Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Cenik storitev izobraževanja na Višji strokovni šoli

Redni študij Cena [€]
Vpisnina v prvi letnik 30,00
Vpisnina v višji letnik, ali ponovni vpis v letnik 20,00
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov 20,00
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko 7,00
Zdravniški pregledi (po dejanskih stroških)
Terenske vaje in strokovne ekskurzije (po dejanskih stroških)
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa 40,00
Organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa 40,00
Izpiti:
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov
40,00
Prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 20,00
Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00
Diplomski izpit za osebe brez statusa 30,00
POTRDILA: izdaja potrdila o vpisu, opravljenih izpitih, oziroma o doseženi povprečni oceni 1,00
Druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00

Cenik sprejet na 9. seji Zavoda sveta Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti v dne 20.6.2011. Veljavnost cenika z 21.6.2011

Izredni študij Cena [€]
VPISNINA V PRVI CIKLUS 30,00
Šolnina za študijsko leto – izredni študij – 1. ciklus
(izvajanje programa, študijsko gradivo, prvo opravljanje izpita in enkratno ponavljanje izpita za posamezni predmet, štud. izkaznica)
1170,00
VPISNINA V VIŠJI LETNIK, ALI PONOVNI VPIS V LETNIK 20,00
Šolnina za študijsko leto – izredni študij – 2. ciklus
(izvajanje programa, študijsko gradivo, prvo opravljanje izpita in enkratno ponavljanje izpita za posamezni predmet)
1180,00
Šolnina za študijsko leto – izredni študij – 3. ciklus
(izvajanje programa, študijsko gradivo, prvo opravljanje izpita in enkratno ponavljanje izpita za posamezni predmet,zagovor diplome)
880,00
Diplomski izpit za osebe brez statusa 350,00
DVOJNIK INDEKSA S PREPISOM PODATKOV 20,00
DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE Z NALEPKO 7,00
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI (po dejanskih stroških)
TERENSKE VAJE IN STROKOVNE EKSKURZIJE (po dejanskih stroških)
LABORATORIJSKE VAJE ZA OSEBE BREZ STATUSA 40,00
ORGANIZACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OSEBE BREZ STATUSA 40,00
IZPITI:
tretje in vsako nadaljnje opravljanje izpitov
40,00
prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 20,00
tretje in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00
POTRDILA: izdaja potrdila o vpisu, opravljenih izpitih, oziroma o doseženi povprečni oceni 1,00
druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa 5,00

 Cenik sprejet na 9. seji Zavoda sveta Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti v dne 20.6.2011. Veljavnost cenika z 21.6.2011

Ravnateljica Višje strokovne šole V.d. direktorja
Nada Reberšek Natek Rafael Hrustel

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920