Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izvajalec programa usposabljanja za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Kandidati, ki želijo pridobiti znanja s področja varstva rastlin in dovoljenje za nakup in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se vključijo v osnovno usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja 15 ur, strnjeno 3 dni. Po končanem usposabljanju opravijo kandidati pisni izpit. Potrdilo, ki ga prejmejo slušatelji po opravljenem usposabljanju in pisnem izpitu, velja 5 let.

V zadnjem letu pred pretekom veljavnosti potrdila je potrebno znanje obnoviti in potrdilo podaljšati. Obnovitveni tečaj traja 5 šolskih ur.

Na šoli vsako leto izvajamo osnovna in obnovitvena usposabljanja. Podatke o usposabljanjih najdete na spletni strani šole ali na spletnem naslovu bogdana.kapitler@hvu.si.


OSNOVNO USPOSABLJANJE IZVAJALCEV UKREPOV  VARSTVA RASTLIN
 Usposabljanje bo potekalo bo potekalo marca 2024
Več o usposabljanju – sledi v začetku leta 2024

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV  VARSTVA RASTLIN
Usposabljanja se lahko udeležite v enem od naslednjih terminov:
1. termin: četrtek, 28. september 2023 od 15.00 do 19.00
2. termin: četrtek, 26. oktober 2023 od 15.00 do 19.00
 
na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v predavalnici 25.