Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Učbeniški sklad 2020 – 2021

Učbeniški sklad 2020 – 2021

Aranžerski tehnik

Aranžerski tehnik

 •   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Realna števila (R. Brilej), ATAJA
    Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Likovni pogledi (Tomšič, Komelj), MKZ (U)
 •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Geografija (M. Petek …), MKZ
    Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
    Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
    Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA
    Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
    Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija človeka (B. Korošak), MH
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 3 (M. Bešter), ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
    Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS
    Grafično oblikovanje, (TZS)
 •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
    Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)

 

Hortikulturni tehnik

Hortikulturni tehnik

 •   Odkrivajmo življenje besed 1, MKZ
    Realna števila (R. Brilej), ATAJA
    Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
    Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
 •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
    Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
    Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA
    Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
    Geografija (M. Petek …), MKZ
    Zgodovina 2 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija – Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS
    Biologija človeka (Korošak), MK
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 3 (M. Bešter),prenovlj.ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
    Biologija – Raznolikost živih bitij, DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
    Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)
    Biologija – Raznolikost živih bitij, DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Mlada obzorja 4 (J. Kvas), DZS
    Besede 4 (M. Gomboc), DZS (U)
    Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Zgodovina (Karlovšek …), DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
 •   Mlada obzorja 5 (J. Kvas), DZS
    Besede 5 (M. Gomboc), DZS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)
    Zgodovina (M. Karlovšek …), DZS

 

Cvetličar, vrtnar

Cvetličar, vrtnar

 •   Mlada obzorja 1 (J. Kvas), DZS
    Besede 1 (M. Gomboc), DZS (U)
    Matematika 1. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
    Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
    Družboslovje – Geografija (K. Cunder), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Naravoslovje za poklicne šole, (Šorgo, Čeh,…), DZS
    Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
 •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
    Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U)
    Matematika 2, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Osnove floristike 1 (učbenik), Modart
    Osnove floristike 2 (učbenik), Modart
 •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
    Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U)
    Matematika 2, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI
 •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
    Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U)
    Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS
 •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
    Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U)
    Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS
    Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI vrtnarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911