Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Kategorija: Suplence

Suplence – september 2021

UČITELJ DAN URA RAZRED suplenca zaposlitev nadzor
Špes R. 18.10.2021 2. in 3. 1.CV Kos S.
ponedeljek 4. – 7. 1.CV Špes E.
Klanšek 18.10.2021 5. 2.AT/HT Oblak
ponedeljek 6. 5.dHT Cvetko
7. 2.AT Kramaršek Funtek
Kramaršek 19.10.2021 2. 2.HT, 3.HT in 4.HT Kramaršek Flander
torek 3 4.dHT in 5.dHT Kramaršek Gerčer
4. 2.AT in 2.HT Kramaršek Strenčan
5. 2.AT in 2.HT Oblak
Klanšek 19.10.2021 1. 1.CV Funtek
torek 2. 2.CV Žužej
4. 4.dHT Turšič
5. 5.dHT Žužej
6. 4.AT/4.HT Jekl
UČITELJ DAN URA RAZRED suplenca zaposlitev nadzor
Špes R. 20.10.2021 1. 3.HT, 4.HT Pustoslemšek
sreda 2. 3.HT, 4.HT Pustoslemšek Oblak
3. – 6. 2.V, 3.V Špes E.
Pustoslemšek 20.10.2021 1. 3.AT Pustoslemšek Kapitler
sreda
Klanšek 20.10.2021 1. 1.CV Strenčan
sreda 2. 2.AT/HT Oblak
4. 1.CV Funtek
5. 4.AT/HT Jekl
6. 4.dHT Vodovnik
7. 4.dHT Turšič Pustoslemšek
Strenčan 20.10.2021 4. -7. 1., 2. in 3.HT Strenčan Kos
sreda
Klanšek 21.10.2021 3. 4.AT/HT Jekl
četrtek 4. 3.HT/4.HT Turšič Strenčan
6. 2.AT/HT Kramaršek
7. 2.AT Korošec Vodovnik
Klanšek 22.10.2021 3. 4.dHT Cvetko
petek 4. 5.dHT Vodovnik

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911