Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Predavateljski zbor – Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Veronika Cvetko

Veronika Cvetko

veronika.cvetko@gmail.com,
veronika.cvetko@hvu.si


Komercialno poslovanje – LV
Ekonomika in menedžment podjetja – LV
Osnove trženja – SV, LV


Govorilne ure: ponedeljek 9.30-10.15 h v učilnici 50 oz. v zbornici

Andreja Džakušič

dzakusic.andreja@gmail.com


Upravljanje projektov – P, SV
Vizualne komunikacije in multimedija – LV


Govorilne ure po dogovoru ali po telefonu  (041 531 284)

Mojca Sendelbah

mojca.sendelbah@guest.arnes.si


Ekonomika in menedžment podjetja – P


Govorilne ure po dogovoru

Zdenka Grlica

Zdenka Grlica

zdenka.grlica@t-1.si


Upravljanje s prodajnim prostorom – P, SV, LV
Pospeševanje prodaje – P, SV, LV


Govorilne ure po dogovoru

Lidija Oblak

Lidija Oblak

lidija.oblak@hvu.si


Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina – P, LV
Praktično izobraževanje – organizatorica


Govorilne ure po dogovoru

Petra Pižmoht

Petra Pižmoht

petra.pizmoht@gmail.com
petra.pizmoht@hvu.si


Vizualne komunikacije in multimedija – P
Tehnike in materiali – P, LV
Recikliranje – P, LV
Snovanje dekoracij interierja in eksterierja – LV


Govorilne ure po dogovoru

Jadranka Seles

jadranka.seles@hvu.si


Poslovno sporazumevanje in vodenje – P, SV, LV


Govorilne ure: pol ure pred predavanji in po dogovoru

Ingrid Slapnik

ingrid.slapnik@ssgt.si


Interier – P, LV
Teorija vizualne kulture – P, LV


Govorilne ure po dogovoru

Anka Rener Kramžar

fajndizajn.anka@gmail.com


Snovanje dekoracij interierja in eksterierja – P
Risanje in slikanje


Govorilne ure po dogovoru

Karmen Volavšek

karmen.volavsek@gmail.com


Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina – P, LV
Stili skozi obdobja – P, LV


Govorilne ure: ponedeljek, 11.45-12.30 h in po dogovoru

Peter Vrečar

peter.vrecar@gmail.com


Osnove trženja – P
Komercialno poslovanje – P


Govorilne ure po dogovoru

Matej Zdovc

Matej Zdovc

matej.zdovc@guest.arnes.si


Informatika in statistične metode – P, LV


Govorilne ure po dogovoru

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920