Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
 • Domov
 • Učbeniški sklad 2019 – 2020

Učbeniški sklad 2019 – 2020

Aranžerski tehnik

 •   Barve jezika 1 (samostojna delovna zvezka) Rokus Klett
    Realna števila (R. Brilej), ATAJA
  1TJ ANG : New Headway Intermediate (5. ed.) (U, DZ) 
    ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?
  2TJ NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ)
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar
    NEM: nem.- slo. in slo.- nem. slovar
    Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Likovni pogledi (Tomšič, Komelj), MKZ (U)
    Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS (nova)
 •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 2 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)
    Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
    Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
    Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA
    Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
    ANG : New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ) IMAJO OD LANI
    ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?
    NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ) IMAJO OD LANI
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar
    NEM: nem.- slo. in slo.- nem. slovar
    Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija človeka (B. Korošak), MH
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
    Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora
 •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 3 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
    ANG : New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ), IMAJO OD LANI
    ANG : Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?
    NEM : Themen aktuell 1 (U, DZ), IMAJO OD LANI
    ANG: ang.- ang. slovar
    NEM: nem.- nem. slovar
    Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS
    Grafično oblikovanje, (TZS)
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
    Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora
 •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
    Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)
    ANG: New Headway Intermediate, (4. ed.) (U, DZ), IMAJO OD LANI
    ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?
    ANG: ang.- ang. slovar
    Likovna teorija (N. Šuštaršič), Debora

Legenda:

 • Črna – učbeniški sklad
 • Modra – kupijo, če želijo
 • Rdeča – kupijo sami
 • Zelena – imajo iz preteklega leta
 • 1TJ – prvi tuj jezik
 • 2TJ – drugi tuj jezik

Hortikulturni tehnik

 •   Barve jezika 1 (samostojna delovna zvezka) Rokus Klett
    Realna števila (R. Brilej), ATAJA
    ANG : New Headway Intermediate (5. ed.) (U, DZ)
    ANG : Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
    Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
    Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
 •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 2 (M. Bešter), ROKUS (U, DZ)
    Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
    Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
    Potence in koreni, Funkcija in njene lastnosti (R. Brilej), ATAJA
    Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
    ANG: New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ), IMATE OD LANI
    ANG: Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka?
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
    Zgodovina 2 (Berzelak), Modrijan (U)
    Biologija – Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS
    Biologija človeka (Korošak), MK
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
    Na pragu besedila 3 (M. Bešter),prenovlj.ROKUS (U, DZ)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
    ANG: New Headway Intermediate (4. ed.), (U, DZ) IMATE OD LANI
    ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?
    ANG: ang.- ang. slovar
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
    Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)
    ANG: New Headway Intermediate, (4. ed.) (U, DZ) IMATE OD LANI
    ANG: Ali je angleščina v 2. letniku res tako težka?
    ANG: ang.- ang. slovar
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
 •   Mlada obzorja 4 (J. Kvas), DZS
    Besede 4 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)
    Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    ANG : New Headway Intermediate (5. ed.) (U, DZ)
    ANG: ang.- ang. slovar
    Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
 •   Mlada obzorja 5(J. Kvas), DZS
    Besede 5 (M. Gomboc), DZS (U, DZ), prenovljena izdaja
    Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
    Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
    Od ključavnice do integrala (Modrijan)
    ANG : New Headway Intermediate (4. ed.) (U, DZ)
    ANG: ang.- ang. slovar
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
    Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
    Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi

Legenda:

 • Črna – učbeniški sklad
 • Modra – kupijo, če želijo
 • Rdeča – kupijo sami
 • Zelena – imajo iz preteklega leta
 • 1TJ – prvi tuj jezik
 • 2TJ – drugi tuj jezik

Cvetličar, vrtnar

 •   Mlada obzorja 1 (J. Kvas), DZS
    Besede 1 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) prenovljena
    Matematika 1. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
    Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
    ANG : New Headway Elementary (4. ed.)  (U, DZ)
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. Slovar
    Družboslovje – Geografija (K. Cunder), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Naravoslovje za poklicne šole, (Šorgo, Čeh,…), DZS
    Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
    Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
 •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
    Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)
    Matematika za triletne poklicne šole 2. zv. (M. Vencelj), DZS
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
    Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Floristika 1 (učbenik), Modart
    Floristika 2 (učbenik), Modart
 •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
    Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U, DZ)
    Matematika za triletne poklicne šole 2. zv. (M. Vencelj), DZS
    Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
    ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
    Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
    Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
    Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI
 •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
    Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) PRENOVLJEN!
    Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS
    ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
 •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
    Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U, DZ) PRENOVLJEN!
    Matematika za triletne poklicne šole 3. zv. (M. Vencelj), DZS
    ANG: New Headway Elementary, (4. ed.),   (U, DZ) imajo od lani
    ANG: ang.- slo. in slo.- ang. slovar
    Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI vrtnarji

Legenda:

 • Črna – učbeniški sklad
 • Modra – kupijo, če želijo
 • Rdeča – kupijo sami
 • Zelena – imajo iz preteklega leta
 • 1TJ – prvi tuj jezik
 • 2TJ – drugi tuj jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911