Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

OŠ Debro

V okviru projekta »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev« je ena izmed naših glavnih poslanstev izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladine o pomenu varovanja okolja.

Delavnico smo izvedli v četrtek, 23.5.2019, na OŠ Debro. Sodelovali so učenci 2. triade, 5. b razreda. Glavni namen je bila predstavitev življenja čebel in drugih divjih opraševalcev kot so npr. čmrlji, ose, muhe, divje čebele. Poudarili smo pomen biotske pestrosti rastlin za ohranjanje in razvoj neposrednega okolja. Učenci so določili čebelje paše v Laškem, ki so, odvisno od letnega časa, različne.

Na voljo smo imeli le 2 šolski uri, zato smo ves material za izdelavo insekt hotelov prinesli s seboj. Učenci so se razdelili v skupine po 4 učenci, tako, da smo pripravili in izdelali 5 insekt hotelov, ki so jih nato odnesli v park, ki obdaja šolo. Za osnovo insekt hotela so morali učenci zbiti pravokotnik iz pripravljenih lesenih deščic ter dodati še streho. Na hrbtno stran so najprej namestili žakljevino, nato pa so iz sprednje strani nameščali material, v katerega se zatečejo koristne žuželke, pa tudi divji opraševalci. Zatočišče potrebujejo za počitek, skrivanje, v njem se zabubijo ali pa preživijo zimo. Na koncu še na sprednjo stran namestijo žekljevino.

Na delavnici je sodelovalo 20 petošolcev in njihova učiteljica.

Delavnico sva izvedli dve učiteljici Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Delavnico sem vodila sama, za njeno izvedbo sem pripravila PPT predstavitev in material za izvedbo 5 insekt hotelov. Kolegica Veronika Cvetko, ki poučuje IKT vsebine pa je bila zadolžena za snemanje delavnice s 3D širokokotno kamero. Pripravila je promocijski film, ki je bil dostopen preko brskalnika www.youtube.com. Predvidoma bo film na voljo za ogled do konca septembra 2019. Za namen snemanja in objavo učencev so bila predhodno pridobljena soglasja staršev.

Koordinatorica projekta: Romana Špes

OŠ Laško

V okviru projekta »Varujmo in izboljšajmo pogoje za ohranitev pestre združbe opraševalcev« je ena izmed naših glavnih poslanstev izobraževanje in ozaveščanje otrok in mladine o pomenu varovanja okolja.

Tako smo v petek, 19.10.2018, obiskali šolarje OŠ Laško, 1. triade, z namenom, da učenci spoznajo pomen čebel in njihovih pomočnikov. S predstavitvenim videom smo jim predstavili življenje kranjske čebele in še nekaterih divjih opraševalcev kot so npr. čmrlji, ose, muhe, divje čebele. Poudarili smo pomen biotske pestrosti rastlin za ohranjanje in razvoj neposrednega okolja. Učenci so določili čebelje paše v Laškem, ki so, odvisno od letnega časa, različne.

Rastline za jesensko pašo čebel in drugih divjih opraševalcev smo predhodno nabrali v okolici naše šole in jih prinesli kor herbarizirane rastline, učenci so njihovo prisotnost prepoznali v svojem okolju in jih poimenovali. Za njih smo pripravili kolaž papir in okvirje za slike, v katerega so vpeli papir. Na kolaž papir so prilepili izbrano rastlino, pod njo napisali ime in tako pripravljeno sliko uokvirili.

Na delavnici je sodelovalo 20 tretješolcev in njihova učiteljica.

Na delavnici sva bili prisotni dve učiteljici Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, pri izdelavi kolažev sta pomagali še dve dijaki 2. letnika programa cvetličar. Delavnico sem vodila sama, kolegica Veronika Cvetko pa je delavnico posnela s 3D kamero in pripravila promocijski film, ki je bil dostopen preko brskalnika www.youtube.com. Predvidoma bo film na voljo za ogled do konca septembra 2019. Za namen snemanja in objavo učencev so bila predhodno podpisana soglasja staršev.

Koordinatorica projekta: Romana Špes

Okrogla miza

Okroglo mizo smo v sodelovanju z vsemi sodelujočimi partnerji v projektu izvedli v torek, 22.1.2019, v prostorih Thermane d.o.o. Laško. Občina Laško je kot vodilna koordinatorica prevzela obveščanje občanov in pošiljanje vabil, Zavod Stik Laško je pripravil novinarske mape, čebelarji so poskrbeli za pogostitev, dvorano je odstopila Thermana Laško d.o.o., v naši domeni pa je bila organizacija in snemanje ter prenos dogodka. Pripravili smo tudi simbolna darilca z zelišči. Okroglo mizo sta slovesno otvorila g. župan Franc Zdolšek in direktorica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, ga. Štefanija Kos Zidar. Na okrogli mizi so sodelovali vidnejši strokovnjaki, ki delujejo na področju ohranjanja čebel in njihovih divjih opraševalcev.

Z organizacijo okrogle mize smo želeli spodbuditi razmišljanja in znanje o pomenu divjih opraševalcev za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje varne preskrbe s hrano. Zavedati se moramo, da je več kot 30 % proizvodnje hrane odvisno od čebel in njihovih divjih sorodnikov. Problematiko področja so iz različnih zornih kotov osvetlili strokovnjaki iz različnih področjih, sodelovale pa so tudi tri predstavnice naše šole, vse predavateljice na Višji strokovni šoli. Zakonodajo na področju biotičnega varstva in uporabe pesticidov je osvetlila ga. Bogdana Kapitler, biotično varstvo je predstavila ga. Anja Žužej Gobec, o problematiki širjenja tujerodnih invazivnih vrst rastlin v naravo pa je spregovorila ga. Andreja Gerčer.

Okrogla miza je bila snemana in v direktnem prenosu dostopna tudi dijakom in študentom na šoli, ki se dogodka niso mogli udeležiti.

Okrogle mize so se sicer udeležili dijaki, katere vsebine sovpadajo z učno snovjo; tako so se ga udeležili dijaki 2. letnika cvetličar in vrtnar ter študenti 1. in 2. letnika višje strokovne šole, smeri hortikultura.

Okrogla miza je bila namenjena strokovni in laični javnosti. Cilj dogodka je bil dosežen, saj so številni predavatelji osvetlili možnosti za ozaveščeno delovanje v različnih panogah kmetijstva.

Prenos je še vedno dostopen na naslovu: video.arnes.si/portal/asset.zul?id=HYsIVDOjS9eRfaRT66882xDi.

 

Koordinatorica projekta: Romana Špes