Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Ključni ukrep 1

Učna mobilnost posameznikov

KA1 omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja mobilnosti posameznikov, tako  mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti znotraj KA1 prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi na institucijah, ki so v projekte vključene ter ne nazadnje inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja. Projekti bodo namreč pripomogli k:

 • izboljšanju mednarodnega sodelovanja in delovanja v mednarodnem okolju;
 • iskanju novih metod, praks in načinov izobraževanja mladih in odraslih;
 • kreiranju sinergij in umeščanju dobrih praks v delovanje organizacij.

KA1 nudi možnosti sodelovanja na decentralizirani ravni v sodelovanju z nacionalno agencijo in centralizirano v sodelovanju z Izvršno agencijo na evropski ravni.

Akcije v okviru KA1

Decentralizirane akcije

 • Projekti mobilnosti za študente z namenom študija ali usposabljanja
 • Projekti poklicnega usposabljanja za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol
 • Mladinske izmenjave
 • Evropska prostovoljna služba
 • Projekti usposabljanja strokovnega osebja na vseh področjih izobraževanja usposabljanja in mladih

Centralizirane akcije

 • Jamstvena shema posojil za magistrski študij
 • Skupni magistrski študijski programi
 • Projekti velikega obsega na področju evropske prostovoljne službe

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica
03/4285-910

Referat:
03/4285-908

Knjižnica:
03/4285-920