Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Vpis v študij

Vabilo k vpisu rednih in izrednih študentov v 2. prijavnem roku

 

Prijava na vpis na Višjo strokovno šolo v programa Hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja za redne in izredne študente je možna od 24. do 31. avgusta 2020.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

VABIMO K VPISU v študijska programa

HORTIKULTURA in SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

za študijsko leto 2020/2021.

Več o študijskih programih na povezavi

 https://www.hvu.si/visja/?page_id=522.

 

Pogoji za vpis

V višješolski študij HORTIKULTURE ali SNOVANJA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo (ali zaključni izpit oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature), po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno –tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
  • Ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz slovenščine, matematike ali tujega jezika.
  • Izpolni Prijavo na vpis.

Vpis v izredni študij

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na želeni višji strokovni šoli.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920