Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Vrtnar (IV. stopnja)

Page 1 of 2

Pridobljen poklic : VRTNAR

Program izobraževanja traja tri leta in je ovrednoten s 180 KT

VPISNI POGOJI:

končana osnovnošolska izobrazba oz.
končan program nižjega poklicnega izobraževanja.

KAJ SE DIJAK NAUČI?

Predvsem se strokovno pripravi za vrtnarski poklic in se osredotoči na delo z naravo in v njej.

Poleg tega se nauči še:

  • podjetniške miselnosti, sposobnosti komuniciranja in uporabe računalnika v stroki,
  • pridelovati vrtnarske oz. hortikulturne rastline in pri tem uporabljati tudi nove metode varstva rastlin,
  • oblikovati in urejati zelene površine,
  • soustvarjati drevesnico in trsnico,
  • pridelovati zelenjadnice,
  • vzdrževati rekreacijske in športne površine, kot so: golf in nogometna igrišča ter številne rekreacijske površine.