Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center
  • Domov
  • Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajalec programa usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 ur, strnjeno 3 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.

V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati. Obnovitveni tečaj traja 5 šolskih ur.

Na šoli vsako leto izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja. Podatke o usposabljanjih najdete na spletni strani šole ali na spletnem naslovu: bogdana.kapitler@hvu.si

Predavatelji na usposabljanjih so: Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec, Branka Turšič, Bogdana Kapitler in Rafael Hrustel.

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE IZVAJALCEV UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

  

Tečaj pričenjamo

MARCA 2020

v predavalnici Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

Tečaj traja 3 dni (15ur).

 

Cena tečaja (vključno z DDV) je 65,00 EUR.

Gradivo je vključeno v ceno.

Prijavite se v tajništvu šole ali po tel. (03) 428 59 00,

oziroma po elektronski pošti bogdana.kapitler@hvu.si.

Na teh naslovih dobite tudi dodatne informacije. 

 

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV  VARSTVA RASTLIN

 

Usposabljanje bo potekalo:

v torek, 3. marca 2020, od 15.00 do 19.00 v učilnici 25

 

Obrazložitev:

Po veljavni zakonodaji je veljavnost izkaznice za izvajalca ukrepov iz varstva rastlin 5 let. V zadnjem letu pred potekom izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, kar omogoči podaljšanje veljavnosti izkaznice za nadaljnjih pet let. V nasprotnem primeru izkaznica preneha veljati in se je potrebno ponovno udeležiti osnovnega usposabljanja in opraviti izpit.

Cena tečaja (vključno z DDV) je 28,00 €.

Na tečaj prinesite staro izkaznico.

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se prijavite:

 

Na teh naslovih dobite tudi vse dodatne informacije.

Naslednje obnovitveno usposabljane bo spomladi 2020.

 

URNIK PREDAVANJ

ČAS
TEMA
PREDAVATELJ
15.00 – 16.30
Priprava škropilne mešanice, nanašanje FFS
Osebna varovalna oprema
Rafael Hrustel
16.30 – 17.15
Ukrepi varstva rastlin prd škodljivimi organizmi
Biotično varstvo rastlin
Anja Žužej Gobec
17.15 – 18.00
Varna raba FFS
Andreja Gerčer
Branka Turšič
18.00 – 18.35
Predpisi s področja varstva rastlin
Dolžnosti uporabnikov FFS
Bogdana Kapitler

URNIK OSNOVNEGA  USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 16.55 2,5 Fitofarmacevtska sredstva

Etiketa in navodilo za uporabo

Bogdana Kapitler
16.55 – 18.45 2,5 Varstvo okolja

Varna uporaba FFS

Andreja Gerčer

 

ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 16.05 1,5 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi Anja Žužej Gobec
16.05 – 16.50 1 Osebna varovalna oprema Rafael Hrustel
16.50 – 18.45 2,5 Priprava škropilne mešanice

Tehnika nanašanja in oprema za nanašanje FFS

Rafael Hrustel

 

ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 16.10 1,5 Varna uporaba FFS in tveganja za uporabnike Branka Turšič
16.10 – 17.40 2 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

Uporaba informacijskega sistema FITO – INFO

Anja Žužej Gobec
17.40 – 18.45 1,5 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

Zakonodaja s področja varstva rastlin

Bogdana Kapitler

 

URNIK OBNOVITVENGA USPOSABLJANJA

ČAS ŠTEVILO UR TEMA PREDAVATELJ
15.00 – 15.45 1 Varna raba FFS Andreja Gerčer

Branka Turšič

15.45 – 17.15 2 Nanašanje FFS

Osebna varovalna oprema

Rafael Hrustel
17.15 – 18.00 1 Ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi     Anja Žužej Gobec
18.00 – 18.45 1 FFS

Predpisi s področja varstva rastlin

Bogdana Kapitler