Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Ključni ukrep 2

Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

KA2 omogoča projektno sodelovanje oz. inovativna partnerstva med organizacijami s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine kot tudi podjetji, javnimi organi in organizacijami, aktivnimi na različnih področjih izobraževanja, z namenom visoke kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe.

Aktivnosti znotraj KA2 prinašajo pozitivne in dolgotrajne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti naj bi na sistemski ravni sprožili modernizacijo in okrepili sisteme izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sedanje izzive  (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).
Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
Projekti lahko naslavljajo posamezno področje izobraževanja (šolsko, poklicno in strokovno, terciarno, izobraževanje odraslih, mladi) ali več sektorjev.

KA2 nudi možnosti sodelovanja na decentralizirani ravni v sodelovanju z nacionalno agencijo in centralizirano v sodelovanju z Izvršno agencijo na evropski ravni.

Akcije v okviru KA 2

Decentralizirane akcije:

  • strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Centralizirane akcije:

  • koalicije znanja;
  • koalicije sektorskih spretnosti;
  • krepitev zmogljivosti institucij na področju terciarnega izobraževanja in mladine.

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920