Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kategorija: Krožki na šoli

Seznam krožkov

Krožki so vsak 2. in 4. torek v mesecu od 13.15 – 14.00.

Krožki v šolskem letu 2021/22:

Št. Ime krožka Mentorji Učilnica/prostor
 1. MAVRICA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Klemen Vodovnik Pred vhodom šole
2. EKO KROŽEK (Eko šola) Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec 29
 3. CVETLIČARSKO-VRTNARSKI K. Ana Sotošek, Katja Funtek 2 in 22
 4. LIKOVNO USTVARJALNI KROŽEK Danica Korošec in Matjaž Pustoslemšek 1
 5. BRALNI KROŽEK Evelina Klanšek 28
 6. ČEBELARSKI KROŽEK Andrej Jernej, Sergej Kos 6
 7. ŠOLSKI RADIO Sergeja Jekl, Elizabeta Strenčan knjižnica
 8. GEOGRAFSKO TURISTIČNI KROŽEK Lidija Oblak 42
9. PEVSKI ZBOR – vokalna skupina Karmen Zidar Kos – se začasno ne izvaja Sejna soba
10. Vrtnarski krožek, izzivi v hortikulturi Emil Špes, Romana Špes Rastlinjak, šolski park
11.. POHODNIŠKI KROŽEK Erika Kramaršek, Bogdana Kapitler Pred vhodom šole
12. MATEMATIČNI KROŽEK Branka Turšič 43
13. PSIHOLOGIJA – priprava na tekmovanja Vesna Flander Sejna soba

 

Fotografski krožek

Prvi vtisi so pozitivni, energija v razredu je sproščena, komunikacija med nami in mentoricami lepo teče. Na prvih dveh srečanjih smo se na kratko spoznali, nato je nam profesorica predstavila načrt dela ter nam ponudila nekaj tekmovanj, na katera naj bi se kot skupnost udeležili. Predstavljena nam je bila že prva snov (tretjine, portret, perspektiva), izkoristili pa smo tudi sončno vreme in se malo poigrali z našimi kamerami.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911