Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Učbeniški sklad 2021- 2022

 • Aranžerski tehnik

  Aranžerski tehnik

  •   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Realna števila (R. Brilej), ATAJA
     Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
     Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
     Likovni pogledi (Tomšič, Komelj), MKZ (U)
  •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Geografija (M. Petek ...), MKZ
     Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
     Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
     Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
     Zgodovina 2  (Berzelak), Modrijan (U)
     Biologija človeka (B. Korošak), MH
     Geografija (Petek ...) MKZ
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
  •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
     Uvod v psihologijo (A. Kompare), DZS
     Grafično oblikovanje, (TZS)
  •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
     Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
     Od ključavnice do integrala (Modrijan)

   

 • Hortikulturni tehnik

  Hortikulturni tehnik

  •   Odkrivajmo življenje besed 1, MKZ
     Realna števila (R. Brilej), ATAJA
     Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
     Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
     Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
     Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
  •   Odkrivamo življenje besed 2 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Linearna funkcija (R. Brilej), ATAJA
     Geometrija v ravnini (R. Brilej), ATAJA
     Geometrijski liki in telesa (R. Brilej), ATAJA
     Geografija (M. Petek ...), MKZ
     Zgodovina 2 (Berzelak), Modrijan (U)
     Biologija – Raznolikost živih bitij (D. Devetak), DZS
     Biologija človeka (Korošak), MK
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
  •   Odkrivamo življenje besed 3 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Potenčna in kvadratna funkcija (ATAJA)
     Biologija - Raznolikost živih bitij, DZS
  •   Odkrivajmo življenje besed 4 , (učbenik) MKZ
     Na pragu besedila 4 (M. Bešter Turk), ROKUS (U)
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
     Od ključavnice do integrala (Modrijan)
     Biologija - Raznolikost živih bitij, DZS
  •   Mlada obzorja 4 (J. Kvas), DZS
     Besede 4 (M. Gomboc), DZS (U)
     Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
     Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Geografija (Petek) MKZ
     Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman) DZS
     Snovi, okolje, prehrana, iučbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
     Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
  •   Mlada obzorja 5 (J. Kvas), DZS
     Besede 5 (M. Gomboc), DZS (U)
     Alfa 3 (R. Brilej), ATAJA
     Alfa 4 (R. Brilej), ATAJA
     Od ključavnice do integrala (Modrijan)
     Geografija (Petek) MKZ
     Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman) DZS
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh ...) DZS

   

 • Cvetličar, vrtnar

  Cvetličar, vrtnar

  •   Mlada obzorja 1 (J. Kvas), DZS
     Besede 1 (M. Gomboc), DZS (U)
     Matematika 1. učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
     Alfa 1 (R. Brilej), ATAJA
     Družboslovje – Geografija (K. Cunder), MKZ
     Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
     Naravoslovje za poklicne šole, (Šorgo, Čeh,…), DZS
     Splošno poljedelstvo (M. Skledar), DZS
     Umetnostna zgodovina (N. Golob), DZS
  •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
     Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U)
     Matematika 2, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
     Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
     Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
     Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
     Osnove floristike 1 (učbenik), Modart
     Osnove floristike 2 (učbenik), Modart
  •   Mlada obzorja 2 (J. Kvas), DZS
     Besede 2 (M. Gomboc), DZS (U)
     Matematika 2, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
     Alfa 2 (R. Brilej), ATAJA
     Družboslovje – Državljanska kultura (Počkar), MKZ
     Družboslovje – Zgodovina (M. Otič), MKZ
     Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI
  •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
     Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U)
     Matematika 3, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
  •   Mlada obzorja 3 (J. Kvas), DZS
     Besede 3 (M. Gomboc), DZS (U)
     Matematika 3, učbenik za srednje strokovne šole (Klanjšček), DZS
     Zelenjadarstvo 1 (M. Černe), PAMI

   

 • Fotografski tehnik

  Fotografski tehnik

  •   Odkrivamo življenje besed 1 (uč. za Slovenščino) MKZ
     Realna števila (R. Brilej), ATAJA
     Zgodovina 1 (Berzelak), Modrijan (U)
     Biologija celice in ekologija z varstvom okolja (Toman,..) DZS
     Snovi, okolje, prehrana, učbenik za kemijo (Čeh, Dolenc) DZS
  •    
      
      
      
      
      
      
      
  •    
      
      
      
      
      
  •    
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911