Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kategorija: Obvestila

Razpored pisnih in ustnih izpitov poklicne mature – jesenski rok 2020

RAZPORED PISNIH IZPITOV POKLICNE MATURE
PONEDELJEK, 24. avgust 2020
SLOVENŠČINA
TOREK, 25. avgust 2020
MATEMATIKA
PETEK, 28. avgust 2020
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
PONEDELJEK, 31. avgust 2020
HORTIKULTURA,
OBLIKOVANJE V ARANŽERSTVU

 

Pisni izpiti se začnejo ob 9.00. Na šoli bodite 20 minut prej.

Razpored pisanja po razredih bo objavljen na oglasni deski poklicne mature na dan izpita.

RAZPORED USTNIH IZPITOV (klikni)

Avtobusna postaja in spremenjen vhod v šolo

Zaradi spremembe prometnega režima na Ljubljanski cesti (ob šolskem parku), kjer se izvajajo dela postavitve nove kolesarske steze, so vrata ob postaji ZAPRTA.
Dijaki  uporabljajte vhod pri zadnjih vratih, poleg stare orodnice (na koncu šolskega igrišča).

Pomembno obvestilo za dijake nezaključnih letnikov

Dijaki do četrtka, 28. 5. 2020, po e-pošti na naslov vesna.flander@hvu.si  pošljejo podpisano izjavo »Izjava staršev/dijaka pred vstopom v šolo« (izjava mladoletni dijak in izjava polnoletni dijak). V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. Dijaki, ki do 28. 5. 2020 ne bodo oddali izjave po e-pošti, ne morejo biti pri pouku, na PUD –u, na pripravah na izpite in ne morejo pristopiti k izpitom.

Rokovnik

 • Redni pouk bo do petka, 12. junija 2020.
 • Ocene morajo biti zaključene do četrtka, 18. junija 2020, do 14.00.
 • Redovalna konferenca za dijake nezaključnih letnikov bo v petek, 19. junija 2020, zjutraj.
 • Razdelitev spričeval za dijake nezaključnih letnikov bo v sredo, 24. junija 2020, v šoli.
 • Dijaki v sredo, 24. junija 2020, oddajo razredniku naslednje dokumente:
  • Vpisnico (Priloga 7) za vpis v višji letnik. Vpisnico podpišeta dijak in starš.
  • Prijava na šolsko prehrano – malico (Priloga 8). Prijavo podpišejo starši.
  • Naročilnica za učbeniški sklad 2020/2021 (Priloga 9). Naročilnico podpišejo starši.
 • Popravni izpiti (spomladanski rok) bodo v času med 1. in 6. julijem 2020; prijavnice dijaki oddajo razredniku do 24. junija 2020 osebno ali pa po e-pošti vesna.flander@hvu.si. Priprave na popravni izpit so v času med 26. in 30. junijem 2020 (poseben razpored – dogovor z učiteljem).
 • Popravni izpiti (jesenski rok) bodo v času od 17. do 21. avgusta; prijavnice dijaki oddajo prav tako do 24. junija 2020. Zadnji rok za oddajo prijavnice je 6. julij 2020. Priprave na popravni izpit bodo določene kasneje.

Nadaljuj z branjem

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911