Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Ambasadorji

 • Mojca Rihtar (roj. Hrovatič)

  Je po  končanem študiju Hortikulture na VSŠ ŠHVU Celje vpisala in uspešno zaključila univerzitetni študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

  Sedaj je zaposlena na  Sadjarstvu Mirosan d.o.o, kjer se ukvarja z razmnoževanjem in vzgojo sadnih ter okrasnih sadik.


  »Študij hortikulture mi je dal poleg strokovnih in praktičnih znanj tudi mnogo čudovitih spominov in mi še dodatno utrdil ljubezen in veselje do rastlin in dela z njimi. Seveda so za to najbolj zaslužni predavatelji in asistenti na ‘naši šoli’, ki so poskrbeli za vedno zanimiva predavanja in vaje, na katerih sem pravzaprav zelo uživala. Študij hortikulture nikoli ni predstavljal neke obveznosti, temveč nekaj, kar sem počela z veseljem.«

 • Tomaž Jevšnik

  Je pokončani Vrtnarski šoli v Celju nadaljeval študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

  Danes je zaposlen v podjetju Ocean Orchids kot tehnični direktor, je tudi član upravnega odbora Sekcije vrtnarjev in cvetličarjev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije in je avtor knjige Orhideje. Z našo višjo strokovno šolo je vseskozi povezan kot mentor študentom pri diplomskih nalogah in praktičnem izobraževanju. Tako s svojim znanjem in pripadnostjo stroki  neposredno vpliva na kakovost izobraževanja na višji strokovni šoli.


  »Kljub temu da je preteklo 20 let, odkar sem zaključil šolanje na takratni Srednji vrtnarski, kmetijski in gospodinjski šoli Celje, še vedno čutim veliko hvaležnosti za vso znanje in predano ljubezen ter navdušenje nad rastlinami, ki sem ga na tej šoli dobil. V tem duhu bom po svojih močeh opravljal funkcijo ambasadorja.«

 • Vlado Planinšek

  Vodi družinsko podjetje Drevesnica Omorika Muta in je kot strokovnjak s področja hortikulture s poudarkom na  drevesničarstvu, gozdni fiziologiji in genetiki,  arboristiki,  vključen tudi  v številne inštitucije na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

  Spada v prvo generacijo, ki je leta 2004 skupaj s predavatelji pričela prebijati led s področja izobraževanja na višji strokovni šoli takrat še Vrtnarski šoli Celje.


  »V tej generaciji nas je bilo kar nekaj že izkušenih vrtnarjev željnih pridobivati dodatna znanja z izobraževanjem, ki nam je omogočilo tudi razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti ter nam dalo smernice za nadaljnje pridobivanje znanja in s tem tudi novih izkušenj.

  Želim, da bi šola tudi v bodoče vzgajala še veliko dobrih kadrov s področja vrtnarstva.«

 • Maja Seražin

  je izobraževanje na ŠHVU Celje v programu cvetličar, nadaljevala v programu PTI hortikulturni tehnik in študij nadaljevala na naši višji strokovni šoli.

  Danes je zaposlena v cvetličarni  Cvetje  Tina Ajdovščina. V času izobraževanja na naši šoli je prejela številna priznanja na tekmovanjih doma in v tujini.

  »Odločitev za šolanje v Celju je bila nedvomno ena izmed boljših v mojem življenju. Izbrala sem šolo, kjer so mi pokazali in pomagali odkrivati potenciale, jih skozi proces šolanja razvijati in nadgrajevati. V spominu mi je ostal pristen odnos med predavatelji in študenti ter njihov visok nivo strokovnega znanja ter nesebičen in inovativen način dela z nami. S pomočjo projektov, prakse in specifičnih znanj smo lahko izpilili svoje znanje in se tako pripravljali na kakovostno in samozavestno opravljanje svojega poklica, kar je v tem času iskana vrlina.


  Življenje je eno samo sprejemanje odločitev. Vsak dan izbirate med neštetimi možnostmi in kreirate svojo življenjsko zgodbo. So pa ene odločitve veliko pomembnejše od drugih. Moja odločitev glede šolanja je bila nedvomno ena izmed boljših, saj sem izbrala šolo kjer so mi pokazali in pomagali odkrivati potenciale, jih skozi proces šolanja razvijati in nadgrajevati. Najbolj mi je v spominu ostal pristen, domač odnos študent – profesor ter njihova strokovnost in znanje na visokem nivoju ki so jih nesebično in na inovativne načine delili med nas. Kot nas učijo uspešni ljudje, lahko najboljše opravljamo tisto, kar nas veseli, torej tisto, kar nosimo v sebi. Na Višji strokovni šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti poskrbijo da skozi projekte, prakso in specifično znanje izpilimo tisto kar nosimo v sebi in smo po procesu šolanja pripravljeni samozavestno in kakovostno opravljati svoje delo, kar je v teh časih iskana vrlina.

 • Dr. Trajče Nikoloski

  Dr. Trajče Nikoloski je svoje delo na Vrtnarski šoli  Celje začel 1998 kot učitelj praktičnega poka in pozneje kot predavatelj na višji strokovni šoli.


  »Moji začetki so bili zelo zahtevni, saj nisem poznal pedagoškega procesa. Z izdatno pomočjo svojih sodelavcev sem  hitro spoznaval in osvajal učni proces na šoli. Spoznal sem, da šola omogoča mladim vzpostaviti primeren odnos do narave, okolja, soljudi.

  Leta 2011 sem se vpisal na doktorski študij Bioznanosti na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Izdelal sem doktorsko disertacijo na temo: Vpliv socio-ekonomskih dejavnikov na razvoj vrtnarskih kmetij v Sloveniji in leta 9/2017 doktoriral. S tem sem si pridobil naziv doktor znanosti s področja agronomije na interdisciplinarnem doktorskem študiju Bioznanosti.

  Ponosen sem na vse naše dijake, študente  in njihove dosežke na najrazličnejših področjih. Zato ker sem to delo opravljal s srcem, sem hvaležen za vse, kar mi je ta šolska pot dala.«

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920