Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Predavateljski zbor – hortikultura

Veronika Cvetko

Veronika Cvetko

veronika.cvetko@gmail.com,
veronika.cvetko@hvu.si


Varovanje krajine, prostora in okolja – LV


Govorilne ure: ponedeljek 9.30-10.15 h v učilnici 50 oz. v zbornici

Katja Funtek

Katja Funtek

katja.funtek@gmail.com,
katja.funtek@hvu.si


Pridelovanje vrtnin – P, LV, SV


Govorilne ure po dogovoru

Andreja Gerčer

Andreja Gerčer

andreja.gercer@hvu.si,
andreja.gercer@gmail.com


Varovanje krajine, prostora in okolja – P, SV
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije – P, LV


Govorilne ure: torek, 12 h in po dogovoru

Rafael Hrustel

Rafael Hrustel

rafael.hrustel@hvu.si


Praktično izobraževanje – organizator
Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi – P, LV


Govorilne ure: ponedeljek, 8-9 h

Bogdana Kapitler

Bogdana Kapitler

bogdana.kapitler@gmail.com,
bogdana.kapitler@hvu.si


Ekonomika in menedžment podjetij – P, SV
Zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti – P, SV, LV


Govorilne ure: petek, 10-11 h

Sergej Kos

sergej.kos@hvu.si


Vrtnarska tehnologija – laborant
Varovanje krajine, prostora in okolja – laborant
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije – laborant


Govorilne ure po dogovoru

Erika Kramaršek

Erika Kramaršek

erika.kramarsek@gmail.com,
erika.kramarsek@hvu.si


Ekonomika in menedžment podjetij – LV
Poslovanje vrtnarskega obrata – LV


Govorilne ure po dogovoru

Matjaž Mastnak

matjaz.mastnak@arboretum.si


Zemljemerstvo in priprava terena – P, SV, LV


Govorilne ure: četrtek, po predavanjih

Lidija Oblak

Lidija Oblak

lidija.oblak@hvu.si


Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina – P, LV


Govorilne ure po dogovoru

Barbara Pajk

Barbara Pajk

barbara.pajk@hvu.si


Gradiva in parkovna tehnika – P, SV
Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin – P, SV
Pridelovanje drevnine – P, SV, LV


Govorilne ure po dogovoru

Nada Reberšek Natek

Nada Reberšek Natek

nada.natek@hvu.si


Praktično izobraževanje – organizatorica


Govorilne ure po dogovoru

Jadranka Seles

jadranka.seles@hvu.si


Poslovno sporazumevanje in vodenje – P, SV, LV


Govorilne ure: pol ure pred predavanji in po dogovoru

Mojca Sodin

Mojca Sodin

mojca.sodin@gmail.com,
mojca.sodin@hvu.si


Zasaditev in vzdrževanje zelenih površin – LV
Prostoizbirni modul – P, LV


Govorilne ure: po predavanjih in po dogovoru

Emil Špes

spes.emil@gmail.com,
emil.spes@hvu.si


Gradiva in parkovna tehnika – LV


Govorilne ure po dogovoru

Romana Špes

spesromana@gmail.com,
romana.spes@hvu.si


Vrtnarska tehnologija – LV
Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin – P, LV, SV


Govorilne ure po dogovoru

Karmen Volavšek

karmen.volavsek@gmail.com


Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina – P, LV


Govorilne ure: ponedeljek, 11.45-12.30 h in po dogovoru

Matej Zdovc

Matej Zdovc

matej.zdovc@guest.arnes.si


Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja – P, SV, LV


Govorilne ure po dogovoru

Anja Žužej Gobec

Anja Žužej Gobec

anja.gobec@gmail.com,
anja.gobec@hvu.si


Vrtnarska tehnologija – P, SV
Poslovanje vrtnarskega obrata – P, SV


Govorilne ure: petek, 8.30-9.30 h

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920