tečaj traja 5 šolskih ur.

Na šoli vsako leto izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja. Podatke o usposabljanjih najdete na spletni strani šole ali na spletnem naslovu: bogdana.kapitler@hvu.si

Predavatelji na usposabljanjih so: Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec, Branka Turšič, Bogdana Kapitler in Rafael Hrustel.


OSNOVNO USPOSABLJANJE IZVAJALCEV UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

 

Osnovno usposabljanje za izvajalce varstva rastlin, ki bi se moralo začeti 31. marca 2020, je odpovedano.

Izvedli ga bomo v septembru.

  

 


OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

 

naslednje usposabljanje bo jeseni 2020

 

 Obrazložitev:

Po veljavni zakonodaji je veljavnost izkaznice za izvajalca ukrepov iz varstva rastlin 5 let. V zadnjem letu pred potekom izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, kar omogoči podaljšanje veljavnosti izkaznice za nadaljnjih pet let. V nasprotnem primeru izkaznica preneha veljati in se je potrebno ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja in opraviti izpit.

Cena tečaja (vključno z DDV) je 28,00 €.

Na tečaj prinesite staro izkaznico.

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se prijavite:

 

Na teh naslovih dobite tudi vse dodatne informacije.

URNIK PREDAVANJ OBNOVITVENEGA USPOSABLJANJA

ČAS
TEMA
PREDAVATELJ
15.00 – 16.30
Priprava škropilne mešanice, nanašanje FFS
Osebna varovalna oprema
Rafael Hrustel
16.30 – 17.15
Ukrepi varstva rastlin prd škodljivimi organizmi
Biotično varstvo rastlin
Anja Žužej Gobec
17.15 – 18.00
Varna raba FFS
Andreja Gerčer
Branka Turšič
18.00 – 18.35
Predpisi s področja varstva rastlin
Dolžnosti uporabnikov FFS
Bogdana Kapitler

 

URNIK OSNOVNEGA  USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

  1. dan
ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 16.55
2,5
Fitofarmacevtska sredstva
Etiketa in navodilo za uporabo
Bogdana Kapitler
16.55 – 18.45
2,5
Varstvo okolja
Varna uporaba FFS
Andreja Gerčer
 
2. dan
ČAS
ŠTEVILO UR
TEMA
PREDAVATELJ
15.00 – 16.05
1,5
Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi
Anja Žužej Gobec
16.05 – 16.50
1
Osebna varovalna oprema
Rafael Hrustel
16.50 – 18.45
2,5
Priprava škropilne mešanice
Tehnika nanašanja in oprema za nanašanje FFS
Rafael Hrustel

 3. dan

ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 16.10 1,5 Varna uporaba FFS in tveganja za uporabnike Branka Turšič
16.10 – 17.40 2 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

Uporaba informacijskega sistema FITO – INFO

Anja Žužej Gobec
17.40 – 18.45 1,5 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

Zakonodaja s področja varstva rastlin

Bogdana Kapitler