Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Učbeniški sklad 2022- 2023

 • Aranžerski tehnik

  Aranžerski tehnik

  • 1. letnik

   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Realna števila (R. Brilej), ATAJA

   Potovanje skozi čas (Modrijan) U

   Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

   Likovni pogledi (Tomšič, Komelj), MKZ (U)

   Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA ali Linearna funkcija (dobijo v šoli po potrebi)

  • 2. letnik

   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA

   Geometrija v ravnini  (R. Brilej), ATAJA

   Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA

   Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)

   Geografija (Petek …) MKZ

   Biologija človeka (B. Korošak), MK

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

  • 3. letnik

   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

   Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)

   Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS

   Grafično oblikovanje, (TZS)

   Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi

  • 4. letnik

   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ

   Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

   Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

   Od ključavnice do integrala (Modrijan)

   

 • Hortikulturni tehnik

  Hortikulturni tehnik

  • 1. letnik

   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Realna števila (R. Brilej), ATAJA

   Potovanje skozi čas (Modrijan) U

   Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

   Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

   Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA ali Linearna funkcija (dobijo v šoli po potrebi)

   Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS (dobijo v šoli po potrebi)

  • 2. letnik

   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA

   Geometrija v ravnini  (R. Brilej), ATAJA

   Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA

   Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)

   Geografija (Petek …) MKZ

   Biologija - Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS

   Biologija človeka (Korošak), MK

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

  • 3. letnik

   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

   Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)

   Biologija - Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS – gratis(lani)

   Uvod v sociologijo (A. Barle), DZS ; dobijo v šoli po potrebi

  • 4. letnik

   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ

   Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

   Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

   Od ključavnice do integrala (Modrijan)

   Biologija - Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS

  • 4. dHT

   Besede 4 (M. Gomboc), DZS, U

   Mlada obzorja 4 (J. Kvas), DZS

   Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA

   Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

   Alfa 3(R. Brilej), ATAJA

   Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS

   Potovanje skozi čas (Modrijan) U

   Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

   Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

  • 5. dHT

   Besede 5 (M. Gomboc), DZS (U,)

   Mlada obzorja 5(J. Kvas), DZS

   Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA

   Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA

   Od ključavnice do integrala (Modrijan)

   Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS

   Potovanje skozi čas (Modrijan) U

   Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

   

 • Cvetličar, vrtnar

  Cvetličar, vrtnar

  • 1. CV

   Matematika 1. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček …), DZS

   Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA

   Družboslovje – Geografija (K. Cunder), MKZ

   Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

   Naravoslovje za poklicne šole, (Šorgo, Čeh,…), DZS

   Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS

   Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS

  • 2. cvetličar

   Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U,)

   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS

   Matematika 2. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček …), DZS

   Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

   Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ

   Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

   Floristika 1 (učbenik), Modart

   Floristika 2 (učbenik), Modart

  • 2. vrtnar

   Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U,)

   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS

   Matematika 2. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček …), DZS

   Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA

   Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ

   Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ

   Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI

  • 3. cvetličar

   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS

   Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U,)

   Matematika 3. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček …), DZS

  • 3. vrtnar

   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS

   Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U,)

   Matematika 3. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček …), DZS

   Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI

   

 • Fotografski tehnik

  Fotografski tehnik

  • 1. letnik

   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Realna števila (R. Brilej), ATAJA

   Potovanje skozi čas (Modrijan) U

   Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS

   Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS

   Fotografski priročnik: Arne Hodalič (samozaložba)

   Digitalno zrcalno – refleksni fotoaparat (TZS)

   Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA ali Linearna funkcija – dobijo v šoli po potrebi

  • 2. letnik

   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ

   Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA

   Geometrija v ravnini  (R. Brilej), ATAJA

   Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA

   Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)

   Geografija (Petek …) MKZ

  • 3. letnik

  • 4. letnik