Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Raziskovalni center v hortikulturi in oblikovanju

Vzpostavitev raziskovalnega centra za hortikulturo in oblikovanje pomeni velik korak naprej v razvoju našega zavoda.

Poudarek je razvoju hortikulture in unikatnega oblikovanja v Sloveniji, kjer predvidevamo naslednje aktivnosti:

  • preizkušanje zelenjadnic in zelišč za Savinjsko regijo,
  • preizkušanje prezimnosti kaktej in sočnic,
  • zasnova nasada zdravilnih rastlin in zelišč, ki so jih uporabljali v preteklosti,
  • zasnova genske banke okrasnih rastlin za urejanje podeželja,
  • razvijanje unikatnega oblikovanja,
  • raziskovalne in projektne naloge dijakov in študentov,
  • organizacija strokovnih posvetov in promocija dejavnosti,
  • sodelovanje z raziskovalnim inštitucijami doma in v tujini.

Predstavitev dejavnosti

V prvi polovici meseca maja 2019 bomo organizirali Dan špargljev v sodelovanju z društvom Ajda Štajerska ter institucijami.

Javnosti se bomo predstavljali s pisanjem strokovnih člankov in sodelovanjem v medijih.