Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kategorija: Krožki na šoli

Seznam krožkov

Krožki so vsak 2. in 4. torek v mesecu od 13.15 – 14.00.

Pevski zbor – vokalna skupina, ob petkih od 9.00 – 10.30.

Krožki v šolskem letu 2019/20:

Zap. Št. Ime krožka Mentorji
 1. MAVRICA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI ( odbojka, aerobika, tek …) – II. polletje Romana Rožmarič
2. EKO KROŽEK (Eko šola)  Andreja Gerčer, Anja Žužej Gobec, Erika Krameršek, Bogdana Kapitler
 3. FLORISTIČNI  KROŽEK                                                    Ana Sotošek, Katja Funtek
4. MATEMATIČNI KROŽEK Branka Turšič
 5. BRALNI KROŽEK Evelina Klanšek
 6. ČEBELARSKI KROŽEK Andrej Jernej, Sergej Kos
 7. ŠOLSKO GLASILO, ŠOLSKI RADIO

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE

Sergeja Jekl, Danica Korošec
8. IZBRANE KULTURNE PRIREDITVE Sergeja Jekl, Branka Turšič, Karmen Volavšek
 9. NOVI IZZIVI V HORT. IN FLORISTIKI ( priprave na tekmovanja in promocijske delavnice) Mojca Sodin, Romana Špes
 10. SPOZNAVANJE NEMŠKO GOVOREČIH DEŽEL Lidija Oblak
 11. FOTOGRAFSKI KROŽEK in MAPA UČNIH DOSEŽKOV Veronika Cvetko,  Elizabeta Strenčan
12. PEVSKI ZBOR – vokalna skupina Karmen Zidar Kos
13. ANGLEŠKI KROŽEK – priprava na tekmovanja in literarni natečaj Karmen Volavšek

 

Fotografski krožek

Prvi vtisi so pozitivni, energija v razredu je sproščena, komunikacija med nami in mentoricami lepo teče. Na prvih dveh srečanjih smo se na kratko spoznali, nato je nam profesorica predstavila načrt dela ter nam ponudila nekaj tekmovanj, na katera naj bi se kot skupnost udeležili. Predstavljena nam je bila že prva snov (tretjine, portret, perspektiva), izkoristili pa smo tudi sončno vreme in se malo poigrali z našimi kamerami.

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911