Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Category: Obvestila

Obvestilo Covid 19 – oktober 2020

Glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19, se bo na podlagi sklepa ministrice za izobraževanje, znanost in šport od 19. oktobra 2020 do 25. 10. 2020 začasno izvajal pouk na daljavo.

Pri pouku na daljavo bomo uporabljali enotni komunikacijski kanal: Microsoft Teams.

Dijaki in dijakinje ste dolžni spremljati pouk po urniku in upoštevati vsa navodila učiteljev.

Športni dan

V četrtek, 1. 10. 2020, bo 1. športni dan za 1. C/V, 1. AT/HT, 2. C/V, 2. AT/HT, 3. C/V, 3. AT/HT, 4. AT/HT in 4. (d)HT.

Naša aktivnost bo pohodništvo. Razpored in spremstvo si oglejte na oglasni tabli. Oblecite in obujte se vremenu primerno!

Dijaki 1. in 4. letnikov prevzamete malico na šoli 10 minut pred odhodom!!!

Dijaki 1. letnikov imejte s seboj pisala in 2 €. 5. (d)HT ima pouk.

 

Dodatna pravila glede Covid-a

Učilnice bodo odprte vsak dan 10 minut pred začetkom pouka ob 6.50. Če dijaki pridete v šolo prej in pričnete s poukom kasneje počakate v učilnici.

V posameznem razredu se skupaj z razrednikom dogovorite in zapišite dva dijaka, ki bosta odgovorna za red in disciplino v učilnici, hkrati pa skrbita za odgovoren odnos do opreme.

Dežurni dijaki in učitelji pričnete z dežurstvom ob 7.30.

Celje, 2. 9. 2020

Obvestilo glede popravnih in ostalih izpitov – avgustovski rok (od 17. 8. do 26. 8. 2020)

Zaradi prenove stopnišča v vzhodnem delu stavbe je spremenjen razpored nekaterih učilnic pri izpitih. Izpiti potekajo v prostorih Višje strokovne šole, kjer tudi vstopate z maskami.

Razpored je naslednji:

Predmet Učilnica
Ponedeljek, 17. avgust 2020  
Slovenščina 25
Torek, 18. avgust 2020
Nemščina 22
Sreda, 19. avgust 2020  
Podjetje na trgu 26
Informatika in poslovno komuniciranje 26
Osnove filma in fotografije 26
Multimedisko oglaševanje 26
Poslovno komuniciranje z osn. nemščine 26
Zgodovina 26
Družboslovje 26
Četrtek, 20. avgust 2020  
Osnove hortikulture 2
Petek, 21. avgust 2020  
Podjetje na trgu 2
Osnove vrtnarske tehnologije 2
Osnove krajinarstva 2
Ponedeljek, 24. avgust 2020  
Slikarske tehnike 26

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911