Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Hortikulturni tehnik (PTI)

Page 1 of 2

Pridobljen poklic: HORTIKULTURNI TEHNIK
Izobraževanje traja dve leti in je ovrednoteno s 120 KT

VPISNI POGOJI:

 • vpiše se lahko, kdor je pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: vrtnar, cvetličar, kmetovalec, gospodar na podeželju, gozdar, kmetovalka gospodinja, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, oblikovalec kovin-orodjar, oblikovalec kovin, orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji vrtnarskih izdelkov.
 • končano enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

KAJ SE DIJAK NAUČI?
Poiskati smisel in pomen izobrazbe s področja hortikulture.
Poleg tega pa še:

 • utrjevati in praktično nadgraditi izbirne module iz triletnega izobraževanja,
 • načrtovati, organizirati in voditi dela v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • poiskati možnosti in priložnosti za zaposlitev v vrtnarstvu oz. hortikulturi,
 • uporabljati načela trajnostnega razvoja,
 • izbirati široko paleto ponujenih strokovnih modulov,
 • promovirati in tržiti vrtnarske, cvetličarske in hortikulturne proizvode in storitve,
 • spoznati logistiko in logistične modele v hortikulturi,
 • spoznati tehnologije v vrtnarstvu in hortikulturi,
 • sooblikovati in urejati kulturno in urbano krajino ter ohranjati naravno krajino,
 • oblikovati bivalni in poslovni prostor s cvetjem,
 • oblikovati in urejati okolje z rastlinami.

KAKŠNE SPREMEMBE IN MOŽNOSTI NUDI PROGRAM HORTIKULTURNI TEHNIK?

Praktično izobraževanje je v prenovljenih programih vključeno v tako imenovane module (bivše predmete).

Dijaki lahko izbirajo posamezne module glede na svoje interese in interese delovnega okolja, iz katerega prihajajo.

Praktično usposabljanje z delom se lahko izvaja pri delodajalcih in omogoča povezovanje dijakov z delovnim in poslovnim procesom ter doseganje ciljev in poklicnih kompetenc, ki jih šola ne more zagotoviti.

Praktično usposabljanje z delom v delovnem procesu poteka na podlagi sklenjene:

 • individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
 • kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikulum omogoča povezovanje interesov delovnega okolja v regiji s šolo. V odprtem kurikulumu šola lahko ponudi najrazličnejše strokovne module, ki bogatijo poklic hortikulturnega tehnika in so v interesu določene regije ali lokalnega okolja.

KONČANJE PROGRAMA: poklicna matura.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:

 • takojšnja zaposlitev ali
 • nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah ter s pridobitvijo petega predmeta tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Page
 • 1
 • 2