Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Cvetličar (IV. stopnja)

Page 1 of 2

Pridobljen poklic: CVETLIČAR

Program izobraževanja traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT

VPISNI POGOJI:

 • končana osnovnošolska izobrazba oz.
 • končan program nižjega poklicnega izobraževanja.

KAJ SE DIJAK NAUČI?

Predvsem se strokovno pripravi na cvetličarski poklic in z njim povezanim delom s cvetjem.

Poleg tega se nauči še:

 • podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki,
 • ustvarjalnosti in inovativnosti pri oblikovanj najrazličnejših cvetličnih vezav in dekoracij,
 • prodajati svoje ideje in izdelke,
 • izdelovati aranžerski material.

KAJ NUDITA PRENOVLJENA PROGRAMA CVETLIČAR IN VRTNAR?

Praktično izobraževanje je v prenovljenih programih vključeno v module (bivše predmete).

Dijaki lahko izbirajo posamezne module glede na svoje interese in interese delovnega okolja, iz katerega prihajajo.

Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri delodajalcih in omogoča povezovanje dijakov z delovnim in poslovnim procesom ter doseganje ciljev in poklicnih kompetenc, ki jih šola ne more zagotoviti.

Praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene:

 • individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
 • kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikulum omogoča povezovanje interesov delovnega okolja v regiji s šolo. V odprtem kurikulumu šola lahko ponudi najrazličnejše strokovne module, ki bogatijo poklic cvetličarja in vrtnarja in so v interesu določene regije ali lokalnega okolja.

KONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • z zaključnim izpitom.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja v prav tako prenovljenem programu hortikulturni tehnik PTI