Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Aranžerski tehnik

Page 1 of 2

Naziv strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali
  • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

O ZNAČILNOSTIH POKLICA

Program je namenjen dijakom, ki imajo smisel za likovno ustvarjanje in podjetništvo. Poklic aranžerskega tehnika je ustvarjalen in zanimiv. Poudarek je na likovnem in estetskem izražanju, načrtovanju dekoracije prostora, vizualnem komuniciranju, trženju in pospeševanju prodaje.
POKLICNA MATURA
Dijak zaključi šolanje s poklicno maturo, ki je sestavljena iz obveznega dela:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja.

izbirnega dela:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

  • takojšnja zaposlitev ali
  • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah ter s pridobitvijo petega predmeta tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.