Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Rezultat izpita SIS, ISM (26. 6. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040201055 7
13040370149 27
13040201053 50
13040370102 38
13040370116 10
13040370153 4
13040370157 2
13040370155 29
13040370168 25
13040370147 30
13040370162 5
13040201080 83
13040201087 43
13040370134 85
13040370148
30

Ustni izpit za kandidata 13040201077 in 13040201053 bo v petek, 3. 7. 2020 ob 10ih (predavalnica 25). Ogled izpitov in kolokvijev je pred ali po ustnem delu.

Matej Zdovc

Rezultati SIS (19. 6. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040201083 61
13040201080 43
13040201082 61
13040370146 25
13040370149 26
13040201087 39
13040370148 14
13040370147 72
13040370154 31
13040370152 50
13040370156 31
13040201079 72
13040201077 59
13040370157 16
13040370151 77
13040370171 32
13040370166 93
13040201091 86
13040370172 50
13040370168 30
13040370155 6
13040370163 63
13040370153 8

Matej Zdovc

Izpit STJ/A in SIS, ISM

Obvestilo

Kolokvij SIS in ISM za redne študente bo v petek, 19.6.2020ob 10.00 uri v predavalnicah 25 in 26.

Izpit STA  bo v torek, 23. 6., ob 8.00, v učilnici 33.

Navodila za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa na Višji strokovni šoli v času od 18. 5. 2020 do preklica

Na podlagi sklepa Vlade RS z dnem 29. aprila 2020, na podlagi ocen in predlogov Ministrstva za zdravje in okrožnice MIZŠ o sprostitvi ukrepov vezanih na epidemijo korono virusa COVID19 z dne 08. maja. 2020 in navodil NIJZ ter posvetovanj z ravnatelji drugih višjih strokovnih šol ter po lastni presoji podajam Navodila za izvajanje laboratorijskih vaj in izpitov v času od 18. maja. 2020 do konca študijskega leta 2019/2020 z naslednjo vsebino:

1. SPLOŠNA NAVODILA

 • Študenti upoštevajte skupna navodila in vstopno točko zavoda ŠHVU Celje z vsemi označbami, saj pojav novega korono virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah.
 • Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanete DOMA. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikov obraza z nečistimi rokami pomembno za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.
 • Povečana fizična razdalja med vami zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Pomembno

Študenti morate predhodno izpolniti Izjavo, s katero izkazujete svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje družinskih članov, dostopno v Evidenci ob prijavi na izpit.

Povezava do izjave


2. PRIHOD ŠTUDENTOV DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT

 1. Prihod do šole

 • Študenti prihajate v šolo z javnim prevoznim sredstvom, avtomobilom ali peš (spodbuja se peš hoja, kolesarjenje ali individualni prevoz),
 • pri uporabi javnega prevoza veljajo pravila ravnanja, ki jih je za čas epidemije COVID-19 določil NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19),
 • v primeru, da se peljete z osebnim avtomobilom več ljudi, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu, je obvezno nošenje zaščitne obrazne maske.

2. Vstopanje v šolski prostor

 • Študenti vstopate v šolo posamično in ves čas vzdržujete medosebno razdaljo 1,5 m do 2 m,
 • ob vstopu v šolske prostore si morate razkužiti roke in nositi svojo zaščitno masko, ki jo ob morebitni daljši prisotnosti na šoli po 3 urah zamenjate. Podrobnosti tega ukrepa so dosegljive na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
 • Splošne informacije o uporabi zaščitnih mask so dosegljive na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
 • upoštevati morate omejitev števila ljudi do 15 v istem prostoru,
 • v predavalnici so nameščena tudi navodila za pravilno higieno rok in nošenja mask,
 • študenti boste imeli vse aktivnosti, laboratorijske vaje in izpite v predavalnici 29,
 • laboratorijske vaje in izpiti bodo potekali v popoldanskem času.

3. POTEK DELA V ŠOLI V ČASU IZVAJANJA LABORATORIJSKIH VAJ IN IZPITOV

 1. Predavalnica

 •  Vstop v predavalnico 29 je mogoč, ko se le ta temeljito prezrači in razkuži,
 • vrata predavalnice bodo odprta do začetka izvajanja vaj oziroma izpita,
 • potrebno je upoštevanje medosebne razdalje 1, 5 m do 2 m,
 • študenti zasedate vedno isto delovno mesto,
 • priporoča se, da si študenti ne menjavate pisalnega ali drugega materiala,
 • pri izvajanju laboratorijskih vaj določi posamezne odmore predavatelj in pazi na upoštevanje predpisane medosebne razdalje pri izstopu iz predavalnice in vstopu v predavalnico,
 • vso gradivo za izvajanje laboratorijskih vaj študentom dodeli predavatelj,
 • prav tako predavatelj razdeli izpitne pole,
 • študenti izpitne pole po končanem izpitu odložite na začetek mize in posamično odidete iz predavalnice,
 • predavatelj shrani izpitne pole ali drugo vaše gradivo vsaj 1 dan v poseben prostor in šele nato popravi ali pregleda ter oceni,
 • predavatelj predavalnico zapusti zadnji in omogoči razkuževanje prostora.

2. Uporaba sanitarije

 • Študenti vstopate v sanitarije posamično,
 • vrata vstopa v sanitarni prostor bodo ves čas odprta, v primeru, da niso, se priporoča odpiranje vrat s komolci,
 • obvezno je umivanje rok z milom ali z razkužilom in uporaba papirnatih brisač.

3. Odhod domov

 • Študentom je prepovedano zadrževati se v prostoru pred predavalnico, ampak morate posamično upoštevajoč medosebno razdaljo 1, 5 do 2 m zapustiti notranjost šole,
 • zadrževanje v skupinah oz. druženju na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje, motnje okušanja in vonja) ali druge okužbe ostanemo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktiramo s svojim osebnim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Zaključek:

Drage študentke in študenti,

ponosna sem na vas, ker ste hitro, brez večjih problemov sprejeli povsem nov način sprejemanja znanja in se prilagodili tudi drugačnemu ocenjevanju pridobljenega znanja. Prepričana sem, da tudi ukrepe, ki so potrebni, da upočasnimo epidemijo, spoštujete in skrbite za osebno higieno ter higieno prostora, v katerem se zadržujete. Tako naj tudi ostane in veselimo se dne, ko bomo na ukrepe lahko pozabili.

Vse dobro.

Nada Reberšek Natek, ravnateljica VSŠ

Obvestilo

18. maja se delno sprostijo določeni ukrepi za zajezitev epidemije virusa COVID 19, zato bo možno opravljati določene izpite in vaje na šoli. Točna navodila in razpored izpitov boste prejeli do konca tega tedna.
Še vedno pa je potrebno upoštevati nošenje mask v zaprtih prostorih in skrbeti za higieno rok.

Ravnateljica VSŠ

Izpit SIS 8.5.2020

Sporočilo za študente :
Izpit SIS bo potekal v MS Teams.
Dobimo se ob 12.30 v MS Teams, ekipa SIS, zaradi navodil za delo.

Navodila VSŠ za prepričitev širjenja virusa COVID19

Na podlagi okrožnice MIZŠ prispele 12. marca v popoldanskih urah, sklepa vlade RS 18100-7/2020/2, odredbe ministrstva za zdravje in internih navodil ravnateljice ŠHVU Celje VSŠ zaradi preprečitve množičnega širjenja virusa COVID19

Začasno prekinjamo izobraževalni proces na naši višji strokovni šoli. Prekinitev velja od 16. marca 2020 do nadaljnega.

Prekinja se izvajanje na šoli in sicer:

 • predavanja, seminarske in laboratorijske vaje,
 • ekskurzije in terenski ogledi,
 • praktično izobraževanje pri delodajalcih,
 • delni izpiti, predmetni izpiti, diplomski izpiti.

Vse potrebne ostale informacije sledijo, zato vas prosimo, da sledite obvestilom na spletni strani in skupnih elektronskih poštah.

Čuvajte svoje zdravje in sledite navodilom ustreznih inštitucij.

Dosegljivi smo vam: nada.natek@hvu.si, 040 637 287 ali referat@hvu.si

Rezultati izpita SIS, ISM (21. 2. 2020)

Študent Rezultat [%]
13040370118 61
13040370027 35
13040370120 18
13040201086 25
13040200899 56
13040201085 51
13040250477 79
13040200845 90
13040201042 56
13040370160 66
13040370161 88
13040201089 80
13040370116 25

Ustni del izpita bo v petek, 6. 3. 2020, s pričetkom ob 16.30 v predavalnici 25.

Matej Zdovc

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920