Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Izjava o kakovosti

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Višja strokovna šola
Ljubljanska cesta 97
3000 Celje

Celje, 11.10.2013

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, se zavezuje, da bo v procesu izobraževalnega dela, sistematičnega uvajanja novih znanj in prilagajanja razmeram na trgu, zlasti v gospodarstvu, skrbela za naslednje:

  • Višja strokovna šola bo z zaposlenimi in študenti ob pomoči mentorjev v podjetjih dosledno izvajala kakovostno izobraževanje, kjer se bo v procesu razvijanja izobraževalnega dela prilagajala sodobnim zahtevam izobraževanja, novim zahtevam trga in delodajalcev, ter vsem strokovnim novostim.
  • Višja strokovna šola bo z zaposlenimi in študenti razvijala partnerske odnose z delodajalci, lokalno skupnostjo in širšim okoljem z namenom izboljšanja kakovosti izobraževanja, spodbujanja udeležencev k aktivnemu, inovativnemu in ustvarjalnemu delu ter uspešnemu zaključku šolanja in povečanju možnosti za zaposlitve študentov. Prav tako bo razvijala povezave s partnerji iz tujine z namenom izmenjave znanj in izkušenj študentov in zaposlenih.
  • Višja strokovna šola bo spremljala zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju in na podlagi ugotovitev uvajala spremembe in izboljšave.

Prenovljeno izjavo o kakovosti VSŠ je sprejel Strateški svet VSŠ oktobra 2013.

Predsednica in članica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Ravnateljica VSŠ
Anja Žužej Gobec, Barbara Pajk Nada Reberšek Natek

 

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920