Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

PUD – Praktično usposabljanje z delom

PUD zajema tisti del praktičnega izobraževanja, ki ga opravljajo dijaki srednjih šol pri delodajalcih v konkretnem delovnem okolju.

Število ur:

Izobraževalni program 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Hortikulturni tehnik SSI  38  38  38  38
Hortikulturni tehnik PTI  38  38  –  –
Aranžerski tehnik 38  38  38  38
Fotografski tehnik
38
38
38
38
Vrtnar  114  114  684  –
Cvetličar  114  114  684  –

Opomba: ure trajajo 60 min

V šolskem letu 2021/2022 bodo dijaki opravljali PUD pri delodajalcih po naslednjem načrtu:

Letnik Program Obdobje Čas trajanja/ure/tedni
1. Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
2. Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
3 Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
4. Hortikulturni tehnik SSI 6. september – 10. september 2021 8 ur na dan/38/1
1. Hortikulturni tehnik PTI v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
2. Hortikulturni tehnik PTI 13. september – 17. september 2021 8 ur na dan/38/1
1. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
2. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
3. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
4. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
1.
Fotografski tehnik
po dogovoru
8 ur na dan/38/1
2.
Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
3.
Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
4.
Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
1. Vrtnar 18. april – 22. april 2022 8 ur na dan/38/1
1. Vrtnar 3. maj – 9. maj 2022 8 ur na dan/38/1
1. Vrtnar  v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
2. Vrtnar 6. september – 10. september 2021 8 ur na dan/38/1
2. Vrtnar 13. september – 17. september 2021 8 ur na dan/38/1
2. Vrtnar v času poletnih počitnic 2022
3. Vrtnar 17. januar – 20. maj 2022 8 ur na dan/684/18
1. Cvetličar 18. april – 22. april 2022 8 ur na dan/38/1
1. Cvetličar 3. maj – 9. maj 2022 8 ur na dan/38/1
1. Cvetličar v času poletnih počitnic 2022 8 ur na dan/38/1
2. Cvetličar 6. september – 10. september 2021 8 ur na dan/38/1
2. Cvetličar 13. september – 17. september 2021 8 ur na dan/38/1
2. Cvetličar v času poletnih počitnic 2022
3. Cvetličar 17. januar – 20. maj 2022 8 ur na dan/684/18

Delodajalci: praktično usposabljanje z delom (PUD) bodo dijaki 3. letnikov programa cvetličar in vrtnar opravljali pri izbranem delodajalcu; enako velja za vse letnike programa aranžerski tehnik in fotografski tehnik; ostali dijaki pa na šoli. Obiščite lahko tudi portal za praktično usposabljanje v Sloveniji, na naslovu: https://praksa.org/ . Dijaki bodo lahko oddajali brezplačne oglase, če iščejo prakso, obveščeni bodo vsi podjetniki.

Pogoj za napredovanje v višji letnik in zaključek izobraževanja: pozitivno ocenjeno praktično izobraževanje je pogoj za prehod v višji letnik in zaključek izobraževanja. Dijaki zaključnih letnikov morajo opraviti PUD in oddati dnevnik do 15. aprila tekočega leta, nezaključnih letnikov pa do 31. maja tekočega leta.

Obveznosti dijaka: dijaki pišejo dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga takoj po končanem praktičnem usposabljanju podpisanega in ožigosanega s strani mentorja oddajo vodji PUD – a za posamezen program. Mentor dnevnik potrdi in poda opisno oceno. Končno oceno o praktičnem usposabljanju, ki je vpisana v šolsko dokumentacijo, poda vodja PUD na šoli.

E-dnevnik (.pdf)

E-dnevnik (.doc)

Seznam učnih mest:

Obrazec o delodajalcu:

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911