Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Category: Obvestila

Govor ob podelitvi spričeval za POM in ZI, 7. julij 2021

Spoštovani maturantje, spoštovane maturantke, pozdravljeni profesorji in profesorice, cenjeni starši in drugi gostje …

Danes je za nas prav poseben dan, še zlasti pa za:

  • generacijo cvetličarjev in vrtnarjev 2018 do 2021,
  • generacijo aranžerskih tehnikov 2017 do 2021,
  • generacijo hortikulturnih tehnikov SSI 2017 do 2021 in
  • generacijo hortikulturnih tehnikov PTI 2019 do 2021.

Z  veseljem ugotavljamo, da ste dosegli zastavljeni cilj. Vaša radost je toliko večja, kolikor več truda je bilo potrebno vložiti.

Šolanje na naši šoli končujete ob pomembnem mejniku za Slovenijo, saj letos praznujemo 30. obletnico samostojne in neodvisne države. Poleg tega zaključujete šolanje v obdobju svetovne zdravstvene krize, ki jo obvladuje Covid 19.

Nadaljuj z branjem

Podelitev spričeval POM in ZI, sreda 7. julij 2021

V sredo, 7. julija 2021 imamo ob 8.00 kratek kulturni program in razdelitev spričeval za zaključne letnike PM in ZI – zunaj, v parku. V primeru slabega vremena bo podelitev potekala z razredniki po matičnih učilnicah. Med  9.00 in 11.00 sledi druženje zaključnih letnikov z razredničarkami v parku.

Dijakom in dijakinjam ob zaključku šolskega leta 2020/2021 in 30. obletnici samostojne države Slovenije

Počasi se izteka že drugo šolsko leto, ki je v znamenju Covid -19. Letošnje šolsko leto je potekalo dve tretini pouka »on-line« v virtualnem svetu preko skupnega kanala MS Teams. Učitelji in dijaki smo se pri tem veliko naučili, saj smo dobro usvojili digitalno kompetenco, ki nam bo še kako prav prišla. Kljub vsemu pa smo vsi komaj čakali, da ponovno sedemo v šolske klopi po modelu C in kasneje po modelu B, saj smo zelo pogrešali eden drugega. Pohvaliti želim dijake in učitelje, ki ste pouk na daljavo izpeljali zelo dobro, kar potrjuje poprečno zelo dober učnih uspeh. Tudi sicer je bilo posebno leto, saj se je zgodilo prvič, da dijaki zaključnih letnikov zaradi epidemije niso imeli maturantskega plesa in se ni slišal njihov veselo zapeti »Gaudeamus igitur«.

To leto je za našo šolo zelo pomembno, saj nam je resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo nov program Fotografski tehnik. Prepričana sem, da novo pridobljeni program prinaša zelo pomemben mejnik v razvoju naše šole. Tako bodo dijaki programa fotografski tehnik z novim šolskim letom 2021/22 prvič  sedli v naše šolski klopi.

Nadaljuj z branjem

Pot osamosvojitve slovenije

V četrtek, 24. 6. 2021, smo na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje na prav poseben način zaključili šolsko leto in obeležili 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Dijaki ne zaključnih letnikov so se zjutraj zbrali na šolskem dvorišču, od koder so z razredniki odšli v šolski park, kjer smo pripravili POT OSAMOSTVOJITVE SLOVENIJE.

Pot je bila razdeljena na šest vsebinskih sklopov: POT K SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE, DRŽAVNI SIMBOLI REPUBLIKE SLOVENIJE, SIMBOLI EVROPSKE UNIJE, PREPOZNAVNE SLOVENSKE RASTLINE, DOMOVINSKE PESMI in KVIZ.

Dijaki posameznih razredov so se razkropili po parku, kjer so v prijetni senci starih dreves na zanimiv in ustvarjalen način spoznavali ter utrjevali zgodovino in simbole naše države in Evropske unije. Pri prvi postojanki so se dijaki seznanili s ključnimi dogodki in mejniki povezanimi s samostojnostjo naše domovine. Na drugi točki, kjer so bili predstavljeni simboli Republike Slovenije, so zapeli himno, narisali grb in slovensko zastavo. Na tretji točki so ponovili simbole Evropske unije ter na zemljevid Evrope pritrjevali zastave posameznih evropskih držav. Posebno mesto smo namenili prepoznavnim slovenskim rastlinam ter avtohtonim vrstam, njihovim značilnostim in posebnostim. Po pripravljenih navodilih so izdelovali nageljne iz krep papirja. Predzadnja tema je bila povezana z domovinskimi pesmimi. Dijaki so brali domovinske pesmi, deklamirali Gregorčičevo pesem Soči ter sami pisali pesmi, sporočila in čestitke Sloveniji ob 30. obletnici samostojnosti.

Na koncu prehojene poti so dijaki reševali spletni kviz – ki smo ga pripravili na šoli – in v katerem so bile naloge povezane z vsebino Poti osamosvojitve Slovenije.

Na šoli se zavedamo, kako pomembna je domovinska vzgoja za mlade rodove, ki še niso bili rojeni v času osamosvajanja naše dežele, pri tem pa iščemo zanimive in inovativne pristope učenja, kjer lahko vsak dijak pokaže svoje znanje, spretnosti in veščine.

Priprave na popravne izpite

Priprave na popravne izpite 28. in 29. 6. 2021

Ime Priimek Datum Ura Učilnica/kabinet
Vesna FLANDER 29.06.2021 08.00 pisarna svetovalne delavke
Katja FUNTEK 29.06.2021 08.00 22
Andreja GERČER 29.06.2021 08.00 55
Sergeja JEKL 29.06.2021 08.00 42
Evelina KLANŠEK 28.06.2021 10.00 48
Evelina KLANŠEK 29.06.2021 09.00 48
Danica KOROŠEC 29.06.2021 10.00 1
Sergej KOS 28.06.2021 08.00 v rastlinjaku
Štefanija KOS ZIDAR 28.06.2021 9.00 – 9.45 pisarna ravnateljice
Lidija OBLAK 29.06.2021 8.00 – 10.00 51
Tjaša OGRIZEK 28.06.2021 08.00 52
Petra PIŽMOHT 28.06.2021 08.00 33
Matjaž PUSTOSLEMŠEK 29.06.2021 09.00 1
Romana ROŽMARIČ 28.06.2021 08.00 pred zbornico
Ana SOTOŠEK 29.06.2021 08.00 2
Branka TURŠIČ 29.06.2021 08.00 43
Karmen VOLAVŠEK 29.06.2021 09.00 33

Šolska  svetovalna delavka,  Vesna Flander                                               Ravnateljica, Štefanija Kos Zidar

 

Pot osamosvojitve Slovenije in podelitev spričeval

V četrtek, 24. 6. 2021, bo podelitev spričeval za ne zaključne letnike, hkrati pa bomo ta dan počastili pomembno obletnico – 30-LETNICO OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE.

Dijaki posameznih razredov se po določenem spodnjem razporedu zberete pred šolo, od koder boste odšli v šolski park, kjer se boste vključili v aktivnosti pripravljene POTI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE.

RAZRED URA
1.      C/V 8. 00
1.      AT/HT 8. 15
2.      C/V 8. 30
2.      AT/HT 8. 45
3.      AT/HT 9. 00
4.      dHT 9. 15

Nato boste odšli v matične učilnice, kjer vam bodo razredniki razdelili spričevala. Ta dan boste dijaki dobili suho malico.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911