Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Erasmus+

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2014-2020 (slovenski prevod)

PIC KODA: 949280025
Erasmus identifikacijska koda: SI CELJE01
Koordinator: Tjaša Ogrizek, prof.

KA 1

Predstavitev Programa Erasmus+, 8.12.2017

RAZPIS 2017   ROK PRIJAVE PODALJŠAN DO 25. JANUARJA 2019


Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.

Razpis za sofinanciranje mobilnosti za študente

Razpis za sofinanciranje mobilnosti za osebje


Arhiv mobilnosti KA 1


KA 2


DOKUMENTACIJA: