Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

Poklicna matura

 

ZIMSKI IZPITNI ROK 2021

PE, 3. december 2021 Zadnji rok za prijavo k PM
SO, 22. januar 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz opravičenih razlogov
PE, 28. januar 2022 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za pristop k PM, Zadnji rok za odjavo od PM
TO, 1. februar 2022 PISNI IZPIT – Slovenščina
SR, 2. februar 2022 PISNI IZPIT – angleščina, nemščina, matematika
ČE, 3. februar 2022 PISNI IZPIT – 2. predmet PM (hortikultura, oblikovanje v aranžerstvu)
4. – 12. februar 2022 USTNI IZPITI in 4. predmet PM
ČE, 3. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2022

NE, 31. oktober 2021

PO, 15. november 2021

Rok za oddajo vloge za temo projektne naloge

Zadnji rok za oddajo predprijave k PM

TO, 29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo k PM
SR, 18. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k PM iz opravičenih razlogov
TO, 24. maj 2022 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za pristop k PM, Zadnji rok za odjavo od PM
SO, 28. maj 2022 PISNI IZPIT – angleščina
PO, 30. jmaj 2022 PISNI IZPIT – slovenščina
SO, 4. junij 2022 PISNI IZPIT – matematika
TO, 7. junij 2022 PISNI IZPIT – nemščina
ČE, 9. junij 2022 PISNI IZPIT – 2. predmet PM (hortikultura, oblikovanje v aranžerstvu)
13. – 22. junij 2022 USTNI IZPITI in 4. predmet PM
SR, 6. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

JESENSKI IZPITNI ROK 2022

ČE, 7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k PM
NE, 14. avgust 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičenih razlogov
SO, 20. avgust 2022 Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za pristop k PM, Zadnji rok za odjavo od PM
SR, 24. avgust 2022 PISNI IZPIT – slovenščina
ČE, 25. avgust 2022 PISNI IZPIT – matematika
SO, 27. avgust 2022 PISNI IZPIT – angleščina, nemščina
SR, 31. avgust 2022 PISNI IZPIT – 2. predmet PM (hortikultura, oblikovanje v aranžerstvu)
24. avgust – 3. september USTNI IZPITI in 4. predmet PM
PE, 9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

 

 

 

Kontaktne informacije:

Tajništvo: 03/4285-900
Ravnateljica:
03/4285-923
Svetovalna služba: 03/4285-921
Knjižnica: 03/4285-920
Računovodstvo: 03/4285-919
Izobraževanje odraslih: 03/4285-911