Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Hortikultura / VSŠ

Predmetnik: Hortikultura / VSŠ

Program inženir hortikulture je zasnovan na povsem nov koncept izobraževanja in usposabljanja, z njim pa imamo namen izobraziti strokovnjake, katerih delo bo zajemalo predvsem naslednja področja:

  • oblikovanje in spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem in rastlinami ter sooblikovanje prostorske kulture bivanja;
  • njegovo delo poudarja usmeritev v okoljsko in kulturno osveščeno bivalno in poslovno okolje;
  • organizira in vodi vrtnarsko proizvodnjo, pripravo terena pri gradnji zelenih površin, oskrbo, vzdrževanje zelenih in grajenih prvin oz. zelenih površin;
  • skrbi za urejanje celotnega krajinskega prostora ter upravlja s športnimi in rekreacijskimi površinami.

Predmetnik programa Inženir hortikulture:

OznakaPredmet ali druga sestavinaObvezno/ izbirnoŠt. kontaktnih urŠtevilo ur študentovega delaKreditne točke
LetnikPRSVLVSkupaj
M1Poslovanje in ekonomika (PEK)obveznoprvi 12
P1Poslovno sporazumevanje in vodenjeobveznoprvi42624721806
P2Ekonomika in menedžment podjetijobveznoprvi42624721806
M2Komunikacija in informatikaobveznoprvi 9
P3Strokovna terminologija v tujem jezikuobveznoprvi3030601505
P4Strokovna informatika in statistične metode vrednotenjaobveznoprvi18624481204
P5Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologijeobveznoprvi1236481204
P6Vrtnarska tehnologijaobveznoprvi72126014430010
P7Varovanje krajine, prostora in okoljaobveznoprvi481224841806
P8Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturiobveznoprvi4824721806
M3Poslovanje in zakonodajaobveznodrugi 15
P9Poslovanje vrtnarskega obrataobveznodrugi78123612630010
P10Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovostiobveznodrugi30624601505
M4Tehnologija hortikulturnih rastlinizbirnodrugi 22
P11Pridelovanje vrtninobveznodrugi7210361182107
P12Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlinobveznodrugi7210361182408
P13Pridelovanje drevnineobveznodrugi7210361182107
M5Krajinsko vrtnarstvoizbirnodrugi 22
P14Zemljemerstvo in priprava terenaobveznodrugi6010361061505
P15Gradiva in parkovna tehnikaobveznodrugi7810361242107
P16Zasaditev in vzdrževanje zelenih površinobveznodrugi78103612430010
M6Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinamiizbirnodrugi 22
M7Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinamiizbirnodrugi 22
D1Praktično izobraževanjeobveznoprvi40039013
D2Praktično izobraževanjeobveznodrugi40039013
Prosto izbirni modul ali predmetizbirnoprvi ali drugi605
D2Diplomsko deloobveznodrugi5

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920