Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje

Nagovor ravnateljice Višje strokovne šole

Spoštovane študentke, študenti in obiskovalci naših spletnih strani.

Smo šola, ki je vedno usmerjena v prihodnost, v skrb za ohranjanje hortikulture v slovenskem prostoru, v skrb za kakovostno bivalno kulturo, v skrb za ohranjanje in sooblikovanje naravne, kulturne in urbane krajine, v skrb za oblikovanje interierja in eksterierja, v skrb za promocijo in prodajo slovenskih proizvodov in na ta način pospeševanje komercialnega mišljenja v trženju.

Smo šola kreativnega razmišljanja in ustvarjalnih idej, uresničljivih v realnosti. Sodelovanje z delodajalci doma in v tujini nam to omogoča.

Imamo kakovostna višješolska strokovna programa, odlične študente, uspešne in prijazne predavatelje s sodelavci ter ustvarjalno okolje.

Odprti smo za spremembe in nove izzive.

Inženirji hortikulture s svojim delom in kreativnimi idejami bogatijo prostor in okolje.

Program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja omogoča razvijanje talentov s področja oblikovanja, vizualnih komunikacij, trženja in iskanja izzivov sodobnega časa.

Vabimo vas k vpisu na našo višjo strokovno šolo ali  namenite le obisk. Prepričana sem, da boste našli zadovoljstvo, odkrili mnoge nove priložnosti za poklic prihodnosti in uresničili svoje sanje.

Nada Reberšek Natek, ravnateljica VSŠ

 

Kontaktne informacije:

Ravnateljica 03/4285-910
Referat: 03/4285-908
Knjižnica: 03/4285-920