Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Vpis v študij

Pogoji za vpis

V višješolski študij HORTIKULTURE ali SNOVANJA VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo (ali zaključni izpit oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature), po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno –tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,
  • Ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz slovenščine, matematike ali tujega jezika.
  • Izpolni Prijavo na vpis.

Prijava na vpis

Postopek prijave in vpis za študijsko leto 2019/2020 je objavljen od 06. februarja 2019 v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020.

Prijavite se lahko v dveh prijavnih rokih.

 Prva prijava na vpis

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko na razpis prijavite od 06. februarja do 30. marca 2019 z elektronsko prijavo na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje http//www.vps.vss-ce.com/VPS/. Prijava je na elektronskem obrazcu. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete le eno prijavo. Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete pogoje ali jih boste izpolnili v tekočem študijskem letu.

Kandidati boste pisno seznanjeni z izidom izbirnega postopka.

 Druga prijava za vpis

Podatki o prostih vpisnih mestih bodo objavljeni do 23. avgusta 2019. Druge prijave zbira Višješolska prijavna služba od 26. avgusta do 30. avgusta 2019.

Postopek prijave in vpisa je enak kot pri prvi prijavi.

Kandidati boste pisno seznanjeni z izidom izbirnega postopka.

Vpis v izredni študij

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na želeni višji strokovni šoli.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920