Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kategorija: Krožki na šoli

Seznam krožkov

Krožki so vsak 2. in 4. torek v mesecu od 13.15 – 14.00.

Krožki v šolskem letu 2020/21:

Zap. Št. Ime krožka Mentorji
 1. MAVRICA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI
Romana Rožmarič, Branka Turšič
 2. EKO KROŽEK (Eko šola)  Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec
 3. CVETJE IN ZELIŠČA                                                 Ana Sotošek, Katja Funtek
 4. LIKOVNO USTVARJALNI KROŽEK
D. Korošec, M. Pustoslemšek
 5. BRALNI KROŽEK Evelina Klanšek
 6. ČEBELARSKI KROŽEK Andrej Jernej, Sergej Kos
 7.
ŠOLSKI RADIO
Sergeja Jekl, E. Strenčan
8. GEOGRAFSKO TURISTIČNI KROŽEK Lidija Oblak
 9. FOTOGRAFSKI KROŽEK
Veronika Cvetko
10. PEVSKI ZBOR – (začasno se ne izvaja zaradi Covid-a)
Karmen Zidar Kos
11.
PROJEKT RaST – trendi v floristiki in vrtnarstvu
M. Sodin, R. Špes, A. Sotošek
12. POHODNIŠKI KROŽEK E. Kramaršek, B. Kapitler

 

Fotografski krožek

Prvi vtisi so pozitivni, energija v razredu je sproščena, komunikacija med nami in mentoricami lepo teče. Na prvih dveh srečanjih smo se na kratko spoznali, nato je nam profesorica predstavila načrt dela ter nam ponudila nekaj tekmovanj, na katera naj bi se kot skupnost udeležili. Predstavljena nam je bila že prva snov (tretjine, portret, perspektiva), izkoristili pa smo tudi sončno vreme in se malo poigrali z našimi kamerami.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911