Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

PUD – Praktično usposabljanje z delom

PUD zajema tisti del praktičnega izobraževanja, ki ga opravljajo dijaki srednjih šol pri delodajalcih v konkretnem delovnem okolju.

Število ur:

Izobraževalni program 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Hortikulturni tehnik SSI  38  38  38  38
Hortikulturni tehnik PTI  38  38  –  –
Aranžerski tehnik 38  38  38  38
Fotografski tehnik
38
38
38
38
Vrtnar  114  114  684  –
Cvetličar  114  114  684  –

Opomba: ure trajajo 60 min

V šolskem letu 2023/2024 bodo dijaki opravljali PUD pri delodajalcih po naslednjem načrtu:

Letnik Program Obdobje Čas trajanja/ure/tedni
1. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
2. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
3. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
4. Aranžerski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
1. Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
2. Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
3. Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
4. Fotografski tehnik po dogovoru 8 ur na dan/38/1
1. Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
2. Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
3 Hortikulturni tehnik SSI v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
4. Hortikulturni tehnik SSI 11.–15. september 2023 8 ur na dan/38/1
1. Hortikulturni tehnik PTI v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
2. Hortikulturni tehnik PTI 18.–22. september 2023 8 ur na dan/38/1
1. Cvetličar 22.–26. april 2024 8 ur na dan/38/1
6.–10. maj 2024 8 ur na dan/38/1
v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
2. Cvetličar 11.–15. september 2023 8 ur na dan/38/1
18.–22. september 2023 8 ur na dan/38/1
v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
3. Cvetličar 15. januar–17. maj 2024 8 ur na dan/684/18
1. Vrtnar 22.–26. april 2024 8 ur na dan/38/1
6.–10. april in 3.–4. maj 2024 8 ur na dan/38/1
 v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
2. Vrtnar 11.–15. september 2023 8 ur na dan/38/1
18.–22. september 2023 8 ur na dan/38/1
v času poletnih počitnic 2024 8 ur na dan/38/1
3. Vrtnar 15. januar–17. maj 2024 8 ur na dan/684/18

Delodajalci

Delodajalci: praktično usposabljanje z delom (PUD) bodo dijaki 3. letnikov programa cvetličar in vrtnar opravljali pri izbranem delodajalcu; enako velja za vse letnike programa aranžerski tehnik in fotografski tehnik; ostali dijaki pa na šoli. Obiščite lahko tudi portal za praktično usposabljanje v Sloveniji, na naslovu: https://praksa.org/ . Dijaki bodo lahko oddajali brezplačne oglase, če iščejo prakso, obveščeni bodo vsi podjetniki.

Pogoj za napredovanje v višji letnik in zaključek izobraževanja: pozitivno ocenjeno praktično izobraževanje je pogoj za prehod v višji letnik in zaključek izobraževanja. Dijaki zaključnih letnikov morajo opraviti PUD in oddati dnevnik do 15. aprila tekočega leta, nezaključnih letnikov pa do 31. maja tekočega leta.

Obveznosti dijaka: dijaki pišejo dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga takoj po končanem praktičnem usposabljanju podpisanega in ožigosanega s strani mentorja oddajo vodji PUD – a za posamezen program. Mentor dnevnik potrdi in poda opisno oceno. Končno oceno o praktičnem usposabljanju, ki je vpisana v šolsko dokumentacijo, poda vodja PUD na šoli.

E-dnevnik (.pdf)

E-dnevnik (.doc)

Seznam učnih mest:

Obrazec o delodajalcu: