Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Catalogue of training for Erasmus students

Module/subject Number of lessons Credit points
Design and planning of plants 354 22
Planting and maintenance of green areas 124 10
Practical training 400 13

Students may select one or more subjects or a module. In case of reduced number of lessons for the module/subject evaluation could be reduced in appropriate percentage.

Slovenski študenti za izobraževanje in usposabljanje v tujini lahko pridobijo po predhodnem dogovoru in uskladitvi predmetov ali modulov ustrezno število kreditnih točk. V prilogi diplome se vpiše izobraževanje in usposabljanje v tujini. Omogočena je tudi objava strokovnega članka.

Incoming students, who choose a subject or module, get the credits valued certificate of education and training. If they reduce the number of planned hours, the number of credit points is correspondingly reduced.

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920