Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Pomembno obvestilo za dijake nezaključnih letnikov

Dijaki do četrtka, 28. 5. 2020, po e-pošti na naslov vesna.flander@hvu.si  pošljejo podpisano izjavo »Izjava staršev/dijaka pred vstopom v šolo« (izjava mladoletni dijak in izjava polnoletni dijak). V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. Dijaki, ki do 28. 5. 2020 ne bodo oddali izjave po e-pošti, ne morejo biti pri pouku, na PUD –u, na pripravah na izpite in ne morejo pristopiti k izpitom.

Rokovnik

 • Redni pouk bo do petka, 12. junija 2020.
 • Ocene morajo biti zaključene do četrtka, 18. junija 2020, do 14.00.
 • Redovalna konferenca za dijake nezaključnih letnikov bo v petek, 19. junija 2020, zjutraj.
 • Razdelitev spričeval za dijake nezaključnih letnikov bo v sredo, 24. junija 2020, v šoli.
 • Dijaki v sredo, 24. junija 2020, oddajo razredniku naslednje dokumente:
  • Vpisnico (Priloga 7) za vpis v višji letnik. Vpisnico podpišeta dijak in starš.
  • Prijava na šolsko prehrano – malico (Priloga 8). Prijavo podpišejo starši.
  • Naročilnica za učbeniški sklad 2020/2021 (Priloga 9). Naročilnico podpišejo starši.
 • Popravni izpiti (spomladanski rok) bodo v času med 1. in 6. julijem 2020; prijavnice dijaki oddajo razredniku do 24. junija 2020 osebno ali pa po e-pošti vesna.flander@hvu.si. Priprave na popravni izpit so v času med 26. in 30. junijem 2020 (poseben razpored – dogovor z učiteljem).
 • Popravni izpiti (jesenski rok) bodo v času od 17. do 21. avgusta; prijavnice dijaki oddajo prav tako do 24. junija 2020. Zadnji rok za oddajo prijavnice je 6. julij 2020. Priprave na popravni izpit bodo določene kasneje.

PUD – praktično usposabljanje z delom

1. PUD – aranžerski tehnik

Dijaki, 1.AT, 2.AT in 3.AT morate po programu opraviti po 38 celih ur prakse oz. PUD.  Sedaj je čas, da to opravite, če kdo izmed vas izjemoma tega ne bo uspel, bo potem to moral nadoknaditi naslednje šolsko leto. Dnevnik, podpisane pogodbe in potrdila lahko oddate osebno ravnateljici v šoli v času uradnih ur, po navadni pošti ali pa scan. oz. dokumente fotografirate in mi jih pošljete.

2. PUD: 1.CV

Dijaki 1.CV bi morali imeti PUD zadnji teden v aprilu in prvi teden v mesecu maju.

Novi rok za PUD 1.CV:

 • junij do 5. junij 2020, I. teden; 7.00 do 14.00
 • junij do 12. junij 2020, II. teden; 7.00 do 14.00

3. PUD – počitniška praksa

 • CV in domski dijaki; 22. junij do 26. junij 2020, 7.00 do 14.00;
 • CV: 6. julij do 10. julij 2020, 7.00 do 14.00;
 • (d)HT: 20. julij do 24. julij 2020, 7.00 do 14.00;
 • HT, 2.HT in 3.HT: 10. avgust do 14. avgust 2020; 7.00 do 14.00;

Praktično usposabljanje z  delom poteka vsak dan med 7.15 in 14.00 oz. 15.00 (glej razpored zgoraj). V šolo prihajate ob 7.00, kjer se do 7.15 oblečete v delovno obleko glede na program, ki ga obiskujete (cvetličarji – predpasniki, vrtnarji, hortikulturni tehniki – farmarke). Poleg imejte še cepilni nož, vrtnarske škarje, beležko in svinčnik ter bodite vremenu primerno dodatno oblečeni in obuti.

Dijaki vsak dan sproti doma pišete E-DNEVNIK, ki ga po končanem praktičnem usposabljanju oddate mentorici.

Mentorji za PUD:

1.CV – Romana Špes,

2.CV – Andreja Gerčer,

4.(d)HT – Elizabeta Strenčan,

1.HT – Veronika Cvetko,

2.HT – Katja Funtek.

3.HT – Emil Špes.

Garderobne omarice: dijaki nezaključnih letnikov garderobnih omaric ne boste izpraznili, saj velja pravilo, da imate svojo garderobno omarico v uporabi do končanja šolanja pri nas na šoli.

Knjižnica – vračilo gradiva: dijaki prinesete učbenike in ostalo gradivo vsak dan med 8.00 in 12.00, do vključno 24. junija 2020.

Splošni higienski ukrepi

 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra).
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V primeru, da milo in voda nista dostopna, si roke razkužimo.
 • Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno (na vsako uro) temeljito prezračimo.
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

 Zdravstvene omejitve

 • Pouk obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji.
 • Dijaki do četrtka, 28. 5. 2020, po e-pošti na naslov vesna.flander@hvu.si pošljejo podpisano izjavo »Izjava staršev/dijaka pred vstopom v šolo«. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam (Priloga 1: Navodila NIJZ, stran 23 oz. 24). Dijaki, ki do 28. 5. 2020 ne bodo oddali izjave po e-pošti, ne morejo biti pri pouku, na pripravah na izpite in ne morejo pristopiti k izpitom.
 • Dijaki, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditve (Priloga 1: Navodila NIJZ, stran 27 – 30) za čas obiska šolskega pouka ter priprav na izpite in izvedbo izpita, se o tem posvetujejo z lečečim zdravnikom.

 Prihod do šole in vstopanje v šolski objekt, potek dela, odhod domov

 • Zaposleni, dijaki in obiskovalci v šolski objekt vstopajo posamično (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra) in nosijo masko, ki jo prinesejo s seboj (menjajo jo na 2 do 3 ure).
 • Zaposleni, dijaki in obiskovalci si ob vstopu v objekt razkužijo roke.
 • Dijaki boste ob prihodu v šolo seznanjeni z razporedom učilnic.
 • Dijaki ne zapuščajo učilnic med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico.
 • Dijaki prinesejo malico od doma. Pred hranjenjem naj si dijak svojo klop (mizo) obriše z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom in naredi pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovi. Pred hranjenjem si dijak roke umije in razkuži. Po hranjenju postopek ponovi.
 • Dijaki iz šole izstopajo posamično (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra).
 • Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

 Garderoba

 • Dijaki v razred prihajajo v čevljih.
 • V garderobo vstopajo dijaki posamično.

 Ukrepanje v primeru obolenja s simptomi/znaki COVID-19

 • Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Če mora počakati starše ali skrbnike, počaka v izolaciji (učilnica 23). Ves čas nosi masko.
 • Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo, šola pa NIJZ.
 • Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo, šola pa NIJZ.

 Priloge:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911