Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Leto: 2020

Obvestilo ravnateljice

Spoštovane študentke in študenti,

nadaljujemo z izvajanjem študija na daljavo. Ker še vedno ni prave zajezitve virusa, je to najboljša možnost, da nas čimveč ostane zdravih. Težko oziroma nemogoče je v tem trnutku napovedati kdaj bo konec  oziroma kdaj se bodo razmere tako umirile, da bodo omogočale prihod v šolske prostore.

Prepričana sem, da ste ta način izobraževanja skupaj z vašimi predavatelji in inštruktorji sprejeli in sledite izobraževanju po najboljših močeh. Kot sem vam že napisala, vam priporočam, da  prosti čas izkoristite  za pogovor s prijatelji, starši ali preberete dobro knjigo in se sprehodite v naravi. Vse to naj vam prežene slabe misli, verjemite, da se vse zgodi z določenim namenom in z določenim razlogom.  Tudi sedanja situacija je neka preizkušnja za nas vse.

Nada reberšek Natek, ravnateljica VSŠ

Fotovizije 2020

Študentki 2. letnika SVKT Tija Dobravc in Tia Golob sta na natečaju v okviru razpisanega natečaja Javnega  sklada RS za kulturne dejavnosti prejele priznanje Fotovizije 2020 za področje fotografije. Iskrene čestitke študentkama in mentorici mag. Andreji Džakušič.  

Fotovizije 2020: NASPROTJA
Na razstavi se predstavlja 11 mladih fotografov in fotografinj, ki so sodelovali na natečaju za najboljšo fotozgodbo na temo Nasprotja. Fotovizije so že šesto leto del Festivala mladinske kuture Vizije.

Tia Šimenko Golob: Nasprotja vsakdanjika
Tia Šimenko Golob s Ptuja je študentka vizualnih komunikacij in trženja na Višji šoli za hortikulturo in vizualno umetnost Celje. Serijo Nasprotja vsakdanjika je opisala takole: Čeprav je zunaj bolezen covid-19, je v mojem vsakdanjiku veliko nasprotij. Zato sem se odločila za razlike v vsakdanu, kajti vidiš jih vsak dan, vendar jih velikokrat spregledaš ali pa ne polagaš pogleda na njih.

Tija Dobravec: Pot življenja
Tudi Tija Dobravec iz Kamnika je študentka na Višji šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju. Serija fotografij Pot življenja je nastala v njenem domačem okolju. Za dodatne detajle in modele si je izbrala najbližje, saj je v času fotografiranja naloge in obveznosti morala povezati s sloganom »ostani doma«.
virtualno razstavo najdete na:

EUROSKILLS – SODELOVANJE ŠOLE NA EVROPSKEM TEKMOVANJU IZ CVETLIČARSTVA IN SLIKOPLESKARSTVA GRAZ 2021

Euroskills je evropsko tekmovanje mladih v poklicnih spretnostih, ki je organizirano bienalno v različnih evropskih mestih.

Slovenski predstavniki posameznih poklicnih področij se izbirajo na državnih tekmovanjih.

Na tekmovanju Euroskills 2021, ki bi naj potekalo v Grazu, pa sodelujemo celo kar v treh poklicnih spretnostih.

S področja cvetličarstva je Mojca Sodin mentorica Tilnu Lipniku, bivšemu dijaku in sedanjemu študentu naše šole v višješolskem programu Hortikultura. Tilen je prejel že vrsto priznanj in nagrad, tako na mednarodnem kot državnem nivoju.

S področja aranžerstva Petra Pižmoht, ki že od leta 2014 sodeluje kot mednarodna sodnica, letos pa že drugič kot namestnica glavne sodnice na tem evropskem tekmovanju, sodeluje pri pripravi tekmovalke iz aranžerstva iz Ptuja in tudi pri sami organizaciji evropskega tekmovanja na tem področju.

Lara Esih, bivša dijakinja programa aranžerski tehnik in sedanja študentka naše šole v višješolskem programu snovalec vizualnih komuniukacij in trženja, je v tekmovanje vključena na področju slikopleskarstva, pod somentorstvom Petre Pižmoht.

 

Rezultati pisnega dela izpita SIS, ISM (18. 9. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040370116 40
13040370148 52
13040370162 14
13040370149 35
13040370168 73
13040370125 78
13040370153 18
13040370171 78
13040370157 67
13040370142 ustno
13040370063 50
13040201087 77

Ustni del izpita bo v petek, s pričetkom ob 13.00 v predavalnici 25

Matej Zdovc

Obvestilo študentom o pričetku študijskega leta 2020/2021

Na podlagi navodil MIZŠ z dnem 25. 08. 2020 in priporočil Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ)  je predvideno izvajanje študijskega procesa po modelu B, kar pomeni, da se s 1. oktobrom 2020 novo študijsko leto prične s prihodom vseh študentov v šolo.

V šoli se študentom omogoči nemoteno delo v matičnih učilnicah in predvidi le potrebno prehajanje med predavalnicami in laboratoriji.

Študenti morate upoštevati priporočila NIJZ, ki veljajo za vse zaprte prostore in higienske zahteve glede umivanja rok, nošenja mask, higieno kihanja in kašljanja, medosebne razdalje idr.

Pomembno

Študenti morate predhodno izpolniti Izjavo, s katero izkazujete svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje družinskih članov, dostopno v Evidenci ob prijavi na izpit.

Povezava do izjave

Nadaljuj z branjem

Rezultat izpita SIS, ISM (26. 6. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040201055 7
13040370149 27
13040201053 50
13040370102 38
13040370116 10
13040370153 4
13040370157 2
13040370155 29
13040370168 25
13040370147 30
13040370162 5
13040201080 83
13040201087 43
13040370134 85
13040370148
30

Ustni izpit za kandidata 13040201077 in 13040201053 bo v petek, 3. 7. 2020 ob 10ih (predavalnica 25). Ogled izpitov in kolokvijev je pred ali po ustnem delu.

Matej Zdovc

Rezultati SIS (19. 6. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040201083 61
13040201080 43
13040201082 61
13040370146 25
13040370149 26
13040201087 39
13040370148 14
13040370147 72
13040370154 31
13040370152 50
13040370156 31
13040201079 72
13040201077 59
13040370157 16
13040370151 77
13040370171 32
13040370166 93
13040201091 86
13040370172 50
13040370168 30
13040370155 6
13040370163 63
13040370153 8

Matej Zdovc

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920